Referat fra medlemsmøter

 

Referat fra medlemsmøte 06.11.2023

 

 

 

Til stede: 26 medlemmer.

 

Velkommen v/ Dagmar, lys og appell v/ Mona og Tove.

 

Kveldens tema v/ Ronak : «Vold mot kvinner»

 

Ronak legger vekt på en utvidet forståelse av dette temaet, noe som fører til mange tanker og følelser knyttet til oss som privatpersoner og også til vår hjelperrolle som soroptimister. Mange medlemmer var aktive og engasjerte seg i tankeutveksling om temaet.

 

Soroptimistkvarter:

 

Dagmar er invitert til Presidenetenes møte 17.11. for å fortelle om klubbens rekruttering av 6 nye medlemmer dette siste året. Det blir tatt bilde av alle 6 etter møtet.

 

Innsamlingsbøssen til TV - aksjonen innbrakte 4600kr.

 

Det er utlyst reisestipend til deltakelse på FN’s Kvinnekommisjon mars 2024, søknadsfrist 11.11.

 

Kari mangler 4-5 innbetalinger til matpenger. De som har betalt med Vipps bes om å sende Kari en melding.

 

Neste høst skal vi arrangere Distriktsmøte. Styret mottar gode forslag med takk.

 

På Julemøtet 04.12. blir det spleisebuffet. Det sendes rundt en liste der alle kan føre på om de kommer og hva de kan bringe med seg. Det blir også julemarked som tidligere år.

 

Gerd m/flere orientere fra Distriktsmøtet på Jæren 21.11. i alt 5 medlemmer deltok herfra. Hovedforedragsholder var Tora Aasland, tema: frivillighetsarbeid i et  kvinneperspektiv.

 

 

Mat - kaffe/te - utlodning

 

Inntekt fra loddsalg går denne gangen til «Leger uten grenser»

 

5- min v/Liv Mette

Dikt v/Gerd

 

Takk for i dag - lysslukking v/ Dagmar

 

 

 

 

Referent Gerd

 

 

 

 

Medlemsmøte 2.10.23, Haugesund og omegn soroptimistklubb

 

 

Til stede: 25 medlemmer

Forfall: Ronak, Shirley, Mona, Else Marie, Toril, Lillian, Kari A., Marit, Lena (Turid S.)

 

Dagmar ønsket velkommen.

Lys og appell ved Liv Mette og Bjørg Tone

 

Foredragsholder var Bjørg Tone Vikshåland som er medlem i klubben. Hun er med i gruppen som skal sette søkelys på Bærekraft og miljø. Tone og Margareta er også med i gruppen.

Bjørg Tone snakket om vannmiljø. Hun arbeider til daglig i Tysvær kommune. Det er mye regelverk for vannforvaltning. Målet er at innbyggerne skal ha rent og godt vann. Vi som bor her er i Rogaland vannregion og Haugaland vannområde.

Det finnes blant annet en Vannressurslov og en Naturmangfoldlov. Sistnevnte lov sier at vi skal ta vare på alt liv som finnes på jorden,

Bjørg Tone viste blant annet en film som er laget om Årvikbekken i Tysvær. Der finnes det ferskvannsmuslinger som en prøver å redde og lage et bedre miljø for. I dag blir ikke bekker lagt i rør slik som tidligere. En prøver nå å lede vannet i naturlige leier.

Det blir også arbeidet med å bevare vegetasjon langs bekker/elever for å bedre vannkvaliteten.

Bjørg Tone blir takket for et interessant foredrag.

 

Annelise har fylt 80 år og ble overrakt blomster av presidenten.

 

Distriktsmøte Jæren 21.oktober. Møte skal være på Jæren hotell. Det varer fra klokken 11 til 15.30. En del fra klubben vår kommer til å reise.

 

R og L-møtet. Dagmar og Gerd har vært der, på Klækken hotell på Hønefoss. Dagmar fortalte og viste bilder fra dette. Det var Ringerike soroptimistklubb som var vertskap. Ny unionspresident blir Karin Dahlberg Pettersen fra SI Halden. Det ble blant annet drøftet og vedtatt at R og L - møtet skal være fysisk/digitalt annethvert år fra 2026. Det ble også vedtatt at det skal være 2 representanter fra hver klubb.

Sandnesklubben fikk Prosjektprisen for Venneprosjektet.

På Landsmøtet var det foredrag av bl.a. FN-kontaketen, det er en skremmende tendens i verden at det ser ut til å gå tilbake med kvinners likestilling og rettigheter. Vi fikk også høre at Utdanningsfondet har en beholdning på n 2,3 millioner kroner, hittil i år har det kommet inn 187736 kr. Det meste av disse pengene går til stipend til jenter i Afrika og noe til Moldova. Pengene blir for det meste brukt til utdanning i praktiske yrker for kvinner.

Både Gerd og Dagmar syns det var en stor opplevelse å få være med på R og L- møtet.

 

Larvikklubben selger buttons mot Vold mot kvinner. Det blir tatt opp bestillinger på slike i klubben vår.

 

Dagmar har vært med på webinar om det nye emblemet for SI international.

 

Anne Margrethe informerte om undersøkelsen om vi fortsatt skal ha kjolemarked. Det er stemning i klubben for det, og det er en, eventuelt to nye medlemmer som kan bli med i komiteen.   

 

Dagmar informerte også om at det vil bli startet en e-klubb for unge Soroptimister i Norge.

 

Eivor hadde 5 minutt der hun snakket om nærhet i ulike former som nærhet til mennesker, til natur. Det var gode ord til ettertanke.

 

Kari G. leste to dikt av Kolbein Falkeid.

 

Det var som vanlig loddsalg med mange fine gevinster og god mat levert fra Uni-K.

 

Torvastad 3.10.23

Referent Elise Fossum 

 

 

Referat fra medlemsmøte i Haugesund og omegn Soroptimistklubb 4. september 2023

Torvastad ungdomshus

Til stede: 25 medlemmer 1 gjest (Guri Alice Skogland)

Forfall: Kari G., Solveig, Annelise, Bente, Ronak, Kristin Elfi, Shirley, Liv Mette, Therese

Dagmar ønsket Velkommen!
Vi skal være her på Torvastad ungdomshus fram tom februar 2024.

Lys og appell var ved Trude Julie og Gerd.

Soroptimistkvarter:
-Dagmar takket for oppmøtet på Ukrainas nasjonaldag, vi var 10 soroptimister om deltok på markeringen
- Soroptimist International har fått en ny logo.  
- R&L (Representantskaps- og Landsmøtet) skal være på Hønefoss. Møtet holdes 15.-17. september. Dagmar og Gerd representerer klubben vår.
- Saker for R & L – møtet:
   Det har kommet forslag om det skal være et fysisk og et digitalt møte, annet hvert år.
   Et annet forslag ønsker å ha kun en representant per klubb på disse møtene.
   Forslag om at Lilla sløyfer enten skal nedlegges eller byttes til oransje, ev overtas av Moldovakomiteen                                                                                                                                                                                      
- Orange dager i perioden 25.11-10.12: Trude Julie har vært på et digitalt møte sammen med klubbene i sør-vest. Jæren og Sandenes har malt sko i oransje farge for antall kvinner som har blitt drept av partneren sin siden år 2000. Flere bygninger ble lyst opp i oransje farge. På Bryne ble Veslemøystatuen ble opplyst i oransje + skoene plassert rundt om den. Domkirken i Stavanger fikk plassert et oransje flagg.  
Planen i vår klubb er å få oransje belysning på Parkeringshuset og omtale i lokalavisen;  Haugesunds avis.

- Frivillighetsdagen finner sted lørdag den 16. september Rådhusplassen, skal vi stille?
- Distriktsmøte 21.oktober på Bryne. Håper mange har lyst/anledning til å dra

 Ansvaret for kveldens foredrag var ved gruppen for Helse og Matsikkerthet.

Elisabeth holdt foredrag om smakene våre; søtt, surt, salt, bittert og umami. Vi fikk servert et fargerikt fat av mat for å få en smaksopplevelse mens hun snakket. Velsmakende og spennende!

Anne Margrethe innledet til diskusjon om Kjolemarkedet, vi snakket sammen i grupper om hvordan vi ønsker å ha det framover. Skal vi kanskje tenke på et annet prosjekt. Kanskje det ikke er unikt lenger siden det er en del brukt - og vintage butikker som er åpnet i Haugesund.
Skal vi ha et lignende arrangement med salg av mat – og kakesalg i større format? Eller kultur -arrangement, Lotteri og venninnetreff med underholdning? Kanskje det kan være kombinasjon av flere ideer som vi skal jobbe videre med. Anne Margrethe samlet inn besvarelser fra gruppene og skal gå igjennom dem.


- Annelise fyller 80år i september, vi vil gi blomster

Loddsalg
Trekning

5 min: Lillian og venner hadde hatt en spennende tur til Gålå for å se på Peer Gynt, men ble rammet av ekstremvær. Forestillingen ble avlyst og turen ble helt annerledes enn de hadde tenkt seg.

Dikt: Toril

Takk for i dag, så slukket vi lysene. 

Haugesund 14.09.23 Lena Ommundsen

 

 

 

Referat fra medlemsmøte i Haugesund og omegn Soroptimistklubb

 1. juni 2023

Havn Restaurant og Hotell, Skudeneshavn

 

Årets sommermøte var dette året lagt til vakre Skudeneshavn, på Havn Restaurant

 

Det var 22 medlemmer til stede og 2 gjester

 

Møtet startet med at de som ønsket det, ble med på en liten byvandring i den gamle delen av Skudeneshavn. Guide for turen var kunnskapsrike og humoristiske Stig Roar Olsen, som selv bor og restaurerer et av de gamle husene der: «Majorstuen» (det er kalt slik av Rogaland fylkeskommune fordi det i en liten periode huset Frelsesarmeen) Og selv om de fleste har vandret i gatene der før, var det litt av hvert spennende å få høre historien og opprinnelsen til Skudenes, og om de gamle husene, mange av dem ble bygget allerede på 1850- tallet. Morsomme detaljer på husene ble poengtert, f.eks. et sladrespeil som ikke viste trafikken i gata, men var innstilt slik at en kunne se hvem som kom og gikk i nabohusene! Spennende å høre at det var her de første tåkelurene ble laget, og dette var en virksomhet som sysselsatte mange yrkesgrupper, noe som var svært kjærkomment etter at silda forsvant. Selv om det blåste iskald nordavind ble byvandringen en fin opplevelse for de som deltok.

 

Etter byvandringen samlet vi oss på restauranten, der maten smakte fortreffelig og praten gikk høyt rundt bordet.

 

President Dagmar hadde bare et par små opplysninger å komme med:

 • Bente planlegger kjolesalg i Byparken lørdag 17. februar, hun trenger hjelp av flere!
 • Turid Skimmeland fylte 80 år 2. juni, vi sender blomster til henne.
 • Dagmar og Gerd er påmeldt R&L-møtet i september
 • Neste møte er 4. september, og da er det gruppen for Mat og matsikkerhet som har ansvaret for programmet.

 

Som avslutning på møtet hadde Anne Margrethe to fine sommerdikt. God sommer til alle!

 

Referent Dagmar Halvorsen 6.06.23

 

 

Referat fra medlemsmøte i Haugesund og omegn Soroptimistklubb 8. mai 2023

Karmsund Folkemuseum

 

Dette møtet var bedriftsbesøk på Karmsund Folkemuseum med museumspedagog Tove Selås som vert.

 

 • Det var 27 medlemmer til stede og 3 gjester 
 • President Dagmar ønsket velkommen til møtet og takket for at vi kunne tilbringe kvelden på museet. 
 • Lys og appell ved Anna og Marit 
 • Så ble ordet gitt til Tove:

 

Hun holdt et foredrag om Haugalandsmusets virksomhet og sin egen jobb som museumspedagog. Karmsund folkemuseum er en del av Haugalandsmuseet som er regionmuseum for Nord-Rogaland, og er en sammenslåing av museene Arquebus krigshistorisk museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Karmsund folkemuseum er Haugesunds kulturhistoriske museum og har sin hovedavdeling i Haugesund sentrum, i byens eldste meieribygning. Museet har fire faste utstillinger. De to nyeste er «Fra jord til bord», om landbruket på Haugalandet fra 1650-1900, og «Byen som gikk i land», en jubileumsutstilling som sto ferdig til Haugesund bys 150-års jubileum i 2004. De eldste utstillingene er «Sjøfart og fiske» og «Heim og nærmiljø». Museet formidler både byens og regionens historie. Havet og silda har vært viktig i framveksten og utviklingen av byen, noe som gjenspeiles i flere av utstillingene. Det rike sildefisket, fra 1850-1870, la grunnlaget for sildeeksport til Europa og Haugesunds posisjon som en av Norges største skipsfartsbyer. Museet har en utadrettet virksomhet med undervisningsopplegg for alle aldersgrupper og har tilbud som f.eks. Strikkekafe, Museumskvarteret. I utstillingene kan du også se byens eldste krambod og et klasserom fra 1910. Museet har også skiftende utstillinger og viser lokale filmer. Etter foredraget viste Tove noen av filmene som museet har på programmet: En film om bryllupskjolemote fra 30 – 70 tallet og en film om «Tvedte konfeksjon»

 

 • Anne Margrete og kjolemarkedskomiteen hadde en liten oppsummering av Kjolemarkedet, og det ble anledning til å komme med tilbakemeldinger og tips for neste års marked.
 • Så var det tid for å vandre litt fritt omkring i utstillingene og kaffe/rundstykker.
 • Både Kristin-Elfi og Ingebjørg hadde dikt å komme med før avslutningen av et spennende møte.

 

 

 

Referent Dagmar Halvorsen 9.05.2

 

 

 

Referat fra medlemsmøte i Haugesund og omegn Soroptimistklubb 17.mars 2023

 

Presidenten, Dagmar ønsket velkommen til møtet. Hun takket for en fantastisk innsats  på kjolemarkedet. En ekstra takk til Kjolemarkedskomiteen; Anne Margrethe, Solveig, Lillian, Bente, Tove, Gunn og Marit.

 

Det er 27 tilstede på møtet med foredragsholder.

Lys og appell ved Margareta og Ronak.

 

Fagleder Elisabeth Brekkå fra Krisesenteret holder foredrag om Kvinners levekår. Det er virkninger av vold som et temaet. Krisesenteret har bestått i 40 år. Det heter nå Krisesnetert Vest og det er et gratis akutt tilbud. De siste 10 årene er det til sammen 1500 kvinner og barn som har vært innom og bodd på senteret. Det blir gitt ca 500 samtaler i året og det blir gitt veiledning og informasjon til brukerne. Krisesenteret dekker 180 000 innbyggere mellom Bergen og Stavanger.

Ca 65 % av brukerne er ikke etnisk norske. Halvptrten av disse har norske voldsutøvere. 91% av brukerne er kvinner, men det er flere og flere menn som bruker senteret nå.

Av de som kommer til Krisesenteret er mange blitt utsatt for vold i flere år. Ca 50% av de norske kvinnene som kommer mottar ulike stønader fra det offentlige.

Funksjonsnedsettelse er en av risikofaktorene for å bli utsatt for vold. En bør være obs. ift. vold mot demente. Mennesker på institusjon kan også bli utsatt for vold. Ulike hjelpere har såkalt Avvergeplikt og da er det polittet som må informeres.

Dersom det er barn i bildet blir det alltid sendt bekymringsmelding til Barnevernet.

I forhold til eldre kan en gi informasjon til kommunelegen. Da er det fastlegen som kaller inn til møte med vedkommende.

Ofte er det psykiatriske sykepleirere som gir melding til krisesenteret.

Kvinner er i større grad utsatt for vold enn menn. Det er mange typer vold, psykisk vold, forfølgelse, økonomisk, seksuelt, fysisk. Volden har økt bertraktelig siden 2014. Psyskisk vold er kommet inn i straffeloven nå.

Det finnes i dag mange plattformer for å forebygge og avdekke vold på i dag. Levekostnader er en av årsakene til økt vold.

Det finnes et ressurssenter for menn som heter Reform.

Brekkå fremholder at det ikke finnes blind vold. Det er den utøvende som ikke har sinnekontroll.

Krisesenteret kartlegger alltid brukerne når de kommer inn. Det finnes ulike risikofaktorer ift. vold. Viktig å stopper ”voldsarven”. Brekkå anbefaler en film , ” Kjære pappa”, som belyser dette teamet.

Folk fra Krisesenteret er blant annet  på videregående skoler og underviser i temaet.

Brekkå presiserer at vold rammer identitetsfølelsen, omsorgsevnen, økonomisk,  psykisk og fysisk helse hos den som blir utsatt for vold. Volden er ofte av en psykisk karakter.

Brekkå fremholder at det ofte går godt med de som har vært innom Krisesenteret. Da er volden blitt avdekket og en får ofte en ny start.

Voldsutsatte har større fare for depresjon og posttraumatisk stressyndrom.

 

Mange av medlemmene deltok med spørsmål og ulike tanker om temaet.

Brekkå blir takket for et interessant og tankevekkende foredrag.

 

Dagmar og Else Marie hadde deltatt på Fellesmøte som var i Sandnes.

Else Marie fortalte fra et sterkt møte der forfatter Mariam Rasouli av boken ”Blomsten og trollet” hadde deltatt. Boken forteller om en kvinne i Afghanistan, hennes vanskelige oppvekst og liv og flukten  fra landet som til slutt endte opp i Norge, i Trondheim. Dette er en historie somdessverre blir delt av millioner av kvinner.

Inntekten av boken går til en stiftelse i Afghanistan.

 

Dagmar informerer om at det neste møtet vårt er bedriftsbesøk på Karmsund folkemuseum 8.mai.

 

Klubben er blitt oppfordret til å selge Lilla sløyfer, for eksempel 50 stykker.

Det vil bli anledning til å ta lodd på Utdanningsforbundet sitt lotteri  på møtet i dag.

Loddsalget i dag er det samme som på Kjolemarkedet og trekningen ble foretatt etterpå.

 

Turid hadde 5 minutt der hun delte tenker om våren og alt det fantastiske som skjer i naturen da. Hun leste også et par vårdikt.

 

Else Marie leste en sorptimistsang som var skrevet av klubben i Fredrikstad.

 

 

Referat fra medlemsmøte i Haugesund og omegn Soroptimistklubb 17.mars 2023

 

Presidenten, Dagmar ønsket velkommen til møtet. Hun takket for en fantastisk innsats  på kjolemarkedet. En ekstra takk til Kjolemarkedskomiteen; Anne Margrethe, Solveig, Lillian, Bente, Tove, Gunn og Marit.

 

Det er 27 tilstede på møtet med foredragsholder.

Lys og appell ved Margareta og Ronak.

 

Fagleder Elisabeth Brekkå fra Krisesenteret holder foredrag om Kvinners levekår. Det er virkninger av vold som et temaet. Krisesenteret har bestått i 40 år. Det heter nå Krisesnetert Vest og det er et gratis akutt tilbud. De siste 10 årene er det til sammen 1500 kvinner og barn som har vært innom og bodd på senteret. Det blir gitt ca 500 samtaler i året og det blir gitt veiledning og informasjon til brukerne. Krisesenteret dekker 180 000 innbyggere mellom Bergen og Stavanger.

Ca 65 % av brukerne er ikke etnisk norske. Halvptrten av disse har norske voldsutøvere. 91% av brukerne er kvinner, men det er flere og flere menn som bruker senteret nå.

Av de som kommer til Krisesenteret er mange blitt utsatt for vold i flere år. Ca 50% av de norske kvinnene som kommer mottar ulike stønader fra det offentlige.

Funksjonsnedsettelse er en av risikofaktorene for å bli utsatt for vold. En bør være obs. ift. vold mot demente. Mennesker på institusjon kan også bli utsatt for vold. Ulike hjelpere har såkalt Avvergeplikt og da er det polittet som må informeres.

Dersom det er barn i bildet blir det alltid sendt bekymringsmelding til Barnevernet.

I forhold til eldre kan en gi informasjon til kommunelegen. Da er det fastlegen som kaller inn til møte med vedkommende.

Ofte er det psykiatriske sykepleirere som gir melding til krisesenteret.

Kvinner er i større grad utsatt for vold enn menn. Det er mange typer vold, psykisk vold, forfølgelse, økonomisk, seksuelt, fysisk. Volden har økt bertraktelig siden 2014. Psyskisk vold er kommet inn i straffeloven nå.

Det finnes i dag mange plattformer for å forebygge og avdekke vold på i dag. Levekostnader er en av årsakene til økt vold.

Det finnes et ressurssenter for menn som heter Reform.

Brekkå fremholder at det ikke finnes blind vold. Det er den utøvende som ikke har sinnekontroll.

Krisesenteret kartlegger alltid brukerne når de kommer inn. Det finnes ulike risikofaktorer ift. vold. Viktig å stopper ”voldsarven”. Brekkå anbefaler en film , ” Kjære pappa”, som belyser dette teamet.

Folk fra Krisesenteret er blant annet  på videregående skoler og underviser i temaet.

Brekkå presiserer at vold rammer identitetsfølelsen, omsorgsevnen, økonomisk,  psykisk og fysisk helse hos den som blir utsatt for vold. Volden er ofte av en psykisk karakter.

Brekkå fremholder at det ofte går godt med de som har vært innom Krisesenteret. Da er volden blitt avdekket og en får ofte en ny start.

Voldsutsatte har større fare for depresjon og posttraumatisk stressyndrom.

 

Mange av medlemmene deltok med spørsmål og ulike tanker om temaet.

Brekkå blir takket for et interessant og tankevekkende foredrag.

 

Dagmar og Else Marie hadde deltatt på Fellesmøte som var i Sandnes.

Else Marie fortalte fra et sterkt møte der forfatter Mariam Rasouli av boken ”Blomsten og trollet” hadde deltatt. Boken forteller om en kvinne i Afghanistan, hennes vanskelige oppvekst og liv og flukten  fra landet som til slutt endte opp i Norge, i Trondheim. Dette er en historie somdessverre blir delt av millioner av kvinner.

Inntekten av boken går til en stiftelse i Afghanistan.

 

Dagmar informerer om at det neste møtet vårt er bedriftsbesøk på Karmsund folkemuseum 8.mai.

 

Klubben er blitt oppfordret til å selge Lilla sløyfer, for eksempel 50 stykker.

Det vil bli anledning til å ta lodd på Utdanningsforbundet sitt lotteri  på møtet i dag.

Loddsalget i dag er det samme som på Kjolemarkedet og trekningen ble foretatt etterpå.

 

Turid hadde 5 minutt der hun delte tenker om våren og alt det fantastiske som skjer i naturen da. Hun leste også et par vårdikt.

 

Else Marie leste en sorptimistsang som var skrevet av klubben i Fredrikstad.

 

Referent Elise Fossum, 18.04.23

 

 

 

 

 

Referat fra årsmøtet 6.03.2023

Haugesund og omegn soroptimistklubb

Vår Frelsers menighetshus, Skåregt. 145, Haugesund

 

 

Sak 1: Valg av møteleder – Toril Hallsjø ble valgt

Sak 2: Godkjenning av innkalling – Innkallingen ble godkjent

Sak 3: Årsrapport soroptimiståret 1.10.21 – 31.12.22 – ble lest av sekretær Lena Ommundsen

Sak 4: Regnskap regnskapsperioden 1.10.21 – 31.12.22 – ble gjennomgått av forrige kasserer Solveig Schiz. Godkjent

Sak 5: Valg: Alle valg ble gjort med akklamasjon. Følgende tillitskvinner ble valgt for neste periode:

President: Dagmar B. Halvorsen

1.1.2023 – 31.12.2024

Visepresident+ Programansvarlig+ Ekstesjonansvarlig: Gerd F. Ferkingstad

1.1.2023 – 31.12.2024

Sekretær: Torill Hallsjø

1.01.2024 – 31.12.2025

Styremedlem: Elise Fossum

1.1.2023 – 31.12.2024

Kasserer + assisterende Programansvarlig: Kari B. Gunnarshaug

1.1.2023 – 31.12.2024

Varamedlem: Anne Margrethe Østensjø

1.1.2023 – 31.12.2024 

Representant til unionen:

1. Dagmar B. Halvorsen

1.1.2023 – 31.12.2024

 

Representant til unionen:

2.Kari B. Gunnarshaug

1.1.2024 – 31.12.2025

Suppleant 1. til unionen:

Solfrid Gaard

1.1.2024 – 31.12.2025

Suppleant 2 til unionen:

Anna Dudzewicz

1.1.2024 – 31.12.2025

Web- ansvarlig:

Dagmar B. Halvorsen +?

Sak 6: Budsjett 2023 – kasserer Kari B. Gunnarshaug la fram budsjettet. Godkjent

Sak 7: Kontingent 2023 – ingen forandringer i kontingenten for dette året.

Sak 8: Eventuelle innkomne forslag – det var ingen innkomne forslag

Sak 9: Eventuelt – ingen saker på eventuelt

 

Haugesund 30.03.2023

Lena Ommundsen, sekretær

 

 

Referat fra Medlemsmøtet 6. mars 2023

Antall medlemmer tilstede: 30 + 1 reflektant Kimberly Frøiland.

 

 • Dagmar ønsket alle velkommen!
 • Lys og appell ved Kristin Elfi og Dagmar.
 • Vi er 34 medlemmer og ved å ta opp det nye medlemmet blir vi 35 medlemmer i klubben vår.
 • Mona har blitt 70 år og fikk blomster av klubbenes medlemmer.  
 • Opptak av nytt medlem: Isabella Rode – fadder Annelise Welde.

 

 • Kort info:
  - Fellesmøtet i Sandnes 23. mars.
  - 8. mars Arrangement i Haugesund – som vi støtter + arrangement på Karmøy Kino. Mariam Rasouli med flere skal holde foredrag på Biblioteket kl 19:00. Det er gratis. På Karmøykino blir det også holdt et foredrag.
  - Lotteri Utdanningsfondet. På R&L-møtet vil det trekkes vinnerklubber. Kjøp av lodd kan vippses.

 

 • Soroptimistkvarter: Elise fortalte om Unionens nye strategiplan fra 2024-2028. Den skal vedtas på R &L-møtet i september. Klubben vår har sendt inn høringssvar.

 

 • Så gikk vi over til årsmøtet (se eget referat)

 

 • 5 min – ved Solveig.
  Hun fortalte fra en biografihistorie bok «Anna Martysova» (skrevet av Helene Auseth), som handler om en etnisk armensk kvinne som har flyktet fra Sovjet under dramatiske omstendigheter. Om Annas oppvekst og flytting til Norge.  Om ensomhet, kulturell tilpassing og sideblikk, om en ukjent og lukket del av verden.  Hvordan det umulige kan bli mulig.
  Det er ikke bare mennesker som skal tilpasse seg, men er også Soroptimistklubben/unionen. Hvilken utvikling har skjedd siden 1920 i klubben vår. Viktig tilpasning burde også gjelde emblemet vårt.

 

 • En liten oppsummering og diskusjon om Kjolemarkedet ved Kjolemarkedetkomiteen.  

 

 • Dikt – Elise

 

 • Neste møtet blir 17.04 Der er gruppen for «Kvinners levekår» som har ansvaret for møtet.

 

 • Dagmar takket for dagens møte og slokket lysene.

 

Haugesund 14.06.23
Lena Ommundsen

 

 

Referat fra medlemsmøte 13.02.2023

 

Til stede: 27 medlemmer + 1 reflektant + foredragsholder Anne Marit Lund + gjester fra Breidablik læringssenter + Selam Teklu fra Frivillighetssentralen.

Møteleder: Dagmar, president

Lys og appell: Liv Mette og Kristin-Elfi

Opptak av nye medlemmer: Bente Halvorsen ble presentert av Liv Mette, som er hennes fadder. Ronak Naderi ble presentert av Solveig, som er hennes fadder.

Hovedforedrag: Anne Marit Lund orienterer om Breidablik Læringsenter´s oppbygning og organisering. Hun har vært ansatt ved senteret og jobbet med språkopplæring av minoritetspråklige. Avslutningsvis forteller hun fra egen bok: “Hvorfor kommer de hit?” I boka blir flere minoritetspråklige, også tidligere elever ved Breidablik, intervjuet.

Orientering om Frivillighetssentralen v/konsulent Selam Teklu: Ny sentral i Haugesund, Haraldsgt.76, fra 2020. Kommunalt tiltak organisert under Kultur – Idrett – Frivillighet. Åpent tirsdag – fredag kl 12-15 Rolle: Finneflere frivillige samhjelpere, skape gode rammer, tilby kurs og opplæring i organisasjonsarbeid.

Info fra President:

• Fellesmøte i Sandnes 23.mars. Medlemmene oppfordres til å reise. Det er mulig å ta med venner etc. Møtet begynner kl 18.30 på Quality Hotel Residence, pris kr. 100.

• Vi fortsetter med møter på Menighetshuset enn så lenge. Prisen er nå kr. 1000 pr. møte.

• Convention i Dublin blir gjennomført 27.-29. juli. Folkstone-klubben lurer på om noen kommer. Da vil de gjerne ha kontakt.

• Kjolemarkedkomiteen v/Anne Margrethe orienterer om kjolemarkedet lørdag, 15. april kl. 11-15. Alle får info-mail om dette.

Allsang: Anne Margrethe har laget sanghefter som skal brukes til allsang som fast innslag på medlemsmøtene.

Loddsalg: Pengene går til inntekt for jordskjelvofrene i Syria/Tyrkia.

5-min v/ Natalia

Dikt v/ Turid DVel hjem og lysslokking v/Dagmar

Referent: Gerd

 

 

Referat fra medlemsmøte 9.1.23

 

Til stede: 25 medlemmer, forfall 7, gjester 2: Ronak Naderi og Kimberley Frøiland

Presidenten Dagmar  ledet møtet. Presidenten takket Solveig som har vært kasserer i 3 år og Anne Margrethe for ekstraordinær innsats som varemedlem med blomster.  Det var også blomster til Liv Mette, avtroppende president, men hun var dessverre blitt syk.

Lys og appell: Else-Marie og Gerd


Det ble tatt opp 3 nye medlemmer i klubben, fra våre «eksZontaer»: Gunn med fadder Toril, Tove med fadder Marit og Annelise med fadder Kari.

Anne Margrethe og Solveig  ledet møtet videre om «Vennekurs».
Venneprosjektet handler om isolerte kvinner, som hadde ingen eller lite nettverk. Kvinner med stek sosialkontroll og ingen bekjente. De som har mistet eller forlatt venner eller familie. Kvinner som bryter ut fra eget (religiøse) nettverk. Disse sårbare kvinnene er utestengt fra sitt miljø. Dette prosjektet går ut på å være en venn for disse kvinnene.  
Solveig fortalte videre om selve kurset som hun, Anne Margrethe og Lillian har deltatt på.
Det var et profesjonelt kurs som gikk over 2 dager. Veldig fin blanding om teori og alle de tingene som en kommer bort i i en sånn rolle. Det har vært et lynkurs i kommunikasjon for hvordan kommunikasjonen skal fungere mellom to mennesker og refleksjon om hvordan en venn er.
Soroptimistene har som et mål om å spre budskapet ut i kommunene om at vi har et slikt beredskapsprosjekt.

Etter maten har Dagmar hatt Soroptimistkvarter:
Medlemmene har fått en ny innloggings informasjon på Norgesunionen sine nettsider, hvor innloggingen og passordet vil bli send via mail.
Etter Julemarkedet i desember er det bestemt å utdele kr 5000 til Tetre, som er en lokal organisasjon.
Leien av Menighetshuset har steget for opptil kr 2 500 per møtet. Styret vil dermed vurdere om vi skal fortsette å leie dette videre eller finne noe annet.

5-min: Marit Brathole

Dikt: Mona

Dagmar opplyste hvilke medlemmer som er med i gruppe 1 og som har ansvaret for februarmøtet 13.02.23

Dagmar avsluttet møtet ved å slokke lysene.

Haugesund 10.01.23   Lena Ommundsen

 

Referat fra medlemsmøte 06.12.2021

Sted:Menighetshuset, Haugesund.  Til stede:27 personer (fravær 2

Liv Mette starter møtet denne kvelden og ønsket alle velkommen til julemøtet

Lys og appell: Anna og Kari A, 

5 minutt: Kari G, 

Dikt: Marit B. 

Denne kvelden har vi ingen foredragsholdere. Anne Margrethe har printet ut en liten hefte med fire sanger, som medlemmer kunne synge før maten. Teksten er skrevet av en kjent poet og forfatter Reidar Munkejord som er fra Åkrahamn.


Det ble videre gjort oppmerksom ang bevisstgjøring om Orange dager. Natalja forteller om at orange lys som var bestilt på parkeringshuset i tidsrommet 25.11.-10.12.21 og bildene fra parkeringshuset ble lagt ut på vår Facebook gruppa.  

Maten denne kvelden blir bestilt fra Bohemer Catering ,- en fantastisk juletapas.

Inntektene fra kveldens julemarked fra salgsvarer som syltetøy, hjemmebakts, strikkeprodukter m.m. utgjør kroner 3 500, - Disse går til Utdanningsfondet.

Etter quiz, avsluttes kvelden av Kari med julefortelling med norske juletradisjoner og Marit som leser flere dikt.

Dagmar avslutter møtet ved å slokne lysene og ønsket alle en fin kveld videre.

Haugesund, 9. desember 2021.
Lena   

 

Referat fra medlemsmøte 01.11.2021

Sted: Uni-K Haugesund. Til stede:21 personer (fravær 7)

Dagmar starter møtet denne kvelden og ønsket alle velkommen. Hun opplyser videre om at Liv Mette er nå endelig friskmeldt, men tar det litt med ro i starten.

Lys og appell: Mona og Trude Julie.  
5. minutt: Elise.


Soroptimistklubben har vært på bedriftsbesøk denne kvelden på Uni-K.
Daglig leder ved Uni-K Merete Endresen ønsket hjertelig velkommen. Hun startet foredraget ved å fortelle med en gripende hoppvekst om sin funksjonshemmet onkel, som ikke alltid var så enkel og rettferdig. Derfra oppstod en ide om ulike hjelpetilbud for mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid.  

Uni-K er et aksjeselskap med eget styret som er politisk valgt med bakgrunn i kompetanse.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidstilbud for mennesker som har eller i nær fremtid innvilges uføretrygd, men som med noe tilrettelegging kan være en del av arbeidslivet.  Deltakere i VTA er ansatt i henhold til arbeidsmiljøloven, og har dermed samme rettigheter og plikter som alle andre arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet.

Uni-K har forskjellige avdelinger innen vaskeri, hage, hjelpemidler, renhold, transport, makulering, søm, mekanisk, kantine/catering og kafé.

Etter avsluttet foredrag presenterer Dagmar det nye styret som består av Dagmar, Liv Mette, Lena, Solveig, Anna, og Anne-Margrethe. Dette styret går helt frem tom 31.12.22.
Det ble videre avstemt om mat under samtlige møtene i tiden fremover. Nesten enstemmig ble det besluttet om at maten skal bestilles.

Det ble tatt opp ang bevisstgjøring om Orange dager, som går på avskaffelse av vold mot kvinner. Natalja forteller om at orange lys er bestilt på parkeringshuset i tidsrommet 25.11.-10.12.21.

Videre rettes fokuset mot planlegging av klubbens møter med mål mot: Utdanning, Mat og Helse, Bærekraftig og Miljø, samt Vold mot kvinner.
Det ble fremmet et forslag om å danne flere grupper som skal holde foredrag om et av temaene nevnt ovenfor for å være mer delaktige på disse øvrige områdene som klubben er mest opptatt av.

Kvelden avsluttes ved Turid Dalland ved å lese flere dikt.

Dagmar avslutter møtet ved å slokne lysene og ønsket alle en fin kveld videre.

Inntektene fra loddsalget er på kr 1894.

Haugesund, 4. november 2021.
Lena   

 

 

Referat fra medlemsmøte 04.10.2021

 Sted:Menighetshuset, Haugesund 

Dagmar ledet møtet denne kvelden og ønsket velkommen. Spesielt ønsket hun velkommen til våre gjester.

Lys og appell: Kari Gunnarshaug og Solveig Schiz

 

Elin Frønsdal, Frelsesarmeen holdt et sterkt og gripende foredrag denne kvelden.

Hun startet foredraget sitt med sangen: «En kvinne» (Rune Larsen).

Deretter fortalte hun om arbeidet sitt blant rusavhengige i Haugesund.

I Haugesund er det 14 akuttplasser,15 omsorgsleiligheter, Stedet og Nabohjørna.

Nabohjørna er et nærmiljøsenter med fokus på ansvarlig naboskap,- en arena hvor broer bygges mellom naboer. Er opprettet i forbindelse med utvidelse og bygging av 15 nye boliger for rusavhengige. Senteret skal være en arena for samhandling, læring og mestring.

Tilbyr midlertidig botilbud eller omsorgsbolig, -24/7.

Gatefotball er et lavterskeltilbud for flere sårbare grupper.

Forteller om sitt forhold til narkomane, - må være sammen med dem.

Uten kjærlighet nytter ingenting.

Mat, dusj og klær, - men ingen krav til «forkynnelse.»

Blir grensesatt på atferd, - ansvarliggjøring.

Tøft å være sammen med noen som lar livet sitt gå til grunne.

Jevn fordeling på kvinner og menn. Har de tyngste tilfellene.

Har gode rutiner for voldshåndtering. God kontakt med politiet.

Har også eldre alkoholikere (blir ofte tidlig dement.)

Mange dødsfall.

Men: Ikke bare triste historier.

Ansvarliggjøring!

 

Zonta-foreningen

En representant fra Zonta-foreningen orienterte om foreningen og hva den står for.

Zonta betyr ærlig og verdig til tillit.

Har 100-årig historie, 9 klubber i Norge. Eksistert hos oss siden 1984.Støtter nasjonale og internasjonale prosjekt. Støtteprosjekt: Rotifunk, Sierra Leone.

I koronatiden har 129 mill. jenter mistet skoletilbudet sitt. Zonta i Norge jobber blant annet for likhet i lønn for kvinner og menn.

Ca.1000 medlemmer i Norge. Opprettet nye møteplasser i koronaåret med flere nettportaler.

 

De informerte også om årets TV aksjon, - Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Inntektene av kveldens loddsalg går til støtte for dette arbeidet, -og inntektene ble kr. 4293.

 

Innslaget ble denne kveldens 5 minutt.

Det ble sendt rundt en liste hvor vi holdt avstemning om hvor/hvordan vi skal ha juleavslutningen. Det ble et stort flertall for at vi skal være på Menighetshuset og bestille mat.

 

Kvelden ble avsluttet ved Gerd som leste to dikt av Bente Bratlund Mæland.

Hun leste fra heftet «Midt i livet», «Gammal» og «Dans dotter mi»

 

Dagmar avsluttet møtet, slukket lysene og ønsket vel hjem. Hun takket for besøk av gjestene fra Zonta - foreningen. De var interessert i mer samarbeid med oss,- og det samme er vi. 

 

Fravær i vår egen klubb:9 personer

8 gjester fra Zonta-foreningen

 

 

Håvik, 5.oktober -21

Mona Dahle

 

Referat fra medlemsmøte 06.09.2021

Sted:Menighetshuset, Haugesund 

Fravær: 10 personer

Lys og appell: Toril og Liv Mette

 

Liv Mette ønsket oss velkommen. Det var hyggelig å treffes igjen etter en varm og fin sommer.

Ingrid Løland holdt et gripende og interessant foredrag for oss denne kvelden.

Tittel på foredraget: «Syria-krigens etterspill: migrasjons- og eksilerfaringer blant syriske flyktninger i Norge.»

 En fortelling om doktergradsprosjekt i religion og migrasjon.

Ingrid sier dette har vært som en reise. Den forteller om en flyktningkrise på sitt verste. Dette skulle også bli et europeisk problem. -Syriske flyktninger, -alle husker bildet av gutten som var skylt i land på en strand. På et øyeblikk fikk verden oppdage problemet. Det ble en europeisk flyktningkrise. Det ble en dreining mot at stengsler og murer ble opprettet.

Konflikt- religion-tvungen migrasjon.- Tanker som «flyktninger var terrorister osv»., få av oss visste hva den enkelte bar på.

 

Narrative Battles and Bridges (tittel på Ingrids oppgave).

Syrere i Norge står for mange identiteter.

Borgerkrigen i Syria har resultert i den verste flyktningkrisen siden 2.verdenskrig.

12 millioner på flukt

Mer enn 500 000 drept

Over 14 millioner med behov for humanitær hjelp.

Revolusjon og krig

Tvungen migrasjon

Eksil og retur.

Det var urealistisk å tenke å vende tilbake. Livet før krigen mintes som et Paradis,- fred, kaffe, hjem, familie ,venner, sameksistens, gratis helsehjelp, noen kristne, noen muslimer…..) Hvor kom hatet fra?

Det tapte paradis, slangen var Assadregimet. Ingen stolte på noen, forskjellige oppfatninger.

Religion og etnisitet var viktige identitetsmarkører. Familier ble splittet.

 

Syrerne i eksil i Norge:

-Ressurssterk gruppe

-imponerende resultater(mange i arbeid, bolig

-mange driver fredsarbeid

-mistenksomhet og identitetskonflikter

-føler ikke tilhørighet her

-setter sin lit til ungene sine

-behov for å huske eller glemme

 

Består av veldig mange ulike grupper, - har ikke en samlet organisasjon her i Norge.

 

Kari A. hadde 5 minutt: « Ferieminner» av Ole Paus

Elise leste to dikt: «Lauvhytter og snøhus» av Olav H. Hauge og «Myrull» av Vigdis Tjørhom

 

Diverse:

-Anne Margrethe tok opp spørsmålet om å arrangere kjolemarked nå?

Tidspunkt for arrangementet ble en lørdag i løpet av februar. Komiteen (Marit, Solveig, Shirley, Anne Margrethe) kan så smått begynne å planlegge.

-Dagmar minnet oss på Soroptimist Internationals 100-årsmarkering. 1.-3.oktober er det en digital markering, og alle har muligheter for å melde seg på og følge feiringen.

 

Håvik, den 7.september 2021

Mona Dahle(sekr.)

 

Referat fra medlemsmøte 07.06.2021

Sted: Hotell Maritim. 25 medlemmer møtte.

Presidenten, Liv Mette åpnet møtet og ønsket velkommen til et meget etterlengta fysisk møte.

Shirley og Margareta hadde lys og appell.

Underholdningen denne kvelden var ved Helge Pedersen, til daglig ansatt ved PPT, Karmøy. Han underholdt oss med et bredt utvalg av sanger,- noen hadde han også diktet selv.

Deretter var det orientering om R&L- møtet ved Trude Julie.

Videre hadde vi en god matpause med bestilte smørbrød og kaffe, - og med en etterlengta prat.

Etter loddsalget hadde Terese 5 minutter, og Solfrid avsluttet med et dikt av Olav H. Hauge.

 

Vi ønsket hverandre god sommer, og Liv Mette ønsket alle tilbake til medlemsmøte  den 6.09.2021

Lysene ble slukket.

 

Håvik 8.juni 2021

Mona Dahle sekr.

 

Referat fra medlemsmøte 10.05.2021

Møtet ble avholdt på Teams.  15 medlemmer deltok.

Lys og appell ved Dagmar og Liv Mette.

 

Hiwot fra Forandringshuset holdt foredrag for oss denne kvelden. Hun er virksomhetsleder i Forandringshuset som er en del av KFUK Haugesund og Kopervik.

Forandringshuset ble etablert i 2016 i Haugesund. I starten var det høy terskel for å delta i KFUK-aktiviteter. Barn og unge følte seg ensomme. Det var lettere for de med foreldre i KFUK.

Oppdrag: inkludere barn/unge i gratis aktiviteter. Kjempe for alle menneskers rett til å leve og utvikle seg som mennesker.

Først HVEM -så HVA

Hva skal til for at du vil føle tilhørighet,-relasjon?

Hvordan ha det bra i livet ditt?

 

Hovedaktivitet

1.Inkluderingsarena, gratis, bare drop inn

2.Utviklingsarena (selvutvikling, samfunnsengasjement, leksehjelp)

3.Empowerment

-arbeid

-utdanning

-lykkes

 

United sisters (inkluderingsarena)

Nettverk av, for og med jenter på tvers av alder, etnisitet ,religion og sosial status.

Jenter rekrutteres til grupper gjennom interessefelt og engasjement. Jenter fra afrikanske land deltar mindre i aktiviteter (normer hjemmefra).

 

Hvordan kan man bidra?

-Stille opp med egne ressurser

-Fin opplevelse med en TRYGG VOKSEN

Hvordan kan vi som gruppe bidra?

-nærhet

-lokalt

-bidra til kvinners rettigheter

-leksehjelp

Denne diskusjonen vil bli videreført når vi starter opp igjen etter sommeren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kort orientering om Distriktsmøte v/Trude Julie

Kort orientering om Landsmøtet og Representantskapsmøte v/Liv Mette og Mona

 

 

5 minutt :

Bjørg Tone snakket rundt temaet: Dette spesielle året, -tanker rundt pandemien.

 

Dagens dikt:

Margareta leste dikt av Karin Boye: Ja visst gjør det ondt når knopper brister

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet avsluttes.

 

Håvik, 11.mai 2021

Mona Dahle (ref.)

 

Referat fra medlemsmøte 12.04.2021

 

Medlemsmøtet ble gjennomført digitalt på Teams.

20 medlemmer av 28 deltok.

 

Styret v/ Dagmar og Solveig åpnet møtet med lystenning og appell.

 

Elisabeth Lie Nilsen, leder for NAV Marked Nord-Rogaland holdt et klargjørende og interessant foredrag for oss denne kvelden.

På NAV-kontorene arbeider statlige og kommunalt ansatte sammen for å finne gode løsninger for brukerne.

Lederrollen blir ganske kompleks.  Merete Haftorsen som tidligere var leder for NAV Haugesund, er nå leder i fylket, - Fylkesdirektør.

I Rogaland er det 1050 ansatte,- 700 i stat og 350 i kommunen. En ønsker å knytte sammen samarbeidet stat-kommune for å få et bra NAV-system. NAV står for Arbeids- og velferdsetaten.

NAV-leder har to styringslinjer: Rådmannen og Fylkesdirektøren. Ytelseslinjen er delt inn i resultatområder.

Bedrifter kontakter NAV når de trenger folk til ordinært arbeid eller bidrag til ordinær rekruttering.

Regionens bedrifter og de fleste bemanningsbyrå er NAVs samarbeidspartnere.

 

Rogaland, - i dag våren 2021.

I arbeidsstyrken: 255995

Ca.27000: uføre

10500: arbeidsavklaringer

11000: sykepenger

12000: dagpenger

SUM:ca72500

 

Endret tenkning rundt det å komme i jobb.

Inkluderende rekruttering:

Regjeringens Inkluderingsdugnad, - for å få flere som står utenfor arbeidslivet inn i jobb.

Regjeringen har satt som mål å få 5% av de utenfor arbeidslivet inn i jobb.

De oppfordrer kommunene og det private næringslivet til å sette seg mål for inkludering.

Det er enkelt å få til når vi snakker om arbeidstrening o.l., men noe mer utfordrende å få til ekte inkludering. Å ansette folk er lettere så lenge de er på tiltak. Det handler om holdninger. »Vanskelig for oss å inkludere,- må være….» Feiloppfatning at de som har en funksjonsnedsettelse ikke kan gå i jobb.

NAVs jobb er å utfordre arbeidsgiver. Regjeringen har satt som mål at 5% av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.

 

Arbeidsmarkedet på Haugalandet:

Ca.3500 bedrifter med ansatte

500 300 sysselsatte

6900 utlyste stillinger i 2020

Helse, pleie, omsorg 1571(økt i forbindelse med pandemien)

Bygg, anlegg 1041

Industri 752

Ingeniør/IKT fag 676

 

De største næringene på Haugalandet:

Helse og sosial

Industri

Varehandel

Antall arbeidsledige har økt i 2020 fra under 2000 til ca.7000(i koronaåret).

Ledighetsbildet er bedre enn i april i fjor, men betydelig høyere enn før pandemien. Ingenting påvirker situasjonen mer nå enn smittesituasjonen.

Haugesund er på topp i ledighet dette året (mars 2021) pga. butikk-nedstengningen.

Karmøy har mindre ledige. Der er det andre næringsstrukturer og blir derfor mindre rammet av pandemien.

 

Landsmøtet og representantskapsmøtet, L-R møtet

Liv Mette informerte om dette.

Møtet gjennomføres digitalt.

Liv Mette og Mona er påmeldt. Andre kan også melde seg på, men har da ikke uttale, forslags – og stemmerett.

Pris.kr.500 pr.deltaker

Blir det for mange påmeldte, må klubben vurdere dette.

 

Forandringshuset:

Her har vi gitt vårt bidrag før. Forandringshuset har nå endret satsingsområde, - unge jenter. Det er vanskelig å bidra nå når vi ikke kan ha fysiske møter.

Klubben går inn for å utsette dette til høsten.

 

Klubben går inn for å støtte oppfølging av Utdanningsfondet og Moldova-prosjektet.

 

Forslag ellers i Representantskapsmøtet er kurante.

Noen i klubben vår tok opp saken med Soroptimiståret som slutter 30.september og begynner 1.oktober (ikke sak på R-L møtet). Det har lenge vært snakk om endringer.

Det ble stilt spørsmål om det er mulig for påmeldte å ta dette opp.

___________________________

Unionslotteriet:

Behov for avkastning. Koster kr.50 pr.lodd. Kan vippse til Solveig.  Det sendes ut en mail til alle medlemmer om dette. Det er klubben som vinner.

 

Lilla sløyfer:

På unionens sider er det lagt ut nye produkter, kubbelys, bokmerker m.m. for salg. Disse kan bestilles. Det vil bli sendt ut mail om dette utpå høsten.

 

Zonta -klubben på Haugalandet

Denne klubben har sammenfattende målsettinger med målsettingene for vår klubb. Har nå bare 15-16 medlemmer. Haugesund Soroptimistklubb går inn for å invitere til samarbeid, felles arrangement, felles prosjekt m.m.

 

Eventuelt.

Sommermøtet hos Toril må gå ut.

Styret har en plan B.

 

5 minutt v/Tone

Hun tok utgangspunkt i- Einar Tho*s stykke i Haugesund Avis om «umoral i pandemien».

-Nettmoral,

-passer på hverandre,

-angiveri,

-hytteforbud,

-hytteeiere og ikke hytteeiere

- pensjonister som sutrer,

- «Bærumsfolka»

-munnbind,

-skam og blikk

-tilsnakk

-spriting

-vaksinerte -ikke vaksinerte

-vaksinepass

-SKAM

- blande seg for mye

 

Alle punktene er kjente for oss  i pandemiåret.

 

Dikt

Shirley leste et dikt med tittel «En bestemt tilfeldighet» (Amalie Jordet)

 

Avslutning

Håvik, 13.april 2021.

Mona Dahle, sekretær

 

Referat fra årsmøte 08.03.2021

På grunn av smittesituasjonen på dette tidspunktet, ble årsmøtet gjennomført digitalt via Teams.

19 av 28 medlemmer deltok.

Liv Mette Strømme (president) gratulerte med kvinnedagen og ønsket velkommen til møtet.

Solveig Schiz tente lys og Dagmar Halvorsen leste appellen.

 

ÅRSMØTET

SAK 1.

Valg av møteleder.

Forslag Toril Hallsjø som årsmøtedirigent.

Forslaget godkjent.

 

SAK 2.

Godkjenning av innkalling.

Godkjent

 

SAK 3.

Årsrapport- soroptimiståret 2019-2020.

Godkjent. Rapporten legges ut på nettsidene våre.

 

SAK 4.

Regnskap-regnskapsperioden 1.10-2019-30.09.2020(v.Solveig Schiz)

NB! Samtlige inntekter for 50års-jubileet ble regnskapsført i forrige regnskap.

Regnskapet godkjent.

 

 

SAK 5.

Eventuelle innkomne forslag.

Ingen.

 

SAK 6. Kontingent 2022.

Kr. 1620 betales for 2021 via bankkonto( ikke vipps).

Forslag om å øke kontingent for 2022 til kr.1650

Forslaget godkjent.

 

SAK 7.

Budsjettet for 2021-2022(v. Solveig Schiz)

Budsjettet godkjent.

 

SAK 8.

 Valg (v/Liv Mette Strømme).

Alle vil få tilsendt oversikt over valget for Soroptimiståret 2022.

 

President: Liv Mette Strømme

Visepresident: Dagmar B.Halvorsen

Sekretær: uavklart

Kasserer: Solveig Schiz (fortsetter en periode til)

Styremedlem: Anna Dudzewicz

Programansvarlig: Dagmar B. Halvorsen

Varamedlem: Anne Margrethe Østensjø

Representant til Unionen: Mona Dahle

Suppleanter: Shirley Miljeteig, Natalia Kondarewicz, Gerd Ferkingstad

Ekstensjonsansvarlig: Dagmar B.Halvorsen sammen med styret)

Revisor: Kari B. Gunnarshaug (fortsetter)

Web.ansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland (fortsetter)

 

Valget ble godkjent.

 

 

SAK 9.

Eventuelt.

Lotteri v/Anne Margrethe Østensjø

Anne Margrethe tar ansvar for å lage et påskelotteri.

Det vil bli trekning før påske, og det vil bli diverse gevinster, - påskekos m.m.

1 lodd koster kr.100, og betales via vipps til Haugesund og omegn Soroptimistklubb.

Anne Margrethe sender mail til medlemmene om dette.

 

Kjøp av munnbind.

Larvik Soroptimistklubb har kommet med tilbud om å kjøpe fine munnbind med Soroptimistlogo. Disse kan vaskes.

Koster kr.100 pr.stk.

Anne Margrethe Østensjø sender mail om dette også. De som vil kjøpe kan da gi beskjed til henne.

 

Håvik, 9.mars 2021

 

Mona Dahle, sekretær

Årsmøte

Planlagt årsmøte den 01.02.2021 ble utsatt til 08.03.2021

Det ble kalt inn til digitalt årsmøte pga. fysisk møte ikke var i samsvar med smittevernreglene på det tidspunktet.

14 personer logget seg på. Årsmøtet hadde ikke 2/3 flertall og var ikke vedtaksført (må være 19).

Årsmøtet utsettes dermed  til 8.mars. Hvis møtet også da blir digitalt, kan møtet gjennomføres uansett hvor mange som logger seg på (etter vedtektene).

 

Medlemsmøte 04.01. 2021

Medlemsmøtet 4.01.21 ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. 

 

Referat fra julemøte 7.12. 2020

3 medlemmer var ikke tilstede (1 medlem har permisjon), 1 reflektant.

Lys og appell: Anne Margrethe og Natalia.

Lena ble tatt opp som medlem i klubben vår. Faddere var Natalia og Marit.

Lena er fra Hviterussland og kom til Norge i 2001. Hun har 3 gutter, er skilt og bor i Haugesund. Lena har studert økonomi ved Høyskolen på Vestlandet og tar master ved BI i Oslo.

Lena arbeider nå ved NAV på Karmøy. Hun liker å bruke naturen, spiller golf og er glad i å arrangere sosiale sammenkomster. Lena er engasjert i likestilling og likeverd for kvinner.

Velkommen til Lena i klubben vår!

 

Toril informerte om at 25.november ble Vold mot kvinner markert i samfunnet vårt. Hun foreslår at parkeringshuset i Haugesund som har lysinstallasjoner, blir opplyst i oransje farge denne datoen neste år. Oransje er fargen som symboliserer Kampen mot vold mot kvinner.

Natalia er i styret for parkeringshuset og vil ta dette videre.

Anne Margrethe hadde laget en lærerik og kjekk Julequiz.

Bevertningen denne kvelden var juletallerken eller varm julemat med riskrem til dessert.

Ingebjørg hadde 5 minutt. Hun fortalte at hun i flere år har kjøpt juleheftet Juleroser. Der hadde hun funnet et dikt av Anne Grethe Preuss. Preuss var født i Haugesund. Hun var musiker, komponist og tekstforfatter. Ingebjørg leste diktet Alt det som skinner og vi fikk høre sangen etterpå.

Terese leste dikt av Trygve Skaug: Husk at du er langt nede nå og at jeg har lange armer.    

 

Takk for et fint julemøte!

Torvastad 3.01.2021

Elise Fossum

 

 

 

Referat fra medlemsmøte 02.11.2020

 

7 medlemmer ikke tilstede. 1 reflektant.

Overrekkelse av presidentnål til ny president, Liv Mette Strømme fra avgått president Bjørg Tone Vikshåland.

Lys og appell: Tone og Elise

Vibeke Vikse Johnsen, rådmann i Karmøy kommune holder foredrag denne kvelden.

Vibeke forteller at hennes mor, Bjørg Vikse var medlem i Soroptimistklubben tidligere, så hun hadde gledet seg til å komme hit.

Vibeke har vært rådmann i Karmøy siden juli 2018. Hun kommer fra det private næringslivet. Det er stor forskjell på å arbeide i kommunen og i det private. Vibeke arbeidet i Aibel i 25 år. Hun er den første kvinnelige rådmannen i Karmøy. Karmøy har valgt å beholde rådmannstittelen. Da hun skulle søke på jobben måtte hun gå noen runder med seg selv, om hun hadde vilje, kapasitet til denne jobben. Hun tenkte særlig på at det er kommunestyret som til syvende og sist bestemmer, og de bestemmelsene bygger noen ganger på følelser. I denne jobben er alt veldig offentlig. Hun trives egentlig ikke så godt i rampelyset, men har vendt seg til det etter hvert.

Kvinner fokuserer ofte på det de ikke kan for å få en jobb, kvinner bør bli flinkere til å tenke på muligheter i ulike jobber.

Vibeke hadde ikke kommunal erfaring før hun søkte denne jobben. Hun er utdannet siviløkonom fra Stockholm. Når hun sluttet på Aibel hadde hun lederansvar for 2600 arbeidstakere.

Hun har ikke angret på at hun søkte jobben som rådmann, hun trives godt. Det er store endringer i kommunesektoren, rammen blir strammere og forventinger blir større. Ved samskaping løser en utfordringer på nye måter.

Visjon for Karmøy kommune er: Kommunen som vil at du skal lykkes.

Lederprinsipper i Karmøy kommune: Vi gir retning, støtte, samskaper, er proaktive. Det er laget et lederutviklingsprogram i Karmøy kommune.

Sammenheng mellom planer; samfunnsdel og arealdel, denne skal vedtas i september 2021.

Innbyggerne kan komme med innspill. Karmøy skal være et bærekraftig samfunn.

FN s bærekraftmål skal være rammeverk. Det er globale utfordringer som en må finne lokale løsninger på:

 1. Utrydde fattigdom, 2. Utrydde sult, 3. God helse, 4. God utdanning, 5. Likestilling mellom kjønnene, 6. Rent vann og gode sanitærforhold, 7. Ren energi for alle, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Innovasjon og infrastruktur, 10.Mindre ulikhet, ( pluss 7 andre).

Bærekraftmålene ser både på sosial, miljømessig og økonomisk utvikling.

I forhold til budsjett, så øker kostnadene mer enn inntektene i kommunen.

Det blir arbeidet for heltidskultur ift. arbeidsplasser i kommunen.

Takk til rådmann Vibeke for et interessant foredrag!

 

Vennekurs. Det er 4 fra klubben vår som har meldt seg på kurset på Sola Strandhotell 7. og 8. november.

Presidenten informerer om at medlemsmøtene blir holdt samme plass som nå til og med mars neste år.

Natalia informerer om tilstanden i Polen for kvinner nå. Det er høyreekstremister som bestemmer. Domstolenes uavhengighet er blitt påvirket. Polen har en av de strengeste abortlovene i Europa. Sårbare mennesker er blitt enda mer utsatt. Familier som har funksjonshemmede barn blir ofte splittet. Det er blitt en blanding mellom religion/kirken og politikerne. Mange melder seg blant annet ut av kirken på grunn av dette.

 

5 minutt ved Shirley:

Shirley er engasjert i fagforeningsarbeid. Hun har snakket med en del utenlandske arbeidstakere. De blir ofte ikke informert om fordelene ved å være fagorganisert. Dette gjelder særlig i det private næringslivet. Hun tenker at fagforeningene er viktige for demokratiet. Det finnes mye lureri også i Norge når det gjelder arbeidsvilkår. Hun vil oppfordre medlemmene i foreningen vår til å anbefale arbeidsinnvandrere til å bli med i en fagforening.

 

Dikt av Lillian. Hun leste to fine dikt - ett av Benny Andersen, Tiden og ett av Inger Hagerup - Du og jeg.

 

Torvastad 06.11.20         Elise Fossum, sekretær

 

Referat fra medlemsmøte 28.09.20

 

23 pluss 2 reflektanter tilstede. 5 medlemmer hadde meldt forfall.

Presidenten ønsket velkommen til møtet.

Dagmar, Anne Margrethe, Bjørg Tone og Terese har gebursdager i oktober. Gratulerer!

 

Katrine Straum holder foredrag om ”Heltidskultur i et samfunnsperspektiv”.

Katrine har vokst opp på Nærlandsheimen og Vestlandsheimen før hun kom til Haugesund. Far hennes arbeidet der og ble senere styrer på Lillebo i Haugesund.

Katrine har hovedfag i musikk og mastergrad i ledelse. I dag er hun virksomhetsleder for Tiltaks- og boligenheten i Haugesund kommune. Hun er også prosjektleder for ” kultur for heltid ” i helsesektoren i kommunen.

Katrine er leder for boliger for psykisk utviklingshemmede der det er 250 årsverk og over 300 ansatte.

I 2019 arbeidet 26% av arbeidstakerne i helsesektoren heltid i Haugesund kommune.

 

Helse- og omsorgssektoren i Norge i dag er preget av deltidskultur. Deltidsstilling anses som uforenlig med lederstilling.

Stikkord for tjenesten er kvalitet, kompetanse, kapasitet og kontinuitet.

Heltidskultur er preget av effektivitet, godt arbeidsmiljø og kvalitet. Norge mangler mer enn 20.000 vernepleiere. ” Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg”

Historisk har en gått fra heltid til deltid og nå er en tilbake til mer heltidsstillinger i sektoren. Fra 1960-årene til nå har det væt en utvikling som har vært preget av ulike samfunnsstrukturer som barnehager, arbeidsreform, menns arbeidsforhold med mer, I dag øker det på med eldre sett i forhold til den arbeidsføre befolkningen.

St.melding nr.47- Samhandlingsreformen kom i 2012. De som blir lagt inn på sykehus skrives fortere ut, og da har kommunen plikt til å ta imot og hjelpe de som trenger det ved utskriving fra sykehus. St.melding (2017-2018) –Leve hele livet. Meldingen legger vekt å på ernæring, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene som gis.

Gode pasientforløp av avhengig av kjente og kompetente folk i tjenestene. Haugesund kommune vil satse på likestilling, likeverd og mangfold i helseomsorgen. Reservearbeidskraften: å øke arbeidstiden for den enkelte arbeidstaker vil redusere behovet for nye årsverk. Noe av forklaringen på små stillinger i helse –og omsorg handler om arbeidstimer i helgene. Sykefraværet øker ved deltidsstillinger.

Fra 2014 til 2019 gikk stillingsstørrelsene opp fra 56 til 66%. Det er klasseskille blant de ulike arbeidstakerne i helsesektoren.  Det organisatoriske isfjellet: Det som er synlig er visjoner, verdier, mål, systemer og struktur. Under dette ligger tenkemåter, verdier, normer, profesjonskultur, følelser og tilhørighet og påvirker det som er synlig i organisasjonen.

Det er prøvd ut ”Nordsjøturnus” i helsesektoren. Dette var vellykket, men fagforeningene tillot ikke dette. Vea sykehjem på Karmøy har den ordningen. Noen floker klarer en ikke å rydde opp i ved å gjøre ting på den gamle måten. Floken er helgejobbing, den må løses opp. De fleste tjenestene trenger arbeidskraft 24 timer i døgnet, alle dager i året. Hovedfunn i Katrine sin masteroppgave er at det handler om verdier, forankring, alle må være med for å få til en heltidskultur i helsesektoren.  Arbeidsgiverne må også gå i seg selv for å få dette til.

Viktige stikkord i en heltidskultur: turnus, eierskap, forankring, holdninger og verdier.

 Ikke engang fremtiden er som den var!

 Tusen takk til Kartrine Straum for et interessant foredrag!

 

Presidenten informerer om ”Vennekurset” på Sola Strandhotell 7. og 8. november. Frist for påmelding er 15.oktober.

Dagmar hadde 5 minutt der hun hadde Quiz om Soroptimisten. Lærerikt!

Presidenten ble takket av og overrakt blomster av kasserer Solveig for godt utført lederverv.

Turid Skimmeland leste 3 dikt av Per Olav Kaldestad.

Anne Margrethe informerte om at prosjektet om kjolesalg ble utsatt til vår/sommer.

 

30.09.20 Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra medlemsmøte 07.09.2020

 

19 medlemmer på møtet, 8 hadde meldt forfall.

Lys og appell: Mona og Bjørg Tone

Presidenten ønsket velkommen. De som hadde hatt gebursdag siden sist møte ble

 Gratulert. Solfrid fylte 60 år i april og fikk blomst og krus. Gratulerer til alle!

 Foredaget ble holdt av Trine Meling Stokland, varaordfører i Haugesund.

Engasjementet hennes for politikk startet på videregående skole. Hun hadde en veldig inspirerende lærer i samfunnsfag. Trine har studert samfunnsfag, sosiologi. Som student meldte hun seg inn i et politisk parti.

Trine skrev masteroppgave om rusmiljøet i Haugesund. Det var krevende å skrive denne oppgaven. – Hvem er menneskene i dette miljøet. Trine hadde selv en far som hadde et vanskelig liv med rus og psykiatri. Hun har både lært om og erfart dette. Trine endte opp i SV i 2011 og ble valgt inn i Bystyret i 2015.

Trine sier hun aldri hadde tenkt at hun skulle bli varaordfører. Det er viktig at damer viser at det går an å være i politikken når du er småbarnsforelder/mor.

I Haugesund er det bestemt at alle utvalgsmøter skal være på dagtid og Bystyremøter skal være på ettermiddagen.

For Trine er politikk visjon og verdier. Et motto for henne er:”ulike mennesker - like muligheter”. Vi må aldri glemme at det er mye billigere å bygge opp barn enn å reparere voksne.

Det er veldig viktig å hegne om den norske velferdsstaten. Trine er opptatt av likestillingspolitikk. Kvinner er underrepresenterte i styrer, i politikken og i lederstillinger.

Kvinner eier mindre, er mer utsatt for vold. Vi har fremdeles en jobb å gjøre her sier Trine.

Trine er også opptatt av flyktningpolitikk og integrering. Som land syns hun vi gjemmer oss bak EU. Takket være KRF skjer det noe nå i Morialeiren. I Haugesund har en vært flinke til å ta imot flyktninger.

På spørsmål fra salen om hvilken rolle kjønn spiller, så sier Trine at det er vanskeligst å få tak i menn til SV i Haugesund.

Som varaordfører har hun fått høre at hun er ei jente, ikke en dame på 40 år!

Det er mange yngre folk i Bystyret nå. Hun merker at det er et generasjonsskifte på gang.

Trine syns Bystyret i Haugesund er en veldig flott forsamling av mennesker.

I Bystyret må en være bevisst på hvordan en snakker til hverandre. En skal for eksempel ikke henvende seg til saksbehandlere i kommunen fra talerstolen, men  til ordføreren.

Viktige satsinger fremover i Haugesund: Alle ble berørt av den nye situasjonen med korona. En har lært seg å arbeide på andre måter som digital hjemmeskole. Det har vært store sosiale konsekvenser av nedstenging av skoler og deler av samfunnet. Hva skjer med sårbare barn og rusavhengige i denne situasjonen?

Samtidig gir dette kjempestore økonomiske konsekvenser for samfunnet.

I Haugesund er det store sosiale forskjeller. De største sosiale utfordringene er i sentrum, på Risøy og i søre bydel.

I sommer har det vært et prosjekt som er blitt kalt Kjekt hima. Det er et samarbeid mellom kommunen og de frivillige. Det har vært mye aktivitet for ungdommer i sommer, så dette prosjektet har væt vellykket.

Det skal lages en boligplan i Haugesund. 200 barn i byen bor for trangt. En kan få startlån for bolig. Solveig i Soroptimistklubben har vært engasjert i dette arbeidet.

Fritidskortet er et pilotprosjekt i Haugesund som gjør at alle barn i byen får 1000 kr til fritidsaktiviteter hvert halvår! Det er viktig med ordninger som gjelder alle.

Det finnes også et Forskningsprosjekt der det arbeider 2 familiekoordinatorer som et lavterskeltilbud hos NAV for familier so trenger oppfølging på mange felt. 

På Risøy skal det bygges ny lekepark for barn.

Det blir snakket om et Aldersvennlig samfunn. Seniorpolitikk er så mye mer enn sykehjem. Det finnes for eksempel for lite omsorgsboliger med bemanning.

Trine sier hun ønsker seg en kommune med mindre byråkrati og mer autonome medarbeidere.

 

Tusen takk til Trine for et interessant foredrag!

 

Trude informerer om Venneprosjektet som Ringsakerklubben startet. Det skal være Vennekurs i Stavanger 7.- 8. november på Sola strandhotell. Det er plass til 20 deltakere.

Målet er å integrere kvinner fra kollektivistiske miljø. Dette gjelder kvinner mellom 18 og 30 år.

 

5 minutt ved Toril:

Toril snakket om stavkirker og boken Søsterklokkene av Mytting. Det er 28 stavkirker i Norge i dag. Navnet fikk de av reisverket som ble kalt staver. Den eldste stavkirken er på Urnes, fra 1130. Toril hadde vært på Ringebu stavkirke i sommer.

15 av stavkirkene blir brukt til menighetskirker, resten er museer.

I boken Søsterklokkene blir sagnet om to klokker som blir gitt til kirken og historien om disse skildret.

 

Dikt av Ingebjørg: Hun leste et dikt av en kvinnelig polsk forfatter. Ingebjørg reflekterte rundt hva som var viktig i det besteforeldrene gav oss, og hva vi gir videre. Det var ikke penger, men den gode middagen eller det gode syltetøyet, de gode øyeblikkene de gav oss.

 

Det ble informert om invitasjon til vår vennskapsby St. Raphael, til deres 60-årsjubileum i juni 2021.

 

Torvastad 15.09.20                      Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra sommeravslutning 8.06.2020

 

Disse hadde meldt forfall til møtet: Therese, Shirley, Lillian, Gerd, Anne Margrethe.

 

Møtet ble holdt i lokale på Oasen storsenter som vi hadde fått låne. Vårt faste lokale var stengt på grunn av koronaepidemien.

 

Mona og Kari Gunnarshaug tente lys og leste appell.

Presidenten ønsket velkommen. Bordene var fint pyntet med broderte duker og markblomster. Solfrid og Eivor hadde ansvar for pynting og program denne kvelden.

Presidenten leste opp hvem som hadde hatt gebursdager i april, mai og juni. Shirley og Solfrid har hatt runde dager, 40 og 60 år. Gratulerer til alle som har hatt fødselsdag!

Presidenten informerte videre fra R & L – møtet som var blitt avholdt digitalt. Det var blitt vedtatt at det ikke skal være aldersgrense for verv til styret i Soroptimistklubber. Det ble gitt informasjon og det ble drøfting vedrørende krav om digitale møter i Soroptimistklubbene.  Vår klubb er ikke innstilt på digitale møter.

Det ble videre opplyst om at det store arrangementet vårt som var planlagt i høst trolig må utsettes til våren.

 

Kasserer Solveig viste frem et krus som er bestilt fra Bergensklubben. Disse vil bli brukt som gaver til foredragsholdere, Medlemmer i klubben kan også kjøpe dem. Det er en lokal kunstner som har designet på kruset og det blir produsert på Figgjo.

 

Margaretha hilste fra Shirley som er blitt operert for kreft. Klubben vår ønsker henne god bedring og ber om å hilse henne.

 

Dagmar hadde quiz med kvinnespørsmål, noen fikk vi til, andre var mer utfordrende.

 

Turid Dalland leste et stykke av Piet Hein og Solveig leste  fra en skotsk forfatter som er gjendiktet av Kaldestad.

Liv Mette leste diktet Kanskje av Solveig Grønstøl.

Det ble sunget vår- og sommersanger som allsang.

 

Som vanlig hadde vi utlodning, men denne gangen med lykkehjul. Medlemmene hadde med seg mat og drikke selv denne kvelden, og antibac ble flittig brukt.

Det var også salg av handlenett fra syersken ved Forandringshuset  som klubben vår støtter.

 

Neste møte blir 7. september. Da får vi besøk av varaordfører Trine Meling Stokland fra Haugesund kommune.

 

Fortsatt god sommer til alle!

 

Torvastad 12.07.20

Elise Fossum, sekretær   

 

 

Referat fra møte 02.03.2020

Presidenten ønsket velkommen.
Lys og appell ved Anna og Liv Mette.

Helen Skeie Østhus orienterte om Kirkens Bymisjon sitt arbeid der hun er ansatt som daglig leder. Helen har arbeidet i KB i 6 år med andre arbeidsoppgaver.
Visjonene til KB er at alle mennesker skal få ERFARE respekt, omsorg og rettferdighet. De har ett slagord til og det er: Rom for ALLE.
De som arbeider i KB blir utfordret hver dag på dette. Fellesskap har som regel noen premisser. Vi går i vante spor, hva fører det til for folk?
En grunn til at de begynner å ruse seg er at de fant et miljø der det var rom for dem.
Ulike aktiviteter som KB har er foretaket med å lage glassengler, vaser, Gled en som gruer seg til jul, overnattingstilbud, sykkelverkstedet Pedalen, Skattkammeret, I jobb – i Odda, Haugesund og på Stord, Vel hima, alt dette er under Kirkens Bymisjon.
En ønsker ikke at det skal være et stigma å være i/under Kirkens Bymisjon. Mange har rusproblematikk, noen er frivillige, noen er vanlige pensjonister, noen er fattige fra Romania. KB ønsker at mennesker skal møtes på skikkelig, skape ekte møter.
Helene forteller at hun har master i omdømme og kommunikasjon. Yrket vårt definerer mye av oss. Mange av de som er i KB har aldri hatt en jobb. Folk blir lett diagnosen sin. Merkelappen som de narkomane har ” i pannen”, tør vi ikke se forbi.
Tiggere på gata, mange av oss syns ikke det er kjekt å se dette. .Det er mange mennesker i KB som aldri får vist hvem de er.Vi som møter dem lager sannheter om disse folkene.
I løpet av året er noen av de som er fra Romania med på konsert i Skåre kirke med blant annet Gjertrud Økland og Sigrid Molland.
En ny satsing i KB er fattigdomsproblematikken også blant vanlige innbyggere på Haugalandet. Dette blir det ikke snakket om, det er knyttet skam til dette.
Det finnes en Familiekoordinator i Haugesund som kan hjelpe noen av disse familiene. Noen takker nei til tilbudet, for det betyr jo at de er fattige.
Det er ansatt diakon i KB. Det blir blant annet arrangert julaften og påskemåltid. Samtidig er målet at diakonen skal ha arbeidet sitt på gata blant de som lever der.
Vi får høre historier om tiggere som blir spyttet på, sagt stygge ting til, ikke blir hilst på osv.
Det har mye å si at vi kan hilse på disse, gi dem et smil, slå av en prat. Re-spekt betyr å se om igjen.
De som arbeider i KB får ofte høre at de arbeider med sårbare mennesker, Vi må huske på at vi alle er sårbare som mennesker !
Presidenten takket Helene for et interessant og tankevekkende foredrag om Kirkens Bymisjon.

Kasserer delte ut regnskap og budsjett som ble gjennomgått og vedtatt .
Alle medlemmer fikk tildelt en Lilla sløyfe som ble betalt ved å trekke beløpet fra loddsalget. Inntekten fra Lilla sløyfer går til arbeid mot Trafficking.

5 minutter pluss litt til:
Anne Margrethe planlegger sammen med 3 andre et større arrangement til høsten.
Anne M. tar utgangspunkt i sysmaskinen. Å bruke denne er å arbeide for kvinners muligheter også her lokalt. Vi har prosjektet Vel bevart der Zahar syr produkter som blir solgt på Forandringshuset. Kvinner har i alle tider skaffet mat på bordet for familien sin. Også i Norge har symaskinen gjort underverk for familier. Bruktmarked, strikking, søm og gjenbruk er i vinden i dag. Vi i Soroptimistene skal også sikre et bærekraftig miljø. Gjennom det nevnte gjør vi det.
Anne M. fortalte om sin egen mormor og oldemor som hadde sydd for andre som en inntekt til familien.
Komiteen ønsker å lage et arrangement der alle medlemmene kan bidra på ulike måter. Vi kan selge brukte kjoler, ulikt tilbehør, presentere Zahar og hennes bedrift Vel Bevart, samarbeide med United sisters på Forandringshuset, ha kafe, loddsalg o.s.v
Anne M delte ut spørsmål der medlemmene kunne skrive ned tanker og forslag til arrangement tet. En tenker at arrangementet skal være åpent for alle.

Presidenten informerte om turen til Moldova 1.-5.oktober der klubben der har 20-årsjubileum. Påmelding til dette innen 19.april.

Solfrid avsluttet kvelden med at hun spilte sangen Vår beste dag med Erik Bye. Hun fortalte litt om sangen og hva den har betydd for henne.

5 medlemmer ikke tilstede
I reflektant

Elise Fossum, sekretær

Referat fra årsmøte 03.02.2020

Visepresidenten ønsket velkommen og ledet møtet. Lys og appell ved Gerd og Elise.
I februar har Toril, Mona, Gerd, Anna, Kristin-Elfi og Else Marie gebursdag. Else Marie er 70 år i dag, gratulerer til alle!
Turid S. fikk overrakt blomst for den ekstra innsatsen hun gjør for klubben vår.
Det var 24 medlemmer på årsmøtet.
Toril ledet årsmøtet. Årsmelding/årsrapport ble lest opp og godkjent.
Regnskapet ble delt ut på årsmøtet. Tidligere kasserer Gerd gikk gjennom regnskapet og dette ble godkjent.
Nytt budsjett ble lagt frem av ny kasserer, Solveig. På grunn av en del usikkerhetsmomenter, så ble det bestemt at nytt budsjett blir lagt frem på neste møte. Da vil eventuelt månedene oktober, november og desember 2020 bli lagt til budsjettet. Soroptimiståret vil følge kalenderåret fra 2021. Kasserer undersøker med unionen hvordan dette skal løses.
Valg. Valg av tillitskvinner (vedlagt innkalling) for 1.10.2020- 30.9.2021 ble
vedtatt. Ny visepresident blir Dagmar Halvorsen og ny sekretær blir Eivor Vikingstad Storesund.

Eventuelt: Det ble drøftet om klubben vår og i hvilken form skal arrangere et større arrangement. Solveig delte en del tanker om dette. Anne Margrethe, Shirley og Marit har sagt seg villige til å danne en prosjektgruppe som vil arbeide frem forslag til et større arrangement.

Som komite for sommeravslutning 2020, har Eivor og Solfrid tatt på seg ansvaret for dette.

Distriksmøte 8.februar i Stavanger. Ca 10 medlemmer fra klubben vår vil delta på dette. Det ble organisert noe kjøring. Bjørg Tone tar med seg Mona, Margaretha og Anne Margrethe.
Solveig tar med seg Marit, Ingebjørg og Kristin-Elfi.
De resterende ordner seg med skyss selv.

5 minutt ved Marit:
Marit fortalte at hun har sagt opp jobben sin i KFUK/KFUM og at hun har sluttet i politikken. Nå vil hun bruke tiden sin på andre ting, hun ønsker å være en daglig gleder.
Videre fortalte Marit om Sibyll Patrich som var født i London i 1850. Hun ble guvernante og nonne, lærer på pikeskole knyttet til Notre Dame i Liverpool. Hun skrev blant annet at –lykken kommer innenfra, ta tingene som de kommer, i dag vil jeg styrke mitt sinn, i dag vil jeg være hyggelig, ikke rette på eller forbedre noen…
Være uredd, elske og tro at de jeg elsker elsker meg.
Dikt: Tone
Hun leste diktet – Hvem har sagt ? av Kolbein Falkeid og knyttet tanker hun hadde gjort seg til diktet.

05.02.20 Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra møte 06.01.2020

Møte ble holdt på Haugesund folkebibliotek. Biblioteksjef Marianne Hirzel informerte om biblioteket og dets historie.

I 1915 ble Margit Westbøe ansatt som den første biblioteksjefen, Mariann Hirzel er den 5. På biblioteket i dag er det 12,2 årsverk og 14 personer ansatt. De hat et budsjett på 9 millioner.
I 1893 ble Haugesund folkebibliotek etablert. Biblioteket har vært gjennom en rehabilitering i 2 år. Det er tegnet av David Sandved. Biblioteket er fredet og er bygget i skandinavisk modernisme. Det ble fredet 15.11.19. Biblioteket er David Sandved sitt signaturbygg/hovedverk. Sandved var inspirert av antroposofien. Han var glad i ornamentikk, og bygget er laget som et helhetlig kunstverk. Turkisfargen går igjen mange steder i bygget. På gjenåpningsdagen i september 2019 var det innom 5- 600 personer på biblioteket.
I 2014 fikk en ny biblioteklov. ” Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”.
Det er laget ny bibliotekstrategi for 2020-2023: ” tyngre faglig innhold og andre måter å organisere”, ” fremme kunnskap og samarbeid mellom andre bibliotek, skolebibliotek, høyskolebibliotek.”
Hva er å finne på biblioteket i dag?
- fortsatt bøker, aviser, tidsskrifter både på papir og digitalt, avismagasin, filmer, CD, LP, noter, nettbrett og laptop, uteleker, internett, rederarkiv, digihjelp.
Starter opp seniornett, Blir vist t på biblioteket hva en trenger for å kommunisere i en digital hverdag. Hvor finner vi for eksempel offentlig informasjon? En begynner med hjelp til seniorer og innvandrere. Ønsker å forebygge digital analfabetisme.
Biblioteket er blitt utviklet fra ”hysj til kafe”. Biblioteket er utviklet fra en plass å lære til en plass å være og lære. Utviklingen har gått fra en plass med bevoktede bøker til selvbetjening og meråpent. Det har gått fra et biliotekarbibliotek til et folkebibliotek.
Biblioteket i dag er ikke som før!
En kan være på biblioteket fra klokken 7 til klokken 23 ved hjelp av automater.
En kan få tilgang tilsåkalt meråpent. Det blir da ført en logg på alle som kommer og går.
Samskape
Det offentlige og eksterne aktører går sammen til samskaping. Det er ulike arrangementer som Øyo, Litterær salong, enkeltpersoner, debatter, boklanseringer, konserter, teater, kino, filmklubb, arrangement på Sildajazzen og Filmfestivalen, idrettskonferanse og slektsgransking.
Biblioteket er en arena for folk i byen, har lav terskel.

Presidenten takket biblioteksjefen for et interessant foredrag og gav henne en liten blomsterhilsen.

Det var 28 på møtet, 26 medlemmer og to gjester.
Lys og appell ved Marit og Turid Dalland.
Solveig, Ingebjørg og Tone har gebursdag i januar. Kari Andal ble 60 år i desember og ble overrakt blomster. Gratulerer til alle!
Informasjon fra presidenten: Distriktsmøte i Stavanger 8.februar på Gaffel og karaffel. Gunhild Oddem og Anne Kalvik skal ha foredrag. Påmeldingsfrist er 12.01.
Presidenten oppfordret medlemmene til å delta. Det ble sendt ut liste for påmelding.
Nettsiden vår er i orden nå. Det er nye lover på gang for seniormedlemmer. Alle blir nå regnet som likeverdige medlemmer.
Presidenten og Anne Margrethe vil stemme for lovforslaget pr. mail.
Kasserer informerte om at pengene fra julemøtet, 2500 kr vil gå til Forandringshuset, til ny symaskin til prosjektet Vel bevart.
5 minutt ved Kristin-Elfi: Hun uttrykker takknemlighet for alt hun har opplevd i Soroptimistklubben. Hun kom til Haugesund i 1972 fra Hammerfest. Da kunne hun begynne hos soroptimistsøstrene i Haugesund. Hun har vært både Unionspresident og Guvernør. I den forbindelse besøkte hun mange klubber. Kristin-Elfi fortalte historier fra møter med søstre som hadde vært på Grini og i Ravensbruck. Videre fortalt hun fra minner fra Vadsø og overnatting i herskapelig hus hos Fylkesmannen. Det har også vært turer til utlandet, til Ystad og Melbourne blant annet.
Kristin-Elfi takket klubben vår som har skapt henne en familie!
Anna leste dikt og fortalte om den amerikanske diketeren Emily Dickinson. Hun skrev 1800 dikt og er kjent som en av de beste amerikanske poetene. Diktet hadde ikke overskrift og var veldig ukonvensjonelt for å være fra denne tiden. Emily ble født i 1830 og døde 56 år gammel. Hun ble sett på som eksentrisk og var kjent for å kle seg i hvite kjoler.

Vi ble servert god mat og kaffe fra Hos Carlos og Trude hadde med god ostekake.

09.01.2020 Elise Fossum, sekretær

 

Referat fra julemøte 02.12. 2019

5 medlemmer var ikke tilstede på møtet. 1 reflektant tilstede.

 

Lys og appell ved Kristin-Elfi og Mona.

Presidenten ledet møtet og informerte om at Margaretha og Kari Andal har gebursdag i desember. Gratulerer med dagene!

Det var pyntet 4 nydelige bord med ulike tema av Eivor. Temaene var engler, nisser, glass og julekuler. Vi fikk servert nydelige smørbrød og kake, og sild som Margaretha hadde med seg.

Det ble solgt ulike ting på julemøtet; julemerker, T-skjorter, julebakst og hjemmelaget syltetøy. Det var også utlodning med mange fine gevinster.

Presidenten informerte om at klubben vår har fått 1000 kr. fra klubben i Strand i forbindelse med 50-årsjubileet.

Presidenten leste en tale som Hessen fra Norgesunionen skulle hatt på jubileet vårt. Hun måtte melde avbud til jubileet av private årsaker.

Programmet for 2020 ble delt ut på møtet.

Margaretha hadde 5 minutt der hun fortalte fra sin barndoms jul i Sverige.

Natalie leste diktet Til Overmål av Wislawa Szymborska som var oversatt til norsk.

Kristin-Elfi takket for et fint julearrangement.

God jul til alle!

 

Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra møte 04.11. 2019

2 medlemmer hadde meldt forfall til møtet.

Mona og Anne Margrethe tente lys og leste appell.

Anne Netland som har ambulerende prestetjeneste i Latin–Amerika var foredragsholder denne kvelden.

Tidligere ble denne stillingen kalt sjømannsprest. Det er 32 sjømannskirker rundt om i verden. I dag er bare 8% av de som bruker sjømannskirkene sjømenn. Anne forteller at hun har hatt denne stillingen i 12 år. Hun har arbeidet 6 år i fast stilling i Brasil. Da hadde hun familien med seg. I dag pendler hun fra hjemmet sitt på Visnes.

Anne har også vært prest både i Avaldsnes og på Torvastad.

Det er 2000 til 2500 medlemmer i den norske kirken i Latin-Amerika. Sjømannskirken i Santos ble nedlagt for 20 år siden. I Buenos Aires var det sjømannskirke til 1970-tallet. I Trinidad var det leseværelse. Curacao hadde også kirke tidligere. Det finnes en sjømannskirke igjen i Latin-Amerika og den er i Rio de Janeiro. I Sao Paulo og Buenos Aires er det i dag samarbeidskirker med andre land.

Det finnes 7 ambulerende prester i verden, og alle har base i Norge. Anne forteller videre at hun har 140 reisedøgn i året fordelt på 4-5 turer i året. Hun er også i kriseberedskap for Utenriksdepartementet ved kriser som kan ramme nordmenn i samme område.

Lønn til prestetjenesten kommer som en tredjedel over statsbudsjettet. Resten av lønnen kommer fra givere og bedrifter.

Anne har kalt foredraget sitt ” Det gode møtet”, hva kjennetegner et godt møte?

Å bli lyttet til, å bli sett, likevekt i forholdet, medfølelse, berøring, villighet, tydelighet og taushet er viktige kjennetegn på et godt møte. Hun har her trukket frem viktige ord i tekster der Jesus møter mennesker.

Anne forteller videre at det kan by på utfordringer å møte mange forskjellige folk, fra rike oljefolk, ulike typer turister  til mennesker som av ulike grunner sitter i fengsel .

I Nord-Brasil, i Natal er det mange nordmenn som har ferieleiligheter. Anne begynte et arbeid der i samarbeid med en fra Norge som driver restaurant der.

Anne sluttet sitt foredrag med visdomsordet:

Mett meg med din nåde

Så jeg ikke er sulten

Når jeg møter mine

Medmenesker

 

Takk til Anne for et interessant og givende foredrag!

Visepresident Liv Mette ledet møtet.  Informasjon om materiell til Oransjedagen,arbeid mot vold mot kvinner, vil bli delt på Facebook. Det ble videre gitt informasjon om Julemøtet som vi skal ha på Menighetshuset. Det vil bli servert smørbrød og kake.

Shirley og Else Marie hadde ansvar for den gode maten som ble servert.

Distriktskontakt Trude Julie informerte fra samling hun hadde vært på i Kristiansand. Extension handler om verving av nye medlemmer og ta vare på de medlemmene som vi har. Det er viktig å markedsføre Soroptimistklubbene.

5 minutt ved Solveig. Hun delte tanker rundt det at klubben vår nylig har feiret 50 år. Hun sa blant annet at det ikke er sikkert at de som startet klubben vår hadde tenkt at klubben skulle vare så lenge. Nå må vi som klubb tenke fremover, - hva skal vi gjøre i 2020? En viktig ting er som nevnt synlighet. Hvordan skal vi bli mer synlige som klubb? Et arbeidsområde kan være å få til noe som vi som klubb kan arrangere hvert år.

Lillian leste diktet ” Ta vare” av Jan Erik Vold. Lillian kommenterte at diktene som blir lest på hvert møte ofte har en link til tema som ellers er blitt belyst denne kvelden. Hun takket også alle for god deltagelse på de ulike arrangementene på jubileet.

 

Torvastad 6.11.19

 

Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra Haugesund og omegn Soroptimistklubb sitt 50-årsjubileum 25. og 26.oktober 2019

 

Fredagssamling

Jubileumsfeiringen startet med Soroptimistsamling fredag kveld hjemme hos en av våre medlemmer, Kari B. Gunnarshaug. Det var ca 30 medlemmer og tilreisende gjester med på samlingen. Det ble servert god kveldsmat og det ble gitt en fin anledning til å bli kjent med gjestene våre denne kvelden.

 

Lørdag

Lørdag formiddag møttes deltagerne på glassblåserverkstedet FORMBAR. Her fikk vi orientering om bedriften og to glassblåsere laget en flott vase mens vi var der. Mange benyttet anledningen til å kjøpe håndlaget glass.

Etter dette ble det anledning til et besøk hos interiørbutikken Hus i Nord før vi ankom Forandringshuset.

På Forandringshuset fikk vi orientering av Marit Brathole, også et av våre medlemmer, som er leder på huset. Haugesund og omegn Soroptimistklubb  støtter arbeidet som blir gjort der for innvandere. Vi fikk servert god internasjonal mat og det var anledning til å kjøpe produkter som blir sydd på Forandringshuset. Det var også laget til et minimarked med brukte ting der noen gjorde gode kjøp.

 

Jubileumsfest

Jubileumsfesten ble holdt på hotell Maritim. Kvelden åpnet ved at presidentene fra Stavanger, Sandnes, Jæren og Haugesund tente lys og leste appell. Det ble sunget en Jubileumssang som var nyskrevet for anledning av et av våre medlemmer, Anne Margrethe Østensjø.

I løpet av en velsmakende 3-retters festmiddag var det ulike hilsener og program. Et av våre mangeårige medlemmer, Toril Hallsjø holdt en interessant  festtale med historisk tilbakeblikk på klubben vår. Av de som startet klubben for 50 år siden er det nå to gjenlevende.

Kristin Elfi- Flåto, som har vært medlem i klubben vår i 48 år, ble utnevnt som æresmedlem. Hun har blant annet vært både president i klubben og visepresident i Unionen.

Nylig tiltrådt varaordfører i Haugesund, Trine Meling Stokland hadde blomsterhilsen og lykkønskninger fra Haugesund kommune.

Det var underholdningsinnslag av ”Fru Haaland” som blant annet delte sin opplevelse og tanker rundt en tur til Kilimanjaro med oss. Innslaget fikk frem både latter og alvor.

Det var hilsener og gaver fra klubbene i Rogaland som var med på jubileet; Stavanger, Sandnes, Jæren og Strand.

Torleiv Fossum hadde skrevet et nytt musikkstykke til jubileet, ”Ode til Soroptimistene”. Dette ble fremført av Arild Halvorsen på obo, Vegard Fossum på trommer og Torleiv Fossum på gitar.  Christina Bjordal sang sin egenkomponerte sang, ”Forgive,” sammen med nevnte musikere.

 

Både arrangør og tilreisende gjester har gitt utrykk for at Haugesund og omegn Soroptimistklubb sitt 50-årsjubileum var en 50-åring verdig og en god opplevelse å ta med seg videre i Soroptimistene sitt arbeid.

 

Elise Fossum, sekretær

 

Referat fra møte 02.09 2019

Presidenten ønsket velkommen. Lys og apppell: Liv Mette og Mona.

Gebursdagsbarn: Trude Julie, Marit, Lillian.

 

Kristin Høivik Fossum hadde foredrag om sitt arbeid i GEMINOR.

Hun er KHMS ansvarlig hos Geminor. Geminor er et selskap som arbeider med avfall som går til energigjenvinning og avfallsgjenvinning. En prøver i hovedsak å komme bort fra deponering av avfall.

Energigjenvinning, brenning av avfall forsyner  byer,skoler og andre institusjoner med strøm. Det blir også arbeidet med materialgjenvinning.

Geminor har kontor på Avaldsnes, på Rogaland ressurssenter. De har også kontorer i Sverige, England, Danmark og Finland. Det er totalt 60 ansatte, 20 av dem arbeider på Avaldsnes.  Det er 100 produsenter som leverer avfall til Geminor, en produsent er HIM her i distriktet. Geminor har 80 mottaksanlegg. Geminor startet i 2004 og i dag er 31% av staben kvinner. Omsetningen i dag er på ca 1 millard kroner.

Kristin viste video om pakking og transport av avfall. De prøver å få det meste av transporten på båter.

Avfallet som blir brent har kjempestrenge kvalitetskrav på utslipp. Det er forskjellige typer avfall, farlig avfall og SRF - RDF , husholdningsavfall. Kommunene sender ut anbud på avfallet sitt. Kunstgress blir for eksempel kjørt til Danmark for resirkulering. Geminor arbeider ikke så mye med matavfall. Dette avfallet går til bio-gassanlegg.

Sverige er gode på energigjenvinning. I Polen blir det tatt imot naturtre som blir gjenbrukt av IKEA. Alt avfall blir emballert. Ragnsells er en annen aktør i dette markedet.

Utfordringer i arbeidet er kvaliteten på avfallet. Viktig med rett sortering. Norge har ikke mange gjenvinningsanlegg. Båter som blir brukt til dette arbeidet må bruke motorer med lite utslipp. Norske/svenske/finske myndigheter må godjkjenne arbeidet i de ulike landene. Det er utviklet et dataprogram som heter Gemisoft. Der kan en til enhver tid følge med hvor transporter foregår blant annet. Kristin forteller at hun arbeider med mye forskjellig i selskapet. Hun arbeider som Superbruker, med  kvalitetssystem, Prosedyrer, Nettsider, Opplæring nyansatte, Tillatelser, Søknader til Fylkesmenn, Inspeksjoner og med offentlige anbud.

Tusen takk til Kristin for et interessant foredrag om et viktig arbeidsområde!

 

Det ble fortalt  litt om turen vi hadde til vennskapsklubben i St. Raphael. Alle var veldig fornøyde med turen og det flotte opplegget som klubben der hadde laget for oss.

 

På grunn av høstferie blir det neste møtet 30.september i stedet for 7.oktober.

 

Det ble gitt noe informasjon om jubileet 25.-27 .oktober. Fredagskvelden er vi invitert til Kari Gunnarshaug. Disse er i gruppen som skal hjelpe til med mat og praktiske oppgaver: Anne Margrethe, Tone, Torill og Mona.

Lørdagen møtes vi på Formbar klokken 11. Derretter går vi til Forandringshuset kl. 12.30. Der blir det servert lunsj og holdt et Minimarked.Arrangementet slutter ca 14.30.

 

Kl.19 blir det Festmiddag med underholdning på Maritim hotell. Det blir 3-rettersmiddag og underholdning. Det blir historikk tilbakeblikk, innslag med Fru Haaland , musikalsk innslag og nyskrevet sang til jubileet. Ber om at opplysninger om klubben blir sendt til Anne Margrethe som skal skrive sangen. 

Husk påmelding innen 25.september!

Dikt. Ingebjørg leste diktet Ærede Forandring.

 

Det var 5 medlemmer som ikke var på møtet.

 

Torvastad 6.09.19

Elise Fossum, sekretær 

 

 Sommeravslutning 3.6.19 på Borgøy, Tysvær

 

Vi var 21 stykker som reiste på sommeravslutning til Borgøy. 6 medlemmer hadde meldt forfall.

På Steinsvik kai ble vi hentet av skyssbåt og etter en kort tur var vi fremme på Borgøy.

I sjøhuset hos Hettervik hadde vi program og bespisning.

Kari G. og Gerd hadde lystenning og appell. Bjørg Tone fortalte litt om Borgøy og om den kjente kunstneren Lars Hertervig som var derfra.

Vi hadde også en tur rundt i området der vi blant annet fikk se rester etter huset der Hertervig bodde.

Anne Margethe hadde laget en kjekk Quiz, og Solfrid og Eivor ledet oss gjennom Idas sommersang av Astrid Lindgren.

En fin og trivelig avslutning på vårsemesteret!

 

God sommer til alle!

Elise Fossum, sekretær

 

Referat fra møte mai 2019

Lys/appell: Turid S. og Mona

Informasjon om Frankriketuren v/Margaretha. Hun delte ut program til de som skal reise.

Kari Gunnarshaug holdt foredrag om arbeidet sitt i Blå Kors.

Blå Kors holder til i det gamle barnehjenmmet i Haugesund. Blå Kors overtok huset i 1960. Blå Kors eier flere hus i samme område. Det er behandling også av spilleavhengige.

Blå Kors har 5 virksomheter i Norge. De har driftsavtale med Helse Vest, dette er på anbud. Blå Kors ble etabler ti 1963 og var da et tilbud for alkohollikere til å begynne med.

I 1987 ble det et poliklinisk tilbud i Haugesund. Fra 1987 til 2004 var Blå Kors en del av det fylkeskommunale tilbudet. Fra 2004 ble det et tilbud dekket av Helse Vest.

Rusomsorgen har vært og er på mange måter skambelagt. I dag blir det stilt samme krav til Blå Kors som til et sykehus. I 2010 hadde Blå Kors 3000 konsultasjoner. I 2014 fikk en 33 døgnplasser, derav 1 plass for gravide og 3 for familier.

Ambulante konsultasjoner er en del av tilbudet i dag, de har  500 konsultasjoner. Målet er da å møte mennesker der de er.

Det er 67,5 årsverk i Blå Kors og 78 ansatte. Det er lik bemanning hele uken og det er mange ulike profesjoner som arbeider der.

I dag har Blå Kors også en erfaringsmedarbeider.

Kari poengterer at det er viktig at det er ordentlig og skikkelig i alle lokaler. Dette blir fulgt veldig godt opp av de ansatte.

Nå har de med avhengighetsproblematikk behandlingsvalg. Derfor er det viktig at nettopp deres tilbud blir foretrukket blant de andre.

Virksomheten blir trukket i rammetilskudd dersom de ikke har nok pasienter.

Kari sier videre at det er vanskelig å behandle gruppen mellom 18-32 år. Det errmye kjøp og salg i den gruppen. Institusjonen Kalfaret i Bergen er flinke i arbeidet med denne årsgruppen.

Innsatte i fengsel kan ha behandlingsopplegg på Blå Kors. Det blir også samarbeidet med sykehuset og DPS.

Viktig å vurdere om det er psykiatri eller rus som er mest fremtredende ift pasienten. Det er 5 avrusningsplasser på sykehuset. Viktig å forebygge generasjonsoverføring, avhengighet som går i arv.

Blå Kors arbeider også  med barn. Pårørende har rett på egne, selvstendige tilbud. Henvisningene til Blå Kors har økt med 10%.

Rundt hver pasient er det 1 hovedbehandler og 2 primærkontakter. Behandlingstid er 3-6 måneder. En har dagklinikk med 3 brukerstyrte senger. Disse er blitt brukt av eksempelvis studenter og Nordsjø-arbeidere. I kommunene er NAV, banker og kontakter i kommunen viktige samarbeidspartnere. En kan også få poliklinisk hjelp.

Den gruppen har høy dødelighet og høy komorbiditet av andre sykdommer. Det er viktig at pasienten er motivert for at en skal lykkes i arbeidet. Den største gruppen er alkoholavhengige, medikamentell avhengighet utgjør 8%.

Aldersfordelingen er størst andel menn mellom 25-29 år og størst andel kvinner er mellom 40-44 år. Over 60 år stiger kvinneandelen. Blå Kors har en driftsavtale på 79 millioner. Det blir holdt 5 pårørendekurs i løpet av året. Bollestad i KrF har gjort en god jobb for å få opp respekten  for mennesker i dette feltet. Nå blir det bygget 4 små leiligheter på 60-70 kvm. Disse blir åpnet 23.august. 18 småbarnsfamilier blir fulgt opp av Blå Kors.

Blå Kors har brukerutvalg. De henter inn nødvendige tilbud og ekspertise ut fra hva brukerne ønsker og har behov for.

Det offentlige oppdraget er at menneskene de arbeidemed skal få igjen respekten for seg selv!

 

Takk til Kari for et interessant foredrag om et viktig felt !

 

Presidenten foreslo at Distriktsmøtet blir flyttet til våren. Det var planlagt samme helg som vårt jubileum.

Eivor og Bjørg Tone var på R&L – møtet i Fredrikstad.

Eivor fortalte fra fredagskvelden . Da var de blitt guidet gjennom byen av Soroptimister kledd i gamle klær. De hadde samling i Tøyhuset. Eivor syns det var spennende å oppleve R&L-møtet.

Presidenten/Bjørg Tone: Hun følte veldig på det  å være en del av en stor organisasjon. SI har en global stemme for kvinner ved å ha en stemme i FN. Det er en rådgivende status sammen med 11 andre kvinneorganisasjoner. Det er 70.000 medlemmer i hele verden.

Norgesunionen har 100-årsjubileum neste år. Det ble snakket om hvordan en kan fornye en 100-åring? Det kom blant annet forslag om å endre R& L-navnet. Det var også forslag om at Soroptimistene  skulle følge kalenderåret. Neste R&L-møte er i Trondheim.

 

Eivor – 5 minutt: Hun fortalte om sitt møte med Soroptimistklubben vår og om sine opplevelser fra R&L-møtet.

Hun stiller seg spørsmålet- hva driver deg, hvem vil du være som en Soroptimist?

Utvikling, fellesskap og det å gjøre en forskjell er noen viktige grunner til å være med i Soroptimisten. Hva drev damene som startet vår klubb for 50 år siden. Bør vi ta nye steg, nye valg, ha nye prosjekter, ny møteform, være mer synlige?

Kvinner er viktige for fremtiden, vi skal gjøre en forskjell!

 

Det ble bestemt at sommeravslutningen vil være en tur til Borgøy i Tysvær dette året.

 

14.mai 2019, Elise Fossum, sekretær

 

 

 

 

Referat fra møte 1.april 2019

Vi var på bedriftsbesøk denne kvelden på butikken HUS i NORD der vi ble tatt godt imot av innehaver Inger Lise Nordhus.

Inger Lise fortalte fra oppstarten av butikken og hvordan forretningsideen og tankene bak hele konseptet har vært.

Inger Lise fortalte at hennes svigermor oppmuntret henne - du får jo til alt! Hun ble oppfordret til å starte butikk sammen med mannen sin, Erling.

I 1999 bestemte de seg for å begynne med noe norsk, så de begynte å selge Hødnebø-møbler.

Etter hvert gikk de videre på nye ting. De planla så HUS i NORD, så i 2011 ble denne butikken åpnet.

Tanken var da å satse på ting som døtrene til eldre kunder ville ha. Det nye var også at menn mer og mer var med på møbelhandel.

Mange spurt Inger Lise om hvordan det er å arbeide sammen som mann og kone. Inger Lise liker markedsføring og Erling er flink med tall, derfor går det bra. Viktig regel er å ikke kjøre over hverandre.

Inger Lise har funnet mye inspirasjon fra sykkelturer på Torvastad der hun også har tatt bilder. Hun har fått inspirasjon fra lyset, nordiske farger og naturlige materialer. Hun tenker at det de selger skal være tidløst og ha god komfort, det skal være godt å sitte i en sofa fra HUS i NORD.

Inger Lise sier de arbeider etter de 10 T-ene:

Teft, Tenke ut egne ideer, Tro på konseptet, Tåle motgang, Tørre ta valg, Troverdighet, Tillitvekkende, Trigge, Takknemlighet og Trygghet.

De ønsker å være Hel ved. Inger Lise sier hun får energi hver dag av å møte nye mennesker og tingene hun omgir seg med. Tusen takk til Inger Lise for et inspirerende foredrag om HUS i NORD og innblikk i tanker bak konseptet!

Vi fikk også anledning til å se oss omkring i den flotte butikken, som et av medlemmene sa det - dette er mer enn en butikk!

 

Etterpå gikk vi til Menighetshuset for å fortsette møtet.

Lys og appell: Kari G. og Bjørg Tone.

Vi fikk utdelt Jubileumsinvitasjon til 50-årsjubileet i oktober. Presidenten har sendt invitasjon til ordfører i Haugesund, vennskapsklubber og Unionspresidenten. Hun vil også invitere ordfører i Karmøy og tidligere presidenter i klubben vår. Det er også sendt invitasjon til Soroptimistklubbene i Rogaland.

Bjørg Tone og Eivor skal reise til R&L – møtet i slutten av april.

Gebursdagsbarn i april er Solfrid, Kari, Liv Mette og Elise

5 minutt: Mona hadde innlegg om datoen for møtet denne gang: 1.april

Aprilsnarr har sin opprinnelse fra 1500-tallet i Frankrike. Franskmennene var de første som gikk over til den gregorianske kalenderen. Nyttår ble dermed flyttet fra siste dagen i mars til siste dagen i desember. Derfor ble det gjort pek denne kvelden, natt til 1.april.

De største avisene og NRK har sluttet med aprilspøk.

Det ble gitt eksempler på ulike morsomme aprilspøker, også fra andre medlemmer.

 

Dikt: Dagmar. Hun leste diktet Hold sinnet ditt mjukt av Hans Børli.

 

Torvastad 3.04.19                              Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra møte 4.mars 2019

24 tilstede. 3 hadde meldt forfall.

 

Lys og appell: Solfrid og Else Marie.

 

Gebursdagsbarn: Natalie 2.mars, Turid Dalland 12.mars. Kristin-Elfi fikk blomster i anledning 80-årsdagen 28.februar.

 

Anna Dudzewicz ble tatt opp som medlem. Faddere er Natalie og Marit.

Anna er født i Polen. Hun kom til Norge i 2007. Sønnen Gustav er født i Haugesund. Anna er utdannet engelsk filolog og har fagbrev i hotellfag. Hun har også utdanning i tegnspråk. Anna var engelsklærer i Polen i 10 år. Hun var medlem i en vikingklubb i Polen i flere år. Anna har arbeidet på Radisson hotell. I 2012 begynte hun å arbeide på Kvalavåg Montessoriskole og er der fremdeles. Velkommen til Anna som medlem!

 

Terese Villalobos holder yrkesforedrag. Hun er først utdannet barne- og ungdomsarbeider og fikk senere studiekompetanse. Deretter utdannet hun seg til barnevernpedagog og fikk jobb som det i Suldal. Hun arbeidet der i 11/2 år. Noe av arbeidet i Suldal var å jobbe  med Steg for steg-opplegget. Da laget hun et opplegg med en bamse sammen med andre. Hun var også med  på et opplegg for stille jenter  som ble kalt ”Ja til jenter”, dette var for jenter som gikk i 10.klasse.

Etter dette fikk Terese jobb i Bokn. Der arbeidet hun på skolen med barn med atferdsvansker.

Så gikk veien til Sveio bofellesskap der hun arbeidet i 6 år.

Etter arbeid i Sveio gikk turen til Karmøy der hun hadde jobb i ulike bofellesskap. Nå skal Terese begynne i ny jobb på Solstrand barnevernsenter i Karmøy.

 

Informasjon fra Frankrikekomiteen;.

Margaretha har ordnet med hotell for de som ønsker det. Margaretha skal på 2 sorptimistmøter når hun drar til St.Raphael nå. Når klubben vår kommer på besøk så skal vi blant annet på besøk til St.Tropez.

 

Informasjon fra Jubileumskomiteen:

Eivor har laget invitasjon som skal gis til våre medlemmer.

Jubileet er fra 25.-27.oktober. Det blir muligens holdt på Maritim hotell.

På fredagen tenker en det blir en bli kjent kveld med enkel bevertning.

Lørdag er det ulike forslag til program som å besøke KM-huset, Formbar, Kunstforeningen, Rådhuset, film om Haugalandet på Lille Maritim.

Vi skal invitere vennskapsklubber i St.Raphael, Ystad og Folkstone til50-årsjubileet.

Eivor har skrevet  et innlegg som skal sendes til Soroptima.

Ønsker underholdning av damer, forslag; Agnes Ravatne, Nina Westerlund Lie.

 

R/L møte 26.-28.april. President Bjørg Tone reiser sammen med Anne Margrethe eller Eivor.

Dersom det er andre medlemmer som vil være med så kan en melde seg på, men da må en betale utgiftene selv.

 

5 minutt med Trude Julie:

Susanne Noel startet den europeiske Soroptimistbevegelsen. Hun ble født i 1878. Noel var velstående gift med en lege. Ble lege selv , uteksaminert i 1912. Mistet den første mannen, giftet seg på nytt og fikk en datter. Datteren døde som liten.

Noel ble plastisk kirurg. Rekonstruerte ansikt til soldater som var blitt ødelagt i krig.

I 1921 startet hun den første Soroptimistklubben i Europa, senere 10 andre steder.

Hun ble kjent som Madam Noel.

 

Dikt: Margaretha leste diktet Gråspurv av Kolbein Falkeid og et Gruk.

 

Neste møte er på interiørbutikken Hus i Nord 1.april.

 

Storesund 7.3.19

 

Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra møte 4. februar 2019 - Årsmøte

21 tilstede, 1 reflektant.

 

Lys og appell, Elise og Toril.

Presidenten leste opp hvem som har gebursdag i februar, blant andre Kristin Elfi Flåto som blir 80 år den 28.

 

Toril ledet selve årsmøtet.

Møteinnkalling ble godkjent. Kasserer Gerd gikk gjennom regnskapet for perioden 01.10.17 – 30.09.18. Kasserer informerte om at ved bruk av vipps, så blir det noe mer gebyrer. Kasserer foreslo å sette inn kontantbeholdning  i banken. Regnskapet ble godkjent.

Kontingenten er 1120 kr og 500 kr blir bedt innbetalt til møteutgifter. Tilsammen er innbetaling fra hvert medlem 1620 kr.

Budsjettet for 01.10.18 – 30.09.19 ble gjennomgått og godkjent.

 

Valg: Det er to som går ut av styret 30.09.19, det er kasserer Gerd og styremedlem Terese.

Mona og Solveig er foreslått til nytt styre fra 1.10.19. Mona har sagt seg villig til å være styremedlem, og Solveig har sagt seg villig til å være kasserer. Begge ble valgt ved akklamasjon.

 

På eventuelt ønsket Kristin at alle medlemmene kunne presentere seg og si navnet sitt. Det er ikke alle som kjenner godt nok navnet på hverandre. Det ble tatt en presentasjonsrunde av alle på møtet..

 

Frankriketur i juni: Margaretha orienterte litt om turen til St.Raphael. Flytur bes hvert medlem å bestille selv, be om hjelp dersom du ønsker det.

Solveig som er med i turkomiteen anbefalte at vennskapsklubben får bestemme hvilket program de ønsker å legge opp for oss.

Solveig foreslo videre at vi kan få vite hva vennskapsklubben vil bruke pengegaven de får fra vår klubb til, eventuelt besøke plassen eller institusjonen det blir gitt til.

 

Handlingsplan som skal gjelde for 2018-2020 ble gjennomgått. Det ble bestemt at planen kan gjelde for 2 år om gangen.

Forslag til nye punkt/endringer i planen:

Ad1. Synlighet

Det er bestilt nye små brosjyrer som kan deles ut til nye potensielle medlemmer.

 

Ad 3. Kommunikasjon

Bruke lokale media som Radio 102, bruke Facebook

Bestille navneskilt.

Det blir foreslått at det på hvert klubbmøte er mer fokus på arbeid som soroptimister gjør både her i landet og i andre land. Et forslag er å oppfordre medlemmer til å snakke om tema som står i Soroptima på programposten 5 minutt.

Det ble også foreslått at vi i klubben vår må få mer kunnskap om egen organisasjon, blant annet hva de ulike titlene som blir brukt i organisasjonen står for.

 En ønsker også å få vite mer om historien til Soroptimistene.

I dette arbeidet er det mye kunnskap som finnes blant våre egne medlemmer som har vært i klubben lenge. Bruke blant annet deres kunnskap til dette.

 

Ad 2. Rekruttering

Invitere til kinokveld. Bruke små kinosaler som finnes i Tysvær, Karmøy eller lille Maritim.

Arrangere temabasert møte i november 2019. Be inn nye potensielle medlemmer.

8.mars arrangement

Arrangere Loppemarked.

Selge T-skjorter.

Invitere kvinnelige forfattere, for eksempel Agnes Ravatn, eventuelt forfattere som er opptatt av kvinnetema.

Invitere studenter ved Høyskolen til møter.

Det blir stilt spørsmål om hvem vi skal invitere til medlemmer i klubben.

 Det blir foreslått at medlemmer i klubben kan ta med seg gjester når som helst på klubbkvelder.

Arrangere en større samling der Soroptimistklubben vår kunne fått vise seg frem, for eksempel ved en konsert eller foredrag med profilert foredragesholder. Sette ned en egen komite som kan arbeide med dette arrangementet.

Få fokus på kvinnehelse, få tak i foredragsholdere som kan snakke om dette emnet.

 

5 minutt ved Kari Gunnarshaug:

Kari innformerte om Pakkeforløpet som også er innført for rusavhengige og innen psykiatri. Dette vil blant annet øke brukermedvirkning og høyne status på arbeid innen rus og psykiatri. Hver pasient vil i Pakkeforløpet  få en forløpskoordinator.

 

Dikt ved Tone: Tone leste diktet Ferdaminne fra sommeren 1985 av Halldis Moren Vesaas. Halldis møtte kjærligheten på nytt på sine gamle dager da hun møtte Claes Gill.

 

Utlodningen gav 1000 kr i kontanter, pluss pengene som ble vipset.

 

Storesund 5.02.19

 

Elise Fossum, sekretær

 

 

 

Referat fra møte 7.januar 2019

19 medlemmer tilstede, 1 besøkende

Else Marie har sendt og fått julekort fra vår vennskapsby i England, Folkstone.

Anne Margrethe tente lys og Kristin leste appell.

Gebursdagsbarn i januar er Solveig, Ingebjørg og Tone. Gratulerer til dere!

Presidenten gratulerte Marit som er blitt hedret med pris fra Haugesund kommune på nyttårsmottakelsen nylig.

Informasjon fra Frankrikekomite: Blir enige om å reise fra onsdag 26.juni til søndag 30.juni. En kan reise med Norwegian kl.16.10 fra Haugesund via Oslo. Da er en i Nice kl. 20.45. Retur søndag for de som ønsker det: fra Nice kl.11.35 via Oslo og i Haugesund kl.17.40. Gi beskjed til Margaretha når du har bestilt flyreise og om du ønsker hotell.

Turid Dalland holdt foredrag om rollen som kvinnelig ordfører i Haugesund, et tilbakeblikk.

Turid sin vei inn i politikken var at det kom en bestemmelse fra sentralt hold at det skulle være kvinner i alle kommunale råd. Turid ble da med i Karmsund havnestyre. Hun satte seg godt inn i de ulike sakene. Blant annet reiste hun med havnesjefen til Bodø. Der var det 49 menn og en kvinne, nemlig Turid.

I perioden Turid var ordfører så var det først Einar Steensnæs som hadde rollen. Han kom inn på Stortinget og dermed ble det litt lenger tid for Turid i ordførerstolen. Uttrykket  – kvinne er kvinne værst – kjenner ikke Turid seg igjen i. Hun fikk mye støtte fra andre kvinner i sin ordførerperiode. Hun opplevde mange dyktige og lojale medarbeidere rundt seg i Haugesund kommune.

Turid syns det ble mye fokus på negative ting som skjedde i kommunen, blant annet i avisene. Hun ba om gladmeldinger fra de ulike etatene, dette ble tatt frem hver fredag i –ukens gladmelding.

I 1995 ble det satt ned en komite , 50 år siden freden kom. En av dem som ble utpekt til å være med i komiteen hadde opplevd krigen selv. Han ble valgt til sekretær, men nektet tå skrive referat.Dermed ble det funnet en ny sekretær. Enden på visen ble at den avsatte sekretæren kom med blomster til Turid. En annen episode som ikke hadde skjedd med en mann tror Turid, var når en person troppet opp på ordførerens kontor og ba om leilighet. Turid veiledet han til hvor han kunne henvende seg for å få orden på dette. Takken var et kyss på halsen som kom nokså overraskende på ordføreren.

Turid tror ikke det er kjønnet som er viktig i denne rollen. Hun tror det viktigste er å holde seg til sannheten, å være en man kan stole på. Det er ikke til skade at en samtidig kan formulere seg på en god måte. Turid lærte mye som ordfører, ikke minst om seg selv. Det å flytte grenser, tørre å ta ordet er en treningssak.

Turid vil skryte av menneskene hun møtte i kommunen. Alle var hjelpsomme, de gjorde sitt beste for at ordføreren kunne gjøre en god jobb.

På spørsmål om det er noen politiske saker som pekte seg ut i hennes periode, så sier Turid at det å skape et godt samarbeid med nabokommuner var viktig. Opprettelsen av fiskerihavn på Husøy var også en viktig politisk sak.

Takk til Turid for et interessant foredrag!

Presidenten informerte om at Trude Julie er blitt Distrikskontakt for Soroptimistene i Rogaland. Neste møte er årsmøte. Da vil blant annet Handlingsplan bli gjennomgått.

Utlodningen gav 1400 kroner i kontanter og et foreløpig ukjent beløp på VIPPS.

Kari Andal hadde 5 minutt der hun leste stykket – Smil smitter fra boka Kjære medmennske.

Mona leste dikt av Bente Bratlund, Rause menneskje  fra boka – Det er her, det er no.

 

09.01.2018        Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra møte 3.desember 2018

 

25 medlemmer tilstede, Liv Mette hadde meldt forfall, en hospitant.

Bjørg Tone ønsket velkommen til julemøtet. Shirley og Kari A. tente lys og leste appell.

Det er 2 gebursdagsbarn i desember,: Margaretha og Kari A.

Det ble gitt litt informasjon om Frankriketuren. Dagmar, Solveig og Margaretha er i komiteen. Turen er fra 27.-29.juni. Noen vil reise litt før og noen vil forlenge oppholdet. Medlemmene bestiller billetter selv. Reise fra Haugesund via Oslo til Nice. Det går buss fra Nice til St. Raphael.

Klubben vår har 50-årsjubileum neste år. Bjørg Tone spør om noen kan tenke seg å være med i en jubileumskomite. Mona, Trude og Lillian sier seg villig til å være med i komiteen. Fra styret blir Gerd med. Unionspresidenten bør inviteres til jubileet, blant andre. Jubileet er åpent for alle klubber, vi bør sette inn annonse i Soroptima.

Bjørg Tone ber medlemmer som har vært med lenge om tips til komiteen om hva som er gjort ved tidligere jubileum.

Shirley fortalte om turen som hun har vært på i Moldova i regi av Soroptimistene. Hun syntes turen var godt organisert. Shirley møtte blant andre Alina som var blitt forfulgt på grunn av at hun arbeidet mot korrupsjon gjennom avisa hun jobbet i.

Soroptimistklubben er ikke så populær blant mennene i Moldova da det ofte er sterke kvinner som er med der og som står opp for hverandre.

Shirley var også på besøk på en øyeklinikk der det var en norsk øyelege. Hun fikk høre gode historier om barn som fikk hjelp på klinikken.

Shirley fortale at Moldova er et land med mye korrupsjon. De fikk besøke ungdommer som fortalte om hva Soroptimister gjorde for dem ved å lære dem om økonomi og om mellommenneskelige forhold.

Lørdagen var det jubileum. Det var som et bryllup med masse taler og stor fest.

Shirley fikk også besøke barnehagen som Soroptimisten støtter. Barnehagen var pusset opp og nå ønsket de seg ny gymnastikksal.

Shirley syns det var kjekt å se hva pengene vi samler inn i Soroptimistklubbene går til. Det er mye som blir gjort og Shirley sier det er inspirerende å se at vi bidrar til at verden blir et bedre sted.

Hjelpen fra Soroptimistsøstrene startet med vannbrønner i Moldova, disse er fremdeles i bruk. Det vil komme en artikkel i Soroptima om Moldovaturen.

Mona hadde 5 minutt. Hun snakket om et foredrag som Simen hadde holdt for Utdanningsforbundet på Karmøy. Simen ble alvorlig brannskadet som 13 –åring. Senere var han en av de som overlevde dramaet på Utøya.

Noe av budskapet til Simen var at det er de vanlige trivielle tingene som gir best mening i situasjonen når livet passerer revy.

Eivor leste et dikt av Randi Nilsen. Hun knyttet tanker til vår travle juletid til dette diktet. Vi bør stoppe opp og bli mer bevisste på hva vi bruker tiden vår til.

 

Elise Fossum, sekretær  

 

Referat fra møte 5.november 2018

21 medlemmer tilstede, 5 hadde meldt forfall.

Tone og Natalie tente lys og leste appell.

Gro Steensnæs Håvaag hadde foredrag denne kvelden om temaet ” Kvinne i et mannsdominert yrke”.
Gro begynte å studere teologi i Bergen i 1968.Når hun skulle ta praktikum kom hun ikke inn på Menighetsfakultetet, men gikk på Universitetet. Der hadde hun blant annet Stefan Tscehudi som lærer. Han hadde en vei inn i prestegjerningen som var veldig gøyal.
Gro bodde borte fra Haugesund fra -68 til -77. I 1977 fikk hun jobb i Skåre menighet som kallskapellan og var der i 8 år. Halvparten av prestene i Haugesund på den tiden ønsket ikke kvinnelige prester velkommen.
Gro fikk en god velkomst i Skåre menighet, men samtidig oppstod det en del konflikter rundt henne.’
Viktige og støttende kollegaer for henne var Kristian Tiedemand Strand, Hans Stensnæs, Ditlef Monstad, Einar Haugland og Sigurd Lunde.
Etter Skåre, var Gro prest i Vår Frelsers kirke i 7 år. På mange måter syns Gro det kunne være en fordel å være kvinne i denne tjenesten. Hun føler hun har vært privilegert og har hatt mange flotte møter med mennesker. Et møte hun husker spesielt godt var når en enslig mor kom og spurte om å få døpe barnet sitt. Selvfølgelig skal jeg det sa Gro, det er en stor glede å få døpe barnet ditt.
Gro opplevde at noen av de mannlige prestene skiftet mening om henne som kvinnelig prest etter hvert.
Så begynte Gro som sykehusprest. Det var et inkluderende, informerende felleskap på sykehuset. Fra hun begynte på studiene så hadde Gro ønsket å arbeide som sykehusprest.
På sykehuset var det ingen som satte krav til kjønn for å være prest.
Gro arbeidet i team på sykehuset og det opplevde hun som berikende. Gro sier videre at det har vært et stort privilegium å få arbeide som kvinne og prest. Å få arbeide sammen med menn har også vært berikende.
Å leve et presteliv, et kvinneliv har vært en festreise gjennom livet sier Gro.
- Her er ikke mann eller kvinne, fri eller trell, alle er ett i Kristus.
Ordet TAKK har vært som en formel for Gro: Ta Av Kristi Kjærlighet.

Bjørg Tone takket Gro for et interessant foredrag.
Eivor har gebursdag i november. Gratulerer!

Presidenten og 3 til har vært på Distriktsmøte i Sandnes. Møtet var på Vitenfabrikken, og det var et veldig kjekt og inspirerende Distriktsmøte sier Bjørg Tone. Janne Drangsholt, holdt foredrag om det å være kvinne, feminist. Foredraget het: Kvinne og mann, hand i hand. I 2011 skrev hun boka Humlefangeren, skal skrive nye bok nå.

Lotteri til Utdanningsfondet, frist 1.april 2019. Gevinster er 3 stk. gavekort på 2.500 kr.

Frankrikekomiteen informerte litt. Ønsker om å besøke Grasse. Reise torsdag morgen 27.juni. Kommer tilbake til mer informasjon.

Julemøtet: Anne Margrethe tar ansvar for bespisning, organiserer at vi tar med litt forskjellig til julebordet. Vi vil ha julelotteri,” julete” gevinster.

5 minutt ved Marit: Marit fortalte om symaskinen som ble gitt av soroptimistene, Det er ei ung dame fra Afghanistan som har brukt denne. Etter en stund fikk hun praksisplass et annet sted men nå er hun tilbake på Forandringshuset og er praktikant der. Blant annet i Oslo er det lignende foretak, ” Sisters in business”,.

Dikt: Else Marie leste diktet –Tenk om av Per Flagstad.

Presidenten takket for i kveld og ønsket velkommen til julemøtet.


08.11.18 Elise Fossum, sekretær

 

 

Referat fra møte 2.oktober 2018

Møtet startet med at Ingebjørg tente lys og Eivor leste appell. Trude Julie overleverte presidentnåla til ny president, Bjørg Tone.
Eivor og Bjørg Tone fikk en påskjønnelse for arbeidet som var blitt gjort i det tidligere styret.

Synnøve Seglem holdt foredrag om Haugesund International School. Hun har en master i shipping finans, har studert i London blant annet og arbeider i rederi i dag.
Foranledningen til Haugesund International School var at flere bedrifter i i Haugesund ønsket et tilbud til sine ansattes barn i form av denne type skole.
Synnøve ble i februar 2015 styreleder for skolen. Det var Haugesund Rederiforening sammen med Haugesund Næringsforening som var stiftere av skolen.
Skolen startet opp i august 2016. Dette er en friskole og en får derfor støtte fra staten på 85% pr elev. De resterende 15 % er det foreldrene som betaler. Beløpet nå er 22.000 kr. I året.
Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen.
En ønsker at skolen skal være en IB-skole som er et anerkjent internasjonalt program. Vardafjell videregående skole har også et godkjent IB-program.
International School er fra 1.-10.klasse. Skolen er ikke godkjent enda, men en håper på godkjenning i mai 2019.
Ved oppstart var det 18 elever og 6 lærere. Ved 30 elever ville regnskapet for skolen gå i balanse. Det ble samlet inn 1,6 millioner kr det første skoleåret.
I år er det 32 elever. Rossabø skole blir leiet som skolebygg. Nå i 2018 er det 52 elever. Det er 4 klasser om og flere klassetrinn er sammen. Det er ungdomsskolekullet som har vokst mest, der er det 16 elever nå.
Av elevmassen så har 1/3 tilflytta utenlandske foreldre, 1/3 har mor eler far fra utlandet og 1/3 har norske foreldre. En del av foreldrene arbeider på Haugesund sykehus.
For en del foreldre er det viktig at Haugesund har et tilbud om International School for at de ønsker å komme og arbeide her.
På sikt ønsker en å få bygget ny skole og det blir arbeidet mye for å få et kvalitetsstempel på skolen.

Det blir så åpnet for spørsmål om skolen. Synnøve svarte på ulike spørsmål:
- lærerne fra USA, Irland, Tsjekkia, en er indisk/norsk
-det er 30 nasjonaliteter på skolen
-skolen er godkjent i forhold til den norske læreplanen
-samarbeid med NAV ift assistenter
-undervisningen foregår på engelsk, utenom faget norsk
-japanske barn kunne verken engelsk eller norsk når de begynte på skolen
-foreldrene tar ansvar for opplæring på morsmålet
-ungdomsskolen har tilbud om spansk som andrespråk
-Fus barnehage har tilbud om International barnehage
-skolen fokuserer karakterer på hva elevene er gode på og hva de må arbeide mer med
-det blir arbeidet mye med respekt for hverandre og verdier på skolen
• skolen må forholde seg til §9,A ift mobbing
• utfordringer i elevmassen som ved andre skoler ift atferd og diagnoser
• 17 elever pr lærer
• målet for skolen er 10 klasserom med maks 19 elever i klassen
• skolen ble sett på som en eliteskole i begynnelsen
• skolen har mange samlinger med foreldre og barn , de har startet Haugesund International Family

Synnøve ble takket for et interessant foredrag og fikk en liten gave.

Dagmar og Turid hadde ansvar for mat denne kvelden. Loddsalget var på 960 kr, pluss det som kom inn ved VIPPS.

Anne Margrethe informerte litt om Forandringshuset der en har startet en veiledningstjeneste som skal bidra med ulik praktiske hjelp for brukerne. Åpningstider er på tirsdager og onsdager fra kl.12-14. Soroptimistene kan bidra med praktisk hjelp til dette prosjektet.

Informasjon fra presidenten: Det har vært LR-møte på Gjøvik. Bjørg Tone og Tone deltok der. På møtet ble det drøftet en del om hvor LR-møtene skulle holdes i fremtiden. I 2020 kan det bli holdt LR-møte på Gardermoen. Da vil det bli satt ned en egen komite for møtet
.
Bjørg Tone har også vært på Distriktsmøte. Spørsmål som ble tatt opp der var :
-Hvordan tar en vare på medlemmene?
-Hva er våre forventinger?
-Hvorfor er vi i denne klubben?
Satsingsområder: 1) Engasjerte medlemmer
2)Få nye medlemmer
3)Synliggjøring, påvirkning, kommunikasjon

Soroptimistene er en klubb for og av kvinner, en klubb som vil hjelpe kvinner som ikke er så heldig stilt som vi er.

Tone hadde 5 minutt der hun fortalte engasjert om en tur til Ulvik. Hun hadde vært på Poesifestivalen og hadde vært sjåfør for Kolbein Falkeid og kona Siggen. Kolbein skulle lese dikt og opptre sammen med Herborg Kråkevik. Tone hadde også vært på gården Hakastad som var Olav H. Hauges hjemsted.

Bjørg Tone takket av Trude Julie som president med gode ord og en gave.
Ingebjørg leste diktet Einsamflygar av Haldis Moren Vesaas

Det var 7 medlemmer som hadde meldt forfall til møtet.

Neste møte er 5.november. Da får vi besøk av Gro Steensnæs Haavåg som vil snakke om
- Kvinner i et mannsdominert yrke.

 

Torvastad 2.10.18

Elise Fossum
sekretær

 

 

Referat fra møte 3.september 2018 

 

Høstens oppstartsmøte var vi samlet på menighetshuset.

Trude Julie ønsker velkommen. Solfrid Gaard tenner lysene og Anne Margrethe leser appell.

Info:

-Hilsen fra vår vennskapsklubb i Folkstone, England.  De inviterer oss til å lese deres facebook side om prosjekter og aksjoner de har i sin klubb.

-Under vårt besøk fra Frankrike ble det overrekt en gave fra gjestene pålydende 500 euro.   Det er bestemt at vi vil gi disse videre til Forandringshuset i regi av KFUK/KFUM i Haugesund.

- I 2019 vil vi feire vårt 50 års jubileum. Foreløpig dato er 26. Og 27. Okt.

- Vi er invitert til å besøke Frankrike klubben allerede til sommeren 2019. Det vil bli satt ned en egen komite for å håndtere bestillinger og reise. Margaretha reiser ned medio sept. Hun vil formidle kontakt og tanker.

- Distriktsmøte i Sandnes 27.okt.2019 med påmeldingsfrist 20.sept. Trude vil sende ut info på mail til oss alle.

- Neste møte blir på menighetshuset med besøk av Synnøve Seglem. Hun vil formidle tanker rundt oppstart av Internasjonal skole i Haugesund. Kino strykes ut.

- Julemøte blir i år her på menighetshuset. Nærmere info kommer.

Kveldens yrkesforedrag blir holdt av Shirley Miljeteig.

Shirley kom til Norge når hun var 6,5 år gammel. Som liten og ungdom spilte hun mye fotball. Yrkeskarrieren har vært som helsearbeider. Hun er glad i mennesker og verdsetter høyt å få den gode samtalen med de menneskene hun skal bistå i stell og omsorg. Hun har aldri vært i tvil om hvilken vei hun skulle gå. Hun har hele tiden søkt å tillært seg mer kunnskap om mennesker , hun har tatt sosial ped., liker psykiatri, psykisk helse/rus. Hennes drøm er å få jobbe med ungdommer.

Nå er hun i hjemmetjenesten på Nord Karmøy  som dekker Avaldsnes, Torvastad og Norheim. Hun er stasjonert på Norheim. Shirley har tatt videreutdanning i veiledning av lærlinger. Har en elev nå som hun følger opp.

Shirley har to jenter, ei på 18 år og ei på 13.

Hun sier dagene er travle og tiden til brukerne er knapp. Mye som skal ordnes. Da er det viktig å disponere tiden rett mens en er på besøk. Samtalen er viktig!! At vi har tid å høre å at bekymringer, sorger og gleder kan få deles.

Shirley vil i år reise til Moldova i regi av Soroptimisten.  Sept reiser 25-30 stk. I regi av Soroptimisten i Bergen. Hun ser frem til å se prosjektene vi gir penger til, få møte ungdommer og treffe damer i Soroptimisten i Moldova. Her vil de inspirere til fortsatt arbeid og samarbeid. Vi ser frem til å høre om reisen.

Margaretha og Kari hadde laget deilig mat til oss. Kirch m/salat og eplekake og krem.

-Det ble sendt rundt liste med midlertidig påmelding til Frankrike. Solveig Schiz, Dagmar  Halvorsen og Margaretha Miljeteig er i komite.

-Loddsalg og trekning

- Anne Margrethe fortalte litt om Forandringshuset.og nye grupper/aktiviteter som er satt i gang. Hun er med i en gruppe som skal bistå de som er ferdige med introduskjonsprogrammet og fortsatt er usikre på språk, hvor de skal henvende seg med tanke på hendelser som oppstår i dagliglivet. Skriv fra skolen om hodelus, om skolefritidsordning, NAV dokumenter. Det er mange utfordringer for våre nye landsmenn. Vi kan på enklet vis hjelpe dem gjennom startfasen med å være der og bistå.

Det vil bli opprettet ”kontortid”  på dagtid, da er det enklest å treffe personer i samfunnet ellers. De ønsker en base med personer med forskjellige kvaliteter som de kan ringe til for å få hjelp til enkle saker.

Hun er imponert over kvaliteten på arbeidet i KM. De trykker på de rette knappene og får ting til å skje.

Hvem i Soroptimisten vil være med? Ta kontakt.

Dagmar har 5.min.

Hun oppfordret til å ”lukke dørene og åpne sansene”.  Hun spilte av en film/oppsetning med Birgitta Elisa Oftestad. Hun er 16 år og vant den norske finalen i Virtos. Hun begynte og spille som 5 åring.

Dagmar snakket om talentet. Noen må være født med en spesifikk talent, det er ingen tvil i deres sjel om hvilket talent de er utrystet med.  Når du allerede som 5 åring viser kvalitet.

Hun spilte stykket ”Cello conserto”.

Torill Halsjø leste dikt av Åse Marie Nesse ” Å telle våre dager” og ”Utsyn”.

 

Fremmøte  19 stk. Gyldig fravær 2 stk  fravær  5 stk

5.sept 2018   Eivor Vikingstad Storesund, sekretær

 

 

 

Referat fra møte 4.juni 2018

Sommermøte

I år ble sommermøte holdt på vårt vanlige møtested, Vår Frelsers menighetshus.
Bjørg Tone Vikshåland hadde lederansvaret denne kvelden.
Trude Julie Berg leste appel og Turid Skimmeland tente lys.
Tone Sydnes og Bjørg tone Vikshåland har vært på R&L møte med tema ”Kvinner-utdannelse- ledelse”.
-Mentor program
-”Leader ship” for unge jenter 18-30 år. 25 tatt ut til samling på Røros
-Det var foredrag v/ Tone Lise Fosneskog. Hun har i det skjulte hjulpet unge jenter i prostitusjonsmiljøet i Oslo. Driver selv neglesalong på Plata i Oslo. Hun hentet jenter fra gata, gav dem utdannelse i sitt negleverksted og fikk dem vekk fra gata. Alt i det stille og i skjul, for å beskytte jentene.
-Gro Lindstad, daglig leder i Fokus, holdt og et engasjert foredrag. Vi må jobbe for å få flere kvinner i utviklingsland engasjert i politikk. Jobbe for kvinners rett i en krigssituasjon. Voldtekt av barn, unge og voksne kvinner er en del av krigføringen. Store mørketall i antall kvinner med traumer etter voldekter og mishandling. 51% av verdens befolkning er kvinner – vi er i flertall – sammen er vi sterke!
”Fokus” kan vi invitere til oss å fortelle mer om hva de driver med. Svært engasjerende.
-Moldova – klubbarbeid i ”Sjisinau” (?)
-Søndag ble det avholdt representantskapsmøte. Veldig profft gjennomført.
-Saker lørdag: Forslag om å legge møtene til gardermoen hvert år, dette for å gjøre reisetiden enklest mulig for alle. Saken ble utsatt, ikke enighet.
-Distriktskontakt SørVest. Det ble oppfordret til å jobbe med en fra vår klubb til å ta dette vervet. Sandnes har stilt opp for oss i 2år.
-Stand T-skjorter. Vi solgte 4 stk.+ 3 i bestilling. Det var 15 utsalgsboder som stod altfor tett, det var vanskelig å gjøre god butikk.
Bjørg Tone formidler at det var veldig kjekt, svært inspirerende og anbefaler oss til å være med.
Trude delte ut ”gotteposer” fra frankrikebesøket. De hadde laget en til hver med god fransk sjokolade.
Anne Margrethe hadde laget en sommerquiz – utrolig kjekk! Stort engasjement.
Det ble minnet om distriktsmøte i Sandnes 27.okt. – sett av datoen allerede nå.
Neste R&L blir i Fredrikstad
Sak fra R&L sendt til resulusjon ”Livsmestring og demokrati må inn i læreplanen fra neste år”.
Deilig mat ble servert av Natalie Kondarewich og Liv Mette Strømme. Påsmurte rundstykker og hjemmelaget sjokoladekake.
”Sommermarked”. Vi hadde alle med oss ting vi ikke trenger lenger, for salg på eget sommermarked. Salget gikk glimrende, en morsom stund.

Kristin Elfi reiste seg og formidlet en fin historie om når hun mistet mobilen sin og hvordan den kom til rette igjen. Rørende og morsomt
Trude Julie Berg oppsummerte fra Fransk besøk . Viser til eget referat.
Vi fikk en pengegave, beløpet er foreløpig ukjent, men er overført.
Trude Julie skriver en rapport til ”Soroptima”.
Bjørg Tone Vikshåland sier vi har et spennende år som venter på oss. Vi er invitert til Frankrike, St.Raphael, for gjenvisitt, å vi går inn i et jubileumsår – 50år.
Vi må raskt få på banen to komiteer som kan jobbe med dette.
”5 minutt” med Solveig Schiz.
Hun var svært engasjert i boligpolitikk for studenter i storbyer og hvordan dette skulle kunne løses. Wien har løst denne utfordringen på en genial måte og hun var forundret over at ikke flere brukte den modellen. ”Se til Wien!” var hennes oppfordring.
Turid Skimmeland leste sommerdikt av Inger Hagerup og slukket lys. Takk for i dag og god sommer.
17stk. Møtte på sommermøte, 2 stk. Hadde gyldig fravær, 7 stk fravær.
Resultat av sommersalg var uklart, det pga Vipps.


27.6.2018 Eivor Vikingstad Storesund/sekretær Soroptimisten Hgsd og omegn.

 

 

Referat fra besøkt av vår vennskapsklubb i Frankriker 

4.-6-mai hadde vi besøk fra vår vennskapsklubb i St. Raphael i Syd Frankrike.
8 par hadde meldt seg på. 2 par innlosjert privat, resten på Hotel Neptun.
Det var lagt opp et spennende program for dagene de var på besøk.
Følgende var i komite: Solveig Schiz, Margareta Miljeteig, Tone Sydnes, Natalia Kondarewicz og Trude Julie Berg.

PROGRAM FOR HELGEN.
FREDAG: ”To Glass” kl 20.00 . (Frivillig for medl.)
LØRDAG: 12.30 Historiesenteret Avaldsnes, en tur innom Visnes Gruvesenter, før turen går til minigolfbanen på Torvastad for lunch. (Obligatorisk for medl.)
SØNDAG: Tur til Røvær kl 15:30 med retur 20:45. (frivillig for medl.) kr 685,.

Fredag var vi samlet til mat på ”To Glass”. Det var en hyggelig kveld med god tapas og mange gode samtaler. Selv om det var noen språklige utfordringer (ikke alle de franske damene snakket engelsk), gikk samtalene lett og det var mye "lått og løye".
Lørdag møttes vi på historiesenteret. En guide på huset introduserte oss for stedet, historien og hva de kunne tilby. Mathilde, som går på HSH, hadde sagt ja til å være med som oversetter. Vi fikk se en flott film som førte oss videre inn i museet. En lærerik og spennende stund som vi håper de tar med seg hjem i bagasjen.
En snartur innom Visnes ble det tid til. Bjørg Tone ledet an og fortalte den spennende historien til gruvedriften i Visnes som ble startet opp av franskmenn.
Så gikk turen til Torvastad og minigolfbanen. Her var det leigd en lavo ved navn ”Utsira”. Her møttes vi til mat, prat , deling av bilder og gaver og informasjon. Alle medlemene hadde tatt med seg brett med pålegg, brød, søtt og kaffe/te. Vin og leskende ble kjøpt på fellesen.
Søndag gikk turen til Røvær. Været var flott, opplett og svak vind – perfekt for en tur på sjøen. Vi ble møtt av øyas guide som tok oss med inn i Bedehuset. Der fortalte hun om øyas historie på godt og vondt. Så gikk turen til museet, et gammel, lite hus, som er innredet og viser hvordan folk har levd. Deretter gikk turen til det nye Havforskningssenteret på øya. Det ble en lærerik runde hvor vi ble utfordret med spørsmål og ny kunnskap.
Besøket ble avsluttet med en flott buffet på hotellet. Deilig sjømat, suppe, reker, krabbe brød og salater. Det ble mye prat og litt sang.

Mandag morgen gikk turen videre til Bergen for våre gjester, deretter til Oslo. Vi ønsket dem god tur videre.


Mai 2018
For Haugesund og omegn Soroptimistklubb
Eivor Vikingstad Storesund
sekretær

 

 

 

Referat fra møte 9.april 2018

Besøk på Haugesund Billedgalleri.

Velkommen v/president Trude Julie Berg.

Bursdagsbarn april mnd: Kari Gunnarshaug, Solfrid Gaard,Elise Fossum og Liv Mette Strømme.

President informerte om R&L – sak; dekning av reiseutgifter DK . Les mer om landsmøte på våre nettsider.  

Der kan det og leses om årsberetning for utdanningsfondet.

Mai-møte og Frankrikebesøk.

Forslag fra Anne Margrethe; Vi inviterer med våre ektefeller. De franske damene har med sine menn. Det ville vært hyggelig for dem om vi gjorde det samme.

Program for helgen: Fredag 20.00     - vi møtes på ToGlass.

                                      Lørdag 12:30 Bukkøy  14:30 Minigold Torvastad (obligatorisk for medl.)

Vi tar med nistekurv. Meld inn til Anne Margrethe hva vi tar med.

                                    Søndag 15:30 – 20.45 Røvær (kr 685,-)

Påmelding til president Trude Julie.

Grethe Lunde Øvrebø forteller om Haugesunds Billedgalleri.

1.verket fikk Billedgalleriet i 1913. Fredrik Kolstø og Hjalmar Johnsen var de første som  ville lage en samling av kunst til glede for Haugesund. De reiste etter hvert fra byen og planene falt i grus. Så kom Ole Frøvig og Dagfinn Lutherath på banen og ting begynte og skje.

Inga Eriksen ønsket å gi en gave til Hgsd komm, så hun gav sin villa for at det skulle være et hus til visning av kunst. Dette huset står fortsatt på eiendommen til Billedgalleriet. Slik begynte historien. Trygve Sandve er arkitekt for den nye delen av bygget, han har lagt stor vekt på å ivareta miljøet rundt. Han var i København og i Seattle for inspirasjon til bygget.

I 2018 har billedgalleriet 2500 verk i eie. Det meste blir lagret i magasiner. Det lages temautstillinger. Det jobbes med å lage digitale museum. Frøvig og Kolstø`s bilder ligger digitalt.

Billedgalleriet jobber langsiktig. Utstillere ut 2020 er klart. Kunstnere søker om plass for utstilling.  Alle 1.klassene i Hgsd og 3.kl. i Tysvær besøker Galleriet. De har et ønske om å ansette en kunstpedagog.

Elisabeth Werp, maleri og grafikk og Søssa Magnus, plexitrykk, var mnd utstillere ved vårt besøk.

Vi var 20 deltagere denne kvelden, herav et medl. som hadde vært utenbys i 4 år og som nå hadde etablert seg i Hgsd igjen. Vigdis Eriksen. Vi ønsker henne velkommen tilbake i klubben.

6 stk fravær, 2 stk gyldig fravær        fremmøte 19 + Vigdis Eriksen

 

26.april 2018 Haugesund og Omegn Soroptimistklubb

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

 Referat fra møte 5.mars 2018

Medlemsmøte i  Menighetshuset 5.mars kl 19.00.

Torill Hallsjø tente lys og Bjørg Tone Vikshåland leste appell.

Bursdagsdamer i mars: Turid dalland og Natalia Kondarewicz.

Natalia Kondarewicz hadde med seg en reflektant; Anna Dudzewicz.

Vi hadde besøk av Sigrun Gilje Haaland, som hadde foredrag om ”Kreativitet”.

Hun er lektor på Kopervik vidg. Skole, samtidig som hun er manager, designer og PR ansvarlig i nettbutikken ”Garnius”.

Hun har tatt en master i ”Kreativitet”.

Hun fortalte om prosessen i kreativitet;       1. Tenke – ide og visjon

 1. Ville – tro, besettelse
 2. Kunne – kunnskap, mestring
 3. Handle – satse, risikere, ubehag.

I sin masteroppgave utfordret hun seg selv til å strikke uten oppskrift. Det var ikke lov å rekke opp, det skulle improviseres underveis. Hun måtte ha fokus og stole på egne avgjørelser. Hun hadde et mål om egen utstilling etter endt master. Sammenlignet prosessen med jazz musikere – som improviserte. De visste heller ikke hvor musikken bar dem.

Hun måtte stole på intuisjonen.

Lidenskap. Et ord som er satt sammen av å lide og å skape. Det betegner mye av prosessen i kreativitet. Kreativie prosesser = lidenskap. Tørre å kjenne på beruselsen og ubehaget. Hun måtte ta beslutninger hele veien i  strikkeprosessen.

Hun hadde med mange av modellene hun hadde laget. Det var svært inspirerende å se.

Hun løftet kreativitet til et nytt nivå. Det handlet ikke bare om det å skape innen håndarbeid, men om den generelle kreativiteten som trengs i samfunnet av enkeltpersoner for å utvikle samfunnet og menneskene.

Vil vi ser mer kan vi søke på ; Garnius.no og på ”koftegruppen” på facebook.

Krsitin Elfi Flåto og Terese Villalobos hadde lagt deilig mat til oss. Pastasalat og flott gjærbakst. Eplekake og krem til dessert.

Info v/ Trude: Stand på R&L, salg av T-skjorter? 10% av salget går til arr. Bjørg Tone tar med seg i kofferten.

Frankrike besøk.; til neste møte skal det lages en oversikt på program og alle kan melde seg på de arr. som en ønsker/kan være med på.

Neste møte er på Hgsd billedgalleri. Vi bet 50,- hver i inngangspenger.

”5 minutter” v/ Ingebjørg Nonås

Hun leste et dikt frå medl.bladet til off.pensjonister skrevet av Anders Stende ”Liv & Lære”.

Toril Halsjø hadde dikt og slukket lysene. Dikt ”Ærede forandring” av Ragnhild N. Grødal fra boken ”Forandring fryder?”.

Fremmøte : 18 medl 1 reflektant      fravær: 8         arbeid: 1

Loddsalg innbrakte kr:                    (Gerd, kasserer, var på reise. Beløpet kommer)

 

 

11.03.2018

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

 

Referat fra møte 5 februar 2018

ÅRSMØTE.

 

Elise Fossum leste prolog og Eivor V. Storesund tente lys.

Trude Julie Berg ønsket velkommen. Følgende bursdagsbarn i februar: Else Marie Nord, Torill Halsjø, Mona Dahle, Gerd Ferkingstad og Kristin Elfi Flåtp.

Vi har fått Vipps i Soroptimisten med følgende nr: 508277

Årsmøte.

Valg av leder: Solveig Schiz.

Ingen merknader til innkalling.

Årsmelding ble lest høyt, ingen merknader.

Regnskap/budsjett – gjennomgått av Torill Stensnæs – ingen merknader

Regnskap distriktsmøte. Et meget bra resultat takket være mange glade givere i foreningen, både med kaker, krydder J og gevinster.

Kontingent. Kontingent ikke satt opp sentralt, så vi holder oss på samme beløp. Takket være mye dugnad og giverglede har vi god beholdning.

Budsjett v/ Gerd Ferkingstad

 • representasjonsmøte/landsmøte + Vennskapsklubb besøk i 2018 gjør at vi lager et underskuddsbudsjett.
 • Mulig inntektskilde: T-skjorter har vi 46 stk på lager a 275,- pr stk. Som utgjør 12650,-  Hva kan vi aktivt gjøre for å øke salget? De ligger på Norgesunionens nettbutikk. Trude tar med på medl.møte hvor det er anledning å få kjøpt.

Innspill om budsjettet: Vi skal ikke sylte ned penger. Buffer pr i dag er 20.000,- Neste år har vi jubileum, en jubileumsfest koster.

Enighet om å gi større gave til KM`s  Forandringshuset og Utdanningsfondet.

Styret utfordres på å diskutere størrelsen på egenkapitalen og en konto/ midler for et ”katastrofebeøp”.

Budsjettet er godkjent og vedtatt skal være i ubalanse.

VALG:  President :                  Bjørg Tone Vikshåland

            Visepresident .           Liv Mette Strømme

            Sekretær:                    Elsie Fossum

Representanter til unionen :  1.Bjørg Tone Vikshåland 

2.Anne Margrethe Østensjø

Suppleanter til unionen:        1. Eivor Vikingstad Storesund

 1. Shirley Miljeteig
 2. Natalie Kondarewicz

Årsmøte avsluttet.

 

”Hva vil vi med utdanningsfondet?” v/ Trude Julie Berg.

I 2015 ble det gjort endringer i vedtektene til Utdanningsfondet. Kun utbytte i egenkapital til stipend. Nå kan noe egenkapital brukes. Det er blitt fordelt større beløp enn avkastningen på fondet.

Det deles kun ut til utviklingsland som er medlemmer av FN. Kan f.eks ikke gis til flyktninger i Norge.

Ordet fritt:

- Dette er Norges unionens prosjekt – vi bør støtte!

-Oppfordre til å høyne beløpet for den enkelte så det er en mulighet å oppnå en bachelor. Eks sykepleier, lærer.

-10.desember appellen har sitt utspring i soroptimisten International. Hvilke kriterier gjelder for å være aktuell mottager? (svar) Den internationale presidenten bestemmer hvilket prosjekt en går for.

Trude anbefaler oss å gå inn på SO`s nettsider og lese oss opp på Utdanningsfondet. Mye å lære og en flott nettside.

 • Stemningen i møtet er høy for å gå for Utdnningsfondet som vårt hovedprosjekt. Da støtter vi internasjonalt.
 • Holde fast ved 10.desember appellen med 1500,- + høyne beløpet i Utdanningsfondet.
 • Omsetningen i julesalget er gått opp. Forslag til fordeling: 10.des appellen 1500,. Utdanningsfondet 1500,. + et beløp lokalt.

 

Noe ord om ”Forandringshuset” v/ Marit.

Soroptimisten bidrar med menneskelige ressurser. 3-4 fra klubben er med. Det er absolutt behov for flere og vi ble oppfordret til å bidra. KM-huset sliter med menneskelige resurser,  de trenger flere som kan gi av sin tid.

Gaven fra SO til Forandringshuset går til kvinner og barn.

Dette punktet i sin helhet skal tas med til styret og drøftes og det skal tas en beslutning med utgangspunkt i medlemmenes uttalelser/ønsker.

Så var det matpause med deilige smørbrød og kake laget av Torill Halsjø og Marit Brathole. Loddsalg.

INFO om Frankrike besøk:

14 stk ankommer Helganes flyplass fredag 4.mai kl 17.50. Det blir innkvartering, spradetur i Haugesund og bespisning.

Lørdag ønskes en tur til Viking gården på Avaldsnes m/viking lunch. (medl. tar med mat kurv). Deretter minigolf på Torvastad ( kr 100,- pr. hode). Dagen avsluttes med et måltid – foreløpig åpent.

Søndag går turen til Røvær m/ omvisning. Havbrukssenteret åpner denne helgen Vi spiser skalldyr buffe på Røvær Hotell.

Mandag reiser de videre til Bergen. De er anbefalt å ta Kystbussen, da det kan bli en fin måte å få se fjord og fjell.

Hotell for oppholdet er booket.

En suvenir fra Haugesund foreslås: En sydvest, Haugesunds pins.

Fredag var det ønske om å avslutte dagen med et besøk hos Formbar Glassverksted. Eivor gjør forespørselen.

Komite ønsker tilbakemelding fra medlemmer i klubben om deltagelse. Ønskelig at flest mulig er med.

5 minutt v/ Kari.

Et engasjert 5 min om EU direktivet om anbudsutsetting av kommunale tjenester.  Internasjonale operatører er på banen og vinner anbud. 

Avslutning med dikt av Odd Børretsen v/ Eivor. Takk for i dag.

Fremmøte      18 stk.             Fravær 10, herav 2 gyldig.

Loddsalg innbrakte kr 1800,-

 

11.feb.2018     Eivor Vikingstad Storesund, sekretær

 

 

Referat fra møte 8 januar 2018

Margaretha tenner lysene og Gerd leser appell. Trude ønsker velkommen.

Mnd bursdagsbarn er : Tone, Sharon, Ingebjørg og Solveig.

Info: Årsprogram er klart, sendes ut innen neste møte.. Årsmøte er under forberedelse og Frankrike besøket ønsker seg en tur på en fjord. Komite får starte sin forberedelse.

Lillian har kveldens yrkesforedrag.

Hun jobber som avd.leder i Hgsd.kommune, avd , Hjemmetjenesten. Hun har jobbet seg opp i stigen. På veien vært innom både butikk , rengjøring, regnskap og barnehage.  Var egentlig fornøyd så lenge hun hadde en inntekt. Gikk ut av sykepleien i 94 og begynte på Vardafjell sykehjem, terminalavd., nå lindrende. Har så vært innom både Bjørgene og Skårnesheimen.

Hgsd kommune har 57 biler som er i tjeneste og 650 brukere.  De er samlokalisert på gamle Meieriet. 230 stk går i turnus, mens 12 sitter på kontor. De fleste kjører alene. Er det rus eller psykiatri kjører de gjerne 2. Mange brukere med angst, stor ensomhet. De sykeste kan ha inntil 8 besøk i døgnet. Hjemmehjelpen låser seg selv inn.

Vi lever lenger, men vi lever lenger som syke.

                                                           ------------------------

Informasjon:  Vi vil begynne å ha litt info om Soroptimisten hver gang, ca 10 min. Dette for å øke vårt engasjement og gi oss mer innsikt i organisasjonen.

Denne gang : Utdanningsfondet.

Dette er SO`s eldste prosjekt og ble etablert i 1985. Formålet er å yte økonomisk støtte til andre kvinner gjennom samarbeid med lokale SO klubber.Kvinner som får stipend er hovedsakelig fra de afrikanske landene Kenya, Rowanda, Madagaskar, Ghana, Benin og Mali.  Stipendet går oftest til yrkesrettet utdanning og vid.g. skole, men noen får også støtte til høyskole og universitet.

I 2016 fikk 101 kvinner støtte til utdanning, og beløpet er på kr 500.000. I 2017 har 96 kvinner fått til sammen 564.874 i støtte.

Dessverre er det :

29 klubber i unionen som ikke har bidratt i utdanningsfondets lotteri

18 klubber har ikke gitt gaver de siste 4 årene.

Det ligger en info video på SO sine nettsider – 10 min. – den anbefales.

Utdanningsfondet er sak på landsmøte. Vår klubb ønsker å diskutere om vi skal levere sak til behandling på landsmøte.  Vi må først ta en intern  vurdering:  hva vi vil, hvor vi vil gå. Vi følger opp saken på neste møte.

Det ble servert deilig mat laget av Elise og Solveig. Salat, rudnstykker og deilig surmelkspannacotta.

Trude ble hedret for sitt innlegg i Soroptima des. 2017.

5 minutten  med Anne Margrethe.

Hun tok utgangspunkt i kongens nyttårstale. Kongen sier mye klokt, mye viktig. Han pakker ikke inn, taler klart så alle forstår. Hva som samler oss, hva som skiller og menneskets kraft.

”Alle som gjør en innsats for andre har denne menneskelige kraft”.

Ingvar Wilhelmsen sin bok ”Kongen anbefaler” ble anbefalt og rost.

Kongen er så kongelig at han siterer Åse Marie Nesse ” Det går en stor vilje gjennom verden”.

Vi har mye å lære av vår flotte konge.

Margaretha avslutter med dikt av Kvalstad ” Vårvissa” og Børlid ”Svartrosten” og ”Lykka” før lysene ble slukket.

 

Fremmøte: 22 stk.  Fravær 4  Arbeid 1

Loddsalg: 2060,-

 

15.1.2018

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

Referat fra møte 4 desember 2017

Julemøte

I år som i fjor møttes vi på TOGLASS for å ha juleavslutning. Vi hadde den beste Tapas, som alle bet. hver for seg. Kr 349,- pr.hode.

Else Marie tente lys og Eivor leste appellen. Julie ønsket velkommen og hadde følgende informasjon: 

Julepotten går i år til 10.des.appellen og Utdanningsfondet.

Ung Observatør (under 45år) til R&L . 1 stk fra vår klubb kan reise. Alle utgifter med tanke på reise, opphold og avgifter blir dekket.

Det var salg av medbrakte gaver, kaker og kort.

Trude Julie hadde laget qiuz som utfordret våre hoder et lite grann.

Natalia hadde 5.minutten og fortalte om juletradisjoner i Polen.

Kirkene forbereder utstilling m/julens figurer i store str + levende skuespillere og dyr. Dette skjer i advent. De venter alltid med middag til 1.stjerne på himmelen er tent. Det dekkes alltid en ekstra til bords for å vise respekt for de døde, for de ensomme eller for de hjemløse.

De spiser ikke kjøtt juledagen, men 1. 0g 2. Dag har de 12 retter. Mye mat og mye kjøtt. Juleoblat. Et brød deles rundt bordet. De ønsker seg noe godt.

Midnattsmesse – alle katolske kirker har messe kl 24. Symboliserer gjeterne. Folk tror at dyrene begynner å snakke etter midnatt. Alle får besøk av presten 1.juledag. Først kommer 2 gutter som synger en julesang, 10 min etter kommer presten. Han velsigner fam o ghuset de bor i. 13.dag jul er rød/helligdag i Polen.

Else Marie avsluttet med fine ord om å være en venn.

Årets julepott kr 2450,-

Margaretha og Kari Amdal hadde bursdag i desember.

Fremmøte : 20 stk.     Fravær 4         Arbeid 2

En veldig trivelig kveld, deilig mat og fin stemning.

Akustikken i rommet er en utfordring for mange. Dette vil vi ta hensyn til ved neste juleavslutning.

 

15.jan 2018

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

 

Referat fra møte  6.november 2017

Bedriftsbesøk

 

Novembermøtet var vi på besøk hos ”Formbar” glassverksted i Haugesund.

Vi møttes der kl. 19. Kirsten Vikingstad Storesund, Julie Shirani Kausland  og Eirin Bjørsland Hansen driver og eier glassverkstedet. Vi fikk en innføring i glasskunsten av Kirsten. Om varme, nedkjøling, former og verktøy. Det ble og  fortalt om skolegang, praksis og fagbrev.

Julie hadde demo for oss. Hun lagde en blomsterpinne, en lyslykt og en vase. Vi fikk et innblikk og en nærhet til faget deres da vi satt i sirkel rundt arbeidsbenken. Vi kjente på varmen, fikk kjenne på glasset og fikk stille spørsmål.

Som takk for oss fikk de hvert sin termokopp med Soroptimist logo på.

Tror vi alle satt igjen med en god opplevelse.

Etter endt besøk gikk vi til menighetshuset og fortsatte møtet.

Trude Julie ønsket velkommen og gratulerte mnd bursdagsdame; Eivor.

Hun ønsket Sharon Walker velkommen i klubben og hun hadde en kort intro til avstemming om julebordvalg.

Turid Skimmeland og Natalia Kondarewicz tente lys og leste appell.

Matkomite, Turid Dalland og Dagmar Halvorsen hadde bestilt pizza til kvelden og deilig sjokoladekake var bakt.

Margareta hadde kort info om vår nye vennskapsklubb i Frankrike. De er 13 som vil komme på besøk første helg i mai-18. Noen ønsker privat innkvartering, andre hotell. Tips fra klubben om aktiviteter rundt besøket: Avaldsnes kirke, Visnes, Skudeneshavn, Ryvarden, Haaheim Gaard.

Komite: Margareta, Tone Sydnes og Natalia.

”5 minutt” v/Torill Hallsjø.

Hun gav oss et innblikk i Maltas kultur, styre og særpreg. Om øygrupper, innbyggere og at Malta har hele 300  soldager i året. Om Johannes døperen som hadde tilbrakt tid der og at de skriver arabisk med latinske bokstaver. Det er et EU land og de har Georg korset i sitt flagg.

16.okt. 2017 ble Daphe Carmana Galizia drept i en bilbombe på Malta. Hun var en kjent journalist , 52 år, gift og hadde 3 sønner.

Hun bidrog til avsløringer av stråselskapet i Panama. Fått mange trusler, hun var en aktiv blogger.  Sist en journalist ble drept i Europa var i 1985.

Torill hadde nettopp vært på ferie på Malta, derfor ble dette ekstra nært.

 

Avstemning Julebord, 3 alternativer: 1. To Glass 2. På menighetshuset, vi bestiller mat. 3. På menighetshuset, vi lager mat selv.

Det var skriftlig avstemming – 2Glass ble valgt.

Turid Skimmeland avsluttet med dikt av Andre Bjerke ”I biblioteket”. Lysene ble slukket.

 

Fremmøte : 23 stk.  5 stk meldt avbud pga jobb

Loddsalg:    kr 2040,-

 

 

 2017-11-09

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

 

 

Referat fra møte 10 okt 2017

FILMKVELD på menighetshuset.

Ingebjørg Nonås tenner lys og Tone Sydnes leser appell.

Trude ønsker velkommen.

Bursdagsbarn i okt. blir gratulert, Anne Margrethe, Bjørg Tone og Terese. Dagmar ble og hengt på gratulasjonlisten – 60 år.

4.-6- mai 2018 får vi besøk av vår nye vennskapsklubb i Frankrike.

Kino blir på huset i dag da Edda hadde nye rutiner for utleige. De ville ha leige for kinosal som ble et for stort beløp for vår klubb å håndtere.

FILM – ”Oslo Traffic”. En eksamensfilm fra norske filminstitutt. Kortfilm.

Tema var menneskehandel,  et ønske om å hjelpe og vanskelige valg.

Solfrid Gaard og Gerd Ferkingstad lagde god mat til oss ikveld.

Trude informerte mer om besøk fra Frankrike.

Egen komite skal jobbe med program. Tone Sydnes, Margareta Miljeteig og Anne Margrethe Østensjø er foreslått.

Tips fra salen: tur til Skudesnes, Avaldsnes, Utsira eller Ryvarden.

Fellesbuss med guide.1 fellesarr. m/ middag.

Rep. Fra klubben være med på utflukter.

Arr. et måltid eller to som alle er med på.

5.MINUTTER Elise Fossum

”Leve langsomheten” av svensk professor Owe Wikstrøm.

Hun delte gode ord med oss om kafe sitting, små oaser med dovenskap, gode øyeblikk, stille virksomhet, småprat og rasling i aviser.

Neste møte skal vi på bedriftsbesøk til ”Formbar”.

Vi møtes på ”Formbar” kl 19. De vil gi oss en demo og fortelle om seg selv. Vi går tilbake til menighetshuset og fortsetter møtet der. Det vil bli anledning til å handle glass.

Trude avsluttet med en sang/dikt av Kari Bremnes: ” Litt happyness kan ikke skade” før lysene ble slukket og vi takket for i dag.

 

Kun 19 var tilstede i kveld. 2 hadde gyldig fravær. Totalt 8 i minus.

Loddsalg : kr 1770,-

 

03.10.2017

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

Referat fra møte 16 sept 2017

Distriktsmøte

Distriktsmøte ble holdt på Pitter`s kafe på Bakarøy, Haugesund.

Det var 31 påmeldte, 14 fra andre klubber.

Presidenten i Hgsd SO ønsker velkommen. Presidentene fra de 4 andre klubbene  er med å tenner lys og alle er med og leser appell.

Deretter går vi til Dokken og ser på utstillingene der. Guide er Linda. Dokken var opprinnelig en liten båthavn. Rundt 1800 tallet var det ca 15 stk som bodde her. Et par av husene er flyttet fra nabokommuner. Det bodde folk i Dokken fram til 1970-tallet.

Haugesund fikk bystatus i 1854. Får omvisning i Blikshavnhuset og Ferkingstadhuset.

I Ferkingstadhuset var det sildesaltere/fiskemottak i første etasje. Sildefisket foregikk om vinteren. I ei tønne var det ca 480 sild, ett lag sild, ett lag salt oppover.

I ett av de nybygde store sjøhusene er det samlet mange båter, blant annen livbåter og en engelsk robåt. Det var skipsverft i Dokken tidligere, en av murveggene står igjen.

Etter dette går vil tilbake til Pitters kafe og ser filmen ”Mannedamene” av Karl Johan Paulsen. ”Mannedamene” var rederinnene Brummenæs og Torgersen som gjorde det godt innen skipsfart fra begynnelsen av 1900 tallet og frem til 2.verdenskrig. De er kanskje verdens første kvinnelige redere. Halve formuen ble gitt til ulike legater til ”vanlige” flok i Haugesund.

Så er det matpause med deilig kyllingsuppe og pastasalat med brød.

Det kom inn ca 4800,- på loddsalget. Vi hadde mange fine gevinster, blant annet kunstglass fra Formbar.

Informasjon fra de andre klubbene i Rogaland:

Strand – de har 33 medl. Klubben prøver å ha lokale prosjekt. På Jørpelandsholmen planlegger de å sette ut benker med SorOptimistene sin logo på. De har også salg av gjenglemte klær fra skoler. I samarbeid med Lions arrangerer de juletrefest og de er alltid med på TV-aksjonen.

Sandnes – de har 31 medl. De har et lokalt prosjekt i forhold til krisesenteret i Stavanger. De samler inn penger for å gi barn og voksne ting de trenger, som klær, skolesekker og lignende.

En gang i året har de mannekengoppvisning. De har også hatt kunstprosjekt til inntekt for syriske flyktninger. Kunsten ble donert av medlemmene. Alle medlemmer er delt i grupper der det går på omgang hvem som har ansvar og leder møtene.

Jæren – 28 medl, 2 reflektanter. Har 1 åpent møte i året. Bruker mye nye medier, Facebook bl.a. for å få tak i nye medlemmer. De har også redaksjonelt ansvar for SorOptima nå. Har moteshow 1 gang i året. Pengene går her til Idas Hjelpefond i Guatemala. Gjennom Idas Hjelpefond får mødre 2 års utdanning som f.eks syerske eller baker.

Var med på Fortelleteatheret, forestillinger på 2 vidg. Skoler.  Har medlmøtene på Jæren Hotell.

Stavanger – Har 34 medl, sliter med ny rekruttering. Er med på Mentor prosjektet. Har valgt ut de veisøkerne som skal være med, 14 meldte seg.

Haugesund – har 27 medl. Vårt prosjekt er først og fremst Forandringshuset. Det er et samarbeidsprosjekt mellom K/M og kommunen. Det er matlagingsgruppe, kafe, leksehjelp, samtalegruppe og håndarbeidsgruppe-

Vi har fått ny vennskapsklubb i Sør- Frankrike, i St. Raphael. Vennskapsklubben skal besøke oss til våren.

Om to år er klubben vår 50 år, vi er begynt å tenke på hvordan dette skale markeres.

Vi har hatt 1 åpent møte i år der temaet var flyktninger.

 

Det var laget sanghefte av Anne Margrethe Østensjø til møtet. Vi sang og Anne M spilte piano.

Distriktsmøte ble avsluttet kl 16 etter at lysene var slukket av vår president.

Et vellykket Distriktsmøte for Haugesund og omegn Soroptimistklubb.

 

16.09.2017

Elise Fossum

vikarsekretær

 

Referat fra møte 4 sept 2017

ÅPNINGSMØTE HØST 2017

 

Trude Julie ønsket velkommen. Siden vi ikke har noen fødselsdager i september, fikk de som hadde det i sommer en liten hyllest og klapp.

En liten påskjønnelse for de som går ut av styret og de som kommer inn fra 1.okt – en rose til hver.

Distriktsmøtet 16.sept.: Flere har meldt seg, endelig antall ikke klart. Det oppfordres å melde seg på og ikke minst bet. Møteavg.

Trude Julie har fått melding fra en amerikansk dame som skal flytte til Haugesund og som er SorOptimist i USA. Henne ønsker vi velkommen.

Det blir besøk av vennskapsklubben i frankrike en gang i mai 2018.

Vi må ha en komite for planlegging av besøk fra Frankrike. Hvem kan stille? Det hadde vært veldig fint med en tilbakemelding innen fredag denne uken.

DK – noen som kan stille med kake til møtet? Vi trenger 2 stk.

SOLFRID JOHANNE STEENSNÆS GAARD: Yrkesforedrag.

Ferdig på gymnaset i 1979, og endte i forsikringsbransjen en stund i Haugesund og Bergen. Fikk med seg utviklingen med hullkort og overgang til PC. Forstod tidlig at brannskader og lignende ikke fristet resten av livet. Så inn på ny utdanning; sykepleie og jobb på kirurgisk avdeling.

Tilbake i Haugesund med jobb som helsesøster i Kopervik. Fikk 4 barn og noen år hjemmeværende, men tanke på videreutdanning var der, helsesøster, spesialpedagogikk.

Det ble helsesøsterutdanning i Stavanger 2010. Jobbet med småbarn, barneskolen og også veiledning for foreldre. Mange problemer og utfordringer å løse. Et bredt spekter å jobbe i, hvordan hjelpe? Givende arbeid.

Og så over til helsesøster med innvandrere i Karmøy, fra små til 88 åringer. Mye å ta fatt i med integreringen, mange ungdommer trengte hjelp.

Skiftet jobb til tuberkulosekoordinator. Her var det og mange som hadde stort behov for oppfølging. Mye forebyggende arbeid. Brenner for forebyggende arbeid.

 

DISTRIKTSMØTE:

Trude Julie hadde listen ferdig, og vi jobbet i gruppene mat, pynting, utlodning, underholdning og påmelding. Så gjelder det å ha alt klart til lørdag.

FORANDRINGSHUSET V/Marit: Det er mange endringer. Tirsdagen blir endret til onsdag for samlingsdag. Det er ny prosjektleder, og Marit er teamleder i 40%. Ny kokk må på plass.

NESTE MØTE – FILMKVELD

Film, United kingdom…ToGlass etterpå. Kommer aktiv påmelding innen fredagen…

JULEMØTE: Julemøte hvor? To Glass ?? Det tenkes til etter filmen

VÅR FACEBOOKSIDE:  Det legges ut bilder fra sommermøte.

FASTE AKTIVITETER:

5.MINUTTER: Margareta Miljeteig: Positiv melding som har kommet ut av ekstrem fattigdom. Hvorfor vaksinering, skole, synkende barnetall, utdanning hjelper. Utdanning hjelper mest. Dette er der mye om i The Link. sorOptimistenes hjelp i Romania og Moldova. Endatil vår leksehjelp hjelper. Tips til å lese mer om Hans Rosling`s program på internett.

Dagens dikt: Shirley Elisabeth Miljeteig leste Kolbein Falkeids dikt: Jeg har sluttet å løfte pekefingeren (fra Vagabondering 1979)

Shirley elisabeth Miljeteig tente lysene og Elise Fossum leste appellen.

Tone Sydnes og Terese Villalobos sørget for bevertningen denne kvelden.

Loddsalget kr 2030,-

Vi startet med noe nytt: Alle skrev navnet sitt på loddene sine, så slapp vi å krølle de andre lappene. Grei ordning!

21 medl var tilstede

5 hadde meldt avbud (Kari G, Kari A, Turid D, Kristin Elfi F, Eivor V S)

 

Turid skimmeland var vara sekretær denne kvelden. Tusen Takk !

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

 

Referat fra møte 12.juni 2017

SOMMERTUR TIL SANDVE 12.JUNI.

19 Soroptimister møttes til hagevandring hos Anne Kirsten og Per Ferkingstad denne junikvelden.

”Hagemisjonærene på Sandve” ble de omtalt som i Karmøynytt. Det var en hage til å bli varm og glad av. Den var inndelt i ”stuer”med blomster, trær og busker i alla regnbuens farger.

Anne Kristin ønsket oss velkommen og tok oss med på en vandring hvor hun fortalte om jobben som var gjort, arbeidsfordelingen dem imellom, navn og en historie om planter og trær, mens Per passet på baktroppen, lun, varm, stolt og med et smil. De var begge to engasjerte og brukte mye tid i hagen.

Per var en lyng-entusiast. Han har over 100 forskjellige sorter. De blomstrer fra desember til sommeren nærmer seg.

En kjøkkenhage hadde de og gjort plass til. Her var de så og si selvforsynte med tomater, grønt, frukt.

Etter omvisning fikk vi låne vinterstuen deres hvor vi fortsatte møtet vårt.

Kari Gunnarshaug og Trude Julie Berg åpnet med lys og appell.

Turid Skimmeland og Shirley Miljeteig var mnd bursdagsbarn. De ble lovet et ekstra lodd på første møte til høsten.

Vi er nå offisielt vennskapsklubb med Soroptimist klubben i St. Raphael Frejus i Frankrike. Tone Sydnes vil være vår kontaktperson. De har ytret ønske om å besøke oss allerede i 2018. En god anledning til å  lære oss noen gloser på fransk.

Trude Julie Berg og Tone Sydnes har vært på R&L møte i Oslo.

Trude fortalte om flotte og inspirerende dager, med gode foredragsholdere og flott opplegg.

Foredrag av Hege Brekkhus om ”Likestilling i Norge”, at Renate Robst blir valgt til ny president i Firense i juni. Moldovaprosjektet . Ny ordning med kontigentinnbetaling fra klubbene, alle tre beløp betales under ett  Og om Narvik og Bodø soroptimistklubber som opphørte.

Vi hadde alle med oss mat denne kvelden + litt til å dele. Vi kunne delt med 50 til :)

Den ene flotte kaken og nistekurven etter den andre. Alle ble vel belåtne.

Vi hadde en strålende flott kveld sammen med en fin ramme rundt. Vi avsluttet med og ønske hverandre en god sommer og vel møtt til høsten.

 

7 stk hadde meldt avbud denne kvelden.

19 stk møtte.

 

For Soroptimisten

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

Referat fra møte 08.mai 2017

Vi møttes en kald vårdag i mai til Soroptimistmøte.  Bjørg Tone ledet møtet og ønsket velkommen. Trude,presidenten, var forhindret i å møte.

Vi startet med opptak av nytt medlem: Natalia Kondarewicz.

Natalia kommer fra Polen, er 39 år og har bodd i Norge i 3,5 år. Hun er gift og har 2 døtre.  Natalia er utdannet siviløkonom med 3 diplomer. Hun begynte sin karriere i Polen, etter at de flyttet til Norge  har det ikke ordnet seg med drømmejobben  enda . Hennes drøm er å jobbe med internasjonaltsalg for key accounts i tekninsk produksjonsbransje.  Natalia er en ressursperson med hjerte og pågangsmot. Vi ønsker henne velkommen i Soroptimisten.

Lillian Stensnæs skulle ha yrkesforedrag i kveld. Hun måtte dessverre melde avbud pga sykdom i familien.

Bjørg Tone brukte da tiden til informasjon:

Distriksmøte 16.sept. på Pitters. Vi melder oss på når vi bet. Kr 400,- til kontonr som står på invitasjonen.  Vi i Hgsd må også melde oss på. Møteplikten gjelder her som på våre medl.møter.

Hva går loddpengene til på DK? Et forslag var utdanningsfondet

Vi ble alle oppfordret til å skaffe gevinster.

Salg av T-skjorter på DK. Det ble foreslått at vi sendte ut info og ba om forhåndsbestilling – det ville lette arbeidet.

Vi ble oppfordret til å invitere unionsleder til DK.

RL møte i juni. Tone Sydnes og Trude Julie Berg har meldt seg på. RL er i Oslo, Fornebu.

Tema:Distriktskontaktene ”hvem er vi – hvor går vi?”

På Unionssidene blir alle klubbene oppfordret til å arr ”Valgt det” . Et fortellerteater om menneskehandel. Hele 45 mill. mennesker lever i dag i moderne slaveri.

En aktuell forestilling for vidg.skoler – stykket egner seg til debatt.

Solveig …..tar kontakt med Kjersti Beiermann på Skeisvang vid.skole for å høre om det er av interesse for dem.

Vi har 4 vidg skoler i Hgsd og 2 på Karmøy. Skolebibliotekarene er de beste formidlerne ved kontakt.

Det kom forslag om å bytte filmkvled med Fortelleteateret. Arr. en åpen visning.

Sommertur/Blåtur 12.juni.

Sommermøte blir i år på Sandve hos Anne K og Per Ferkingstad. De har en utrolig vakker hage som vi skal få omvisning i. De har et lysthus som vi kan ha bespisning i om været ikke tillater oss å sitte ute.

Alle tar med en liten pick nick kurv med litt mat for deling + kopp og asjett og kanskje en liten rød duk…Styret ordner med kaffi.

Vi organiserer oss i biler, alle får melding i god tid om adr. Og ledige seter.

Så da får vi bare drømme om at sommerkjolen og stråhatten passer perfekt den kvelden.

5 minutt v/Turid Dalland

Hun var engasjert rundt alle Columbus bussene som stod parkert på Flotmyr -  hvorfor står de der?  hvorfor så store? Hvorfor ikke kjøre hele tiden?

”Effektivisering er viktig – småergring er til ingen nytte”

Hun avsluttet med fine, morsomme ord av Piet Hain; ”Et sannhets råd”, ”Verdens største”,

”Deilig vær” og ”Troen og håpet” fra boken GRUK.

Loddtrekningen ble utført i sømmelige former. Svært mange gevinster gikk denne gang til sør-karmøyJ.

Dagmar avsluttet med dikt av Jan-Magnus Bruheim ”Den dagen” før hun slukket lysene.

Bjørg Tone takket for i dag.

 

Fremmøte: 21 stk. 3 stk hadde meldt avbud.

Loddsalg: kr 2210,-

Rosa sløyfe: 200,-

 

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

 

Referat fra møte 03.april 2017

Anne Margrethe og Kristin Elfi åpnet med lys og appell etter at Trude hadde ønsket oss alle velkommen.

Bursdagsbarn denne mnd var: Kari, Elise, Solfrid og Liv Mette. Det ble gratislodd på dem i tillegg til alle gjester denne kvelden – hele 9 stk .

”DRÅPEN I HAVET” .

Kveldens gjesteforelesere; Aslaug Louise Kongshavn, Silje Lindaas Bringedal og Hege….

Disse damene holdt et svært engasjerende og gripende foredrag.  ” Dråpen i havet” er et organisert opplegg rundt mottak av båt flyktninger som kommer inn til øya Chios i Hellas. Det er frivillige som reiser ned for å hjelpe. Ved adkomst får de oppgaver de skal gjøre den tiden de har satt av til rådighet.  Du reiser ned på eget ansvar og må selv ordne med mat, overnatting og reise. Trude Jackobsen har startet ”Dråpen”.

De fortalte alle 3 hva som gjorde at akkurat de reiste ned, hva som drev dem, hvilke grenser de måtte trå over i egne liv for å ta avgjørelsen.

Solin – en Tyrkisk jente som kom til Norge som 15 åring –nå 18 år og snakker flytende norsk, ble med dem til Chios. Hun var en stor ressurs. Hun behersket 6 språk og var til stor hjelp i leiren.

Den yngste de møtte var 12 dager gammel, den eldste nær 80 år.

De eldste var samlende i leiren. Alle hadde ulik bakgrunn, men et felles mål. Vi kom veldig nær dem veldig fort – de hadde et stort behov for å fortelle. Mange høyt utdannende mennesker, professorer, leger, lærere.

Siste dagen de var der hadde de ”butikk” for alle damene i leiren, ca 700 stk. Alle fikk velge seg klær, såpe og shampo. Det ble en flott dag med mye glede.

Etter hjemkomst valgte de å huske de gode tingene – de gode opplevelsene. For mye var tøft, mange historier og mye tragedie. Unge gutter alene uten fam. – hva vil skje? Mange relasjoner for flyktningene. Hjelpere ble byttet ut hele tiden – det var vanskelig for dem.

Tøft å komme hjem – ingen forstod  hva de hadde opplevd, alle inntrykkene alle skjebnene. De kom hjem til Norge og alt var som før. Det tok tid å legge til side alt som hadde skjedd på så kort tid, sterke møter med sorg, frykt, håp, forventning – drømmer om et bedre liv.

Solin, den Tyrkiske jente som var med, sa så fint; ”Vær så snill venner – sørg for å være en del av løsningen og ikke av problemet”

La oss ta det med oss i livet som Sor Optimister!!

Tror vi alle ble berørt av historiene, bildene og engasjementet til disse flotte damene. De gjør en viktig jobb med å formidle videre her hjemme. ”Vi har det travelt med å løse opp i verdensproblemene” avsluttet Silje med.

Trude overrekte gaver og takk. Videre formidlet hun hva Sor Optimisten stod for da dette var en kveld for besøkende. Bjørg Tone informerte om bruken av nettsiden vår.

Til alle medl.: Distriktsmøte og planlegging. Alle grupper oppfordres til å snakkes innen neste møte og sende rapport til styret hva som er bestemt.

Så var det pause med mat og loddsalg. Deilig påsmurt, eplekake og is. Høy stemning og stor begeistring under loddtrekning.

Loddsalg Kr 2380,-

5.min med Kristin Elfi.

”Sor Optimisten har endret livet mitt” startet Kristin sine 5 min med.  Den 9.des. 2012 hadde hun ”Kos med Kaffe” og fikk besøk av en fam. fra Eritrea.  Hun fortalte engasjert om disse som ble hennes nye fam. Om jobb, hus, sommerhus og dokumentaransvarlig.

Kristin valgte å ta denne fam inn i sitt hjerte. Hun kunne valgt det motsatte. Valget hennes endret livet for en hel familie og for henne selv.

 En rørende og flott historie som vi alle kan ta lærdom av.

Hun avsluttet med ” Vi gleder oss alle sammen til påsken på Bjoa”.

Anne Margrethe avsluttet med å slukke lysene og  lese et  dikt av Inger Hagerup ”Kastajetreet” .

Fremmøte; 17 medl og 9 gjester var tilstede + 3 foredragsholdere.

8 medl hadde meldt avbud denne kvelden.

 

12.april 2017

Eivor Vikingstad Storesund

sekretær

 

Referat fra møte 06.mars 2017

Anne Margrethe og Terese åpnet med lys og appell.

Trude ønsket velkommen og formidlet følgende informasjon:

 • Mnd.bursdagsbarn: Turid Dalland, som får et gratis lodd i basaren.
 • Eivor Klette, et trofast medl. I mange år, er død. Vi har sendt blomster fra klubben.
 • Informasjon om Soroptimistenes leader ship for 19-30 åringer.
 • Fotokonkuranse for alle Soroptimister. Les mer på nettsidene. Frist 23/4-17
 • R&L møte i Oslo/ Fornebu. Mulighet for dem som ønsker å melde seg på. Rep. Fra oss er Tone og Trude.
 • T-skjorter: vi har mulighet for å selge dem gjennom nettbutikken til unionen. Vi tar med og selger på landsmøte.Mnd.bursdagsbarn: Turid Dalland, som får et gratis lodd i basaren.
 • Lotteri 2017 – SO utdanningsfond sendes rundt i pausen. Det ble solgt for 650,-
 • Terese Villalobos har sagt ja til å være styremedl. Det er vi svært glade for.

Gjesteforeleser i kveld var Grø Smørdal. Tema ”Kvinner i Afrika”.

Gro jobber i Karmøy voksenopplæringssenter i Kopervik. Hun er vokst opp på Madagaskar og bodde der til hun ble 15 år. Hennes far var misjonær.

Hun hadde et spennende og lærerikt foredrag om fremtidens kvinner i Afrika.

Hun formidlet om kvinner i sitt liv som hadde gjort inntrykk på henne og som hadde vært med å forme henne. Hennes farmor som var sydame.  Razafy som var hushjelpen på Madagaskar når hun vokste opp og Fanja på Atelier Agnes som startet med syopplæring i bunadssøm og dåpskluter.

Hun formidlet hverdagsopplevelser om kvinners daglige gjøremål, snakket om SAfeMotherhood. Et tiltak for mor, barn og helse. Fokus på forebygging av fødselskader. Tiltaket ”Geit” hvor kvinner kunne låne 300,- og få en geit. Lånet skulle nedbetales første året. Dette tiltaket gav mange kvinner muligheten til et selvstendig liv.

Hun åpnet foredraget med Kolbein Falkeids dikt ”God tur, skolejente” og avsluttet med ”Fredsduene” av A. Enger.

Etter foredraget ble det servert deilig mat tilberedt av Marit Brathole og Ingebjørg Nonås. ”Forandringshuset” var en del av serveringen i dag. De hadde laget deilig potet og purresuppe som takk for vår innsats. Den smakte deilig.

 Så var det tid for 5 min. I dag med Marit Brathole.

Hun ville bruke sine fem minutt på å takke. Takke for SO sin innsats i Forandringshuset, økonomisk og aktivt.

Hver uke hadde de gj.snitt 100 besøkende. Det har blitt en møteplass for alle generasjoner og kulturer.  Det er språkpraksis, leksehjelp, fotball, lek og spill, strikkekrok og matlaging.

”Det er ikke vi som hjelper de – vi lærer av hverandre” sier Marit.

Forandringshuset er det 1. i Norge og det er blitt kjent helt opp til statsministerens kontor. Det sprer seg nå utover hele norges land.

Neste møte, 3.april, oppfordres alle til å ta med en venn. En venn som med tiden kan bli en Soroptimist.  Vi må alle melde inn i forkant  – dette med tanke på bespisning.

Terese leste til slutt diktet ”Det er langt mellom venner” av Kolbein Falkeid før hun slukket lysene.

Trude takket for i kveld.

Loddsalget innbrakte kr 2625,-

Fremmøte : 25 stk. Herav Natalie, som ønsker å bli Soroptimist.

 

   Referat fra årsmøte 6.febr 2017

Referatet kommer snart :)

 

Referat fra møte  9.jan 2017

Trude ønsket oss alle velkommen.

Det ble gitt gratulasjoner og gratislodd til mnd. bursdagsdamer; Ingebjørg Nonås, Tone Sydnes og Solveig Schitz,

Elise Fossum og Mona Dahle tente lys og leste appell.

Info v/ president:

 • Distrikstmøte Hgsd høsten 2017.  Styret har vedtatt at vi inndeles i grupper hvor vi jobber med hvert vårt tema,; annonsering, bespisning, program og utlodning. Styret tar seg av hovedlinjene.
 • Julepotten gikk i år til Krisesenteret Haugesund. De var svært takknemlige for gaven.
 • Distriktskontakt for neste 2 år er vårt ansvar, vi jobber med å ha kandidat klar til neste møte. Nåværende DS kommer på vårt årsmøte i februar.
 • Det ble oppfordret til salg av Lilla Sløyfer kr 20,- Inntektene av salget går 75% til Moldova og 25% til bevisstgjøring i Norge med tema menneskehandel.

YRKESFOREDRAG v/ Gerd Ferkingstad

Gerd har jobbet som lærer, spesialpedagog og sosiallærer på skolen.

Som spesialpedagog på PPT

Som klinisk pedagog på BUP

Som PP-rådgiver og leder på PPT.

Gerd har jobbet med barn og unge og deres pårørende, som har hatt utfordringer i læring og tilpasning,  i hele sin yrkeskarriere. Allerede som barn hadde hun stor omsorg for de som falt utenfor. Hun forteller hun hadde leksehjelp hjemme for medelever allerede i 1.klasse.

Hun opplever at hun ser en rød tråd når hun ser tilbake på sin yrkeskarriere – i dag med en uke og en dag igjen før hun blir pensjonist.

Hun har alltid synes det har vært kjekt å lære og å kunne dele det hun har lært. Alle kan lære er hennes grunntanke. Alle har behov for å bli sett og bli forstått.

Bespisning hadde Mona Dahle og Kari Andal ansvar for i dag. Deilige påsmurte rundstykker og kake m/krem til.

Solfrid Gaard delte tanker rundt et nytt år med oss i 5 minutten;

”Et nytt år, vi har sagt farvel til det gamle. Tanker rundt nyttårsforsett, hvor er jeg i dag, hvor henter jeg min glede, min ressurs? Hvor er jeg nå?”

Elsie avsluttet med dikt av Olav H. Hauge; ”Når det kjem til stykke” og ” Tåre du tarv ikkje falla”.

Fremmøtte : 20 stk.

1 reflektant – Natalie

Loddsalg kr 2390,-

 

Referat fra Julemøte 

05.des.2016

Vi møttes på 2Glass i Haugesund for årets julemøte. Bjørg Tone og Solveig åpnet med lys og apell.

Trude ønsket velkommen og ledet oss med trygg hånd gjennom møtet.
Info:
På møtene fremover vil vi  reise oss ved apell og lystenning og markere avslutning ved å reise oss og slukke lysene.
-­‐Kr 5000,-­‐ er gitt til Forandringshuset i henhold til budsjett
-­‐I sept/okt 2017 skal vi ha distriktsmøte. Trude informerte om den praktiske gjennomføringen. Styre vil ta ansvar for hovedtrekkene. Alle medlemmene vil bli delt i grupper med ansvar for praktsik arbeid som mat, loddsalg og gevinster, påmelding, PR og klargjøring av lokale.
Vi jobber videre på januarmøte.


-­‐Bursdager i desember:
Eivor Fagerland,
Margaretha Miljeteig,
Kari Amdal.


2Glass hadde laget nydelig juletapas til oss. Den smakte utmerket. Stemningen var høy og praten gikk
ivlig. Lillian hadde laget quiss som utfordret og engasjerte med fin gottepose i premie. Det var salg av julekaker og julemerker og mulighet for å gi en gave til 10.des. apellen.
Dikt ble lest av Anne Margrethe ”Jul i vårt hus” Arnulf Øverland og Torill leste ”Framtid” og ”O å telle våre dager” Åse Marie Nesse.
Eivor hadde 5.min med Kobein Falkeids fortelling om ”Vismennene.
Til avslutning sang vi ”Deilig er jorden” og Trude slokket lysene.
Årets julepott ble kr.2535,-­ som vil bli fordelt på 10.des. apellen og Krisesenteret lokalt.
Fremmøte 20stk.

 

 

Referat

Medlemsmøte 3. oktober 2016

Vi møttes  på  Edda  kino  for  å  se  filmen  ”Du  kan  ikke  google  inn  Gud”  av  Hilde  Haug.   Trude  ønsket  velkommen  og  informerte  oss  at  Hilde  Haug  dessverre  ikke  kunne  komme  og   delta  på  møtet.  Hun  måtte  til  Bangladesh  i  sammenheng  med  jobben.   Trude  gratulerete  samtidig  de  som  hadde  bursdag  i  oktober  mnd.  4stk  J   Hilde  Haug,  som  har  regissert  filmen,  skulle  fortelle  oss    hvordan  hun  hadde  jobbet  seg  frem   til  resultatet  av  denne  filmen.  Hvordan  hun  hadde  opplevd  å  være  i  klosteret  og  få  prate   med  nonnene  som  har  viet  sitt  liv  til  stillhet  og  bønn.

    Filmen  var  varm  og  fin  og  gav  oss  et  lite  innblikk  i  hverdagen  i  klosteret.  Filmen  var  spilt  inn   på  Lunde  Kloster  i  Oslo,  på  Brobekk  ved  Linderud  i  Groruddalen.     Lunde  Kloster  tilhører  dominikanerordenens  kontemplative  gren.   Nonnene  kom  fra  forskjellige  land,  så  språk  og  kultur  var  en  utfordring  i  deres  hverdag.  I   filmen  fikk  vi  møte  dem  en  og  en  hvor  de  fortalte  om  sitt  kall  og  hva  de  måtte  gi  avkall  på  for   å  vie  sitt  liv  til  å  tjene  Gud.  De  hadde  sine  egenskaper  og  interesser  som  de  fikk  bruke  i   hverdagen  i  klosteret.  Det  var  hagearbeid,  litteratur,  sjelesorg  etc.   Flere  av  dem  hadde  fått  kallet  allerede  som  4-­‐5  åringer  og  stod  først  frem  i  15  års  alderen.   Det  var  tøft  for  deres  nærmeste  å  akseptere  dette  valget.  En  far  gikk  så  langt  at  han  sa  :”Hvis   du  velger  å  bli  nonne  erklærer  jeg  deg  som  død”.  Hun  valgte  likevel  å  bli  nonne.  

Lillian  hadde  avtalt  med  2Glass  om  å  få  komme  der  etterpå.  Vi  ble  15  stk.  Som  hadde  mange   spørsmål  angående  filmen.  Vi  hadde  en  fin  dialog  og  fikk  luftet  mange  tanker.  Vi  var  enige   om  at  vi  savnet  Hilde  Haug,  som  kunne  gitt  oss  mange  svar  og  en  bedre  innsikt  i    nonners   hverdag.   Vi  bestilte  oss  mini  Tapas  og  drikke  og  var  enige  om  at  det  var  en  flott  kveld.   Fremmøte:  24  som  så  filmen  derav  6  gjester.  15  stk  ble  med  på  2Glass.   

 

Referat

Medlemsmøte  5.sept 2016

Møtet var igjen på møte på Menighetshuset i Skåregt-

Margareta Miljeteig åpnet møtet og ønsket velkommen, spesielt til de to nye medlemmene som skal tas opp: Terese Villalobos og Shirley Elisabeth Miljeteig.
Anne Margrethe Østensjø leste vita om Shirley Elisabeth Miljeteig, og Margareta M. satte på nålen.
Margareta Miljeteig leste vita for Terese Villalobos og Trude Julie Berg satte på nålen.
To nye medlemmer er dermed ønsket velkommen.

Så litt informasjon: Margareta har hatt kontakt med Liv Mette Strømme som holder på med oppgave om Fokus på normalitet for barn, Hun kommer til å ha permisjon fortsatt til høsten 2017.
Janina Ceciele har meldt seg ut av klubben.
Og Margareta har fått ferdig Nepal-teppe som skal sendes nå.
2 reise til distriktsmøtet 17.sept.: Bjørg Tone Vikshåland og Eivor Vikingstad Storesund . Mulig for andre å bli med!

Det skulle vært yrkesforedrag, men det måtte utsettes  p.g.a sykdom.
I stedet brukte vi ekstra tid på Handlingsplanen som nå må oppdateres.
Vi delte oss i fire grupper: Synlighet, Rekruttering, Kommunikasjon og Prosjektarbeid. Drøftet i gruppene, og en fra hver la frem hva gruppen kom frem til. Notatene ble samlet inn og levert til Trude Julie.
Deretter kos mat og utlodning.

Vår Guvernør Margareta går ut av styret nå. Og hun delte ut roser både til de som går ut av styret  1, oktober, og de nye som kommer inn!!
Neste møte er på Kinoen, det er i programmet vårt, regissøren kommer, og det  blir også lagt ut på Facebook m.v. og må sendes til venner og bekjente. Det har det nye styret ansvar for. Det blir overgangs-styremøte 15. september.

Faste aktiviteter:

5. minutter: Trude Julie Berg. Tanker om medlemsmøtene. Hun spant litt videre på et emne vi tok opp på et styremøte. Hvordan skal vi bli bedre kjent med hverandre i klubben? Viktig å inkludere alle, og alle har noe som er kjekt å dele med andre. Hvorfor er noen ofte fraværende? Hvordan skal vi beholde medlemmene våre?  Et emne vi vil forsøke å forbedre i klubben.

Dagens dikt: Mona Dahle: Leste et flott dikt, Dryssa stjerner, fra boka Det er her, det er no, av Bente Bratlund

Møtet ble åpnet med lys og appell: Trude Julie Berg tente lys og Turid Skimmeland leste appellen.
Matgruppe var Elise Fossum og Lillian Steensnæs, med god pastasalat, brød og kringle
21 til stede.
Utlodning: kr. 1940,-

 

Referat Medlemsmøte  juni 2016

Haugesund og omegn soroptimistklubb

Sommer-møtet 6. juni 2016 fant sted på Torvastad Ridesenter.

Vi møttes i flott sommervær, og Bjørg Tone tok oss med på en guidet tur på ridesenteret, som er et gårdsbruk fra mannen sin familie. Sekretæren hadde ingen blokk da vi var ute, men Bjørg Tone fortalte om utviklingen fra en gård med fjøs som ble modernisert og videre til dagens ridesenter. Torvastad Ridesenter holder til på Nord-Karmøy, nærmere bestemt Vikshålandvegen 90.   Ridesenteret eies og drives av Odd Inge Vikshåland og familien. Der er rideskole, rideleir og utleie av stallplasser.  Ridesenteret har ridehall (20x40) og utebaner 40 x70 og 18 x 35. Og de har gode sommerbeiter for hestene og flott rideterreng rundt senteret.

Deretter gikk vi inn og gikk til bords. Thea Cecilie Vikshåland, Bjørg Tone sin datter, fortalte da om livet på ridesenteret. Hun har tatt ridelærer utdanning ved Norsk Hestesenter på Starum, Gjøvik og er nå rideskolesjef ved senteret.  Det er ca.40 hester på stallen og hun fortalte om sprangridning og rideleirer der ungdommene bor på stedet. Jenter er i flertall. Hestene temmes når de er tre år, hun fikk også mange spørsmål som vi fikk svar på: Heste-hovene blir stelt av hovslager, å kjøpe en hest, koster 40-50 000, det er venteliste for å få ri, hestene har ferie innimellom sommerleirene.

Så var det tid for god mat, og kaker og kaffe.
Deretter litt Soroptimist-informasjon:
Lillian Steensnæs orienterte litt om regnskapet, det ser bra ut. Og det ble solgt 18 t-skjorter i Sandefjord.
Tone Sydnes og Margareta Miljeteig orienterte fra RL-møtet som de var på i Sandefjord (men dette kan vi lese om når referatet blir lagt ut på SI- sine sider).

Deretter var der Else Marie Nord om sin families tur til Myammar, fra Stavanger- København – Mandalay – Rangoon. 
Til TiHoo (?) ved Inle-sjøen – der alt dyrket fløt! – og egne landsbyer for bønder og fiskere., lotusplanter, sølvgruver,, Til Heho  - Bagan og dets historie fra 1057-1800-tallet
flotte lakkarbeid.
Tilbake til Rangoon og historie derfra.
Ikke minst opplevelser fra Else Marie og datteren som gikk tur alene i deler av byen som egentlig ikke er for turister – en opplevelse og der de møtte bare vennlige folk! Det er interessant å høre referater fra Else Maries turer. En får lyst til å reise selv også!

Faste aktiviteter:

5. minutter: Lillian Steensnæs skulle ha 5-minutter, men tiden ble «spist opp», så det får hun ha ved en senere anledning.

Dagens dikt: Turid Dalland hadde flere dikt av Haldis Moren Vesaas: Færdaminne frå 1985, To kvite stolar, Smilande bein. Pluss to Gruk av Piet Hein: Alle folk er verd å kjenne og Om at gi og få.
Turid takket også Bjørg Tone for at vi fikk komme til Torvastad ridesenter og fikk en flott kveld der.

Møtet ble åpnet med lys og appell: Bjørg Tone Vikshåland tente lys og Toril Hallsjø leste appellen

Matgruppe var Bjørg Tone Vikshåland og Anne Margrethe Østensjø, med gode salater og brød m.m. I tillegg kakebakere: Dagmar Halvorsen og Kari Bergset Gunnarshaug.

21 til stede, 19 medlemmer og to gjester som skal tas opp på septembermøtet.

 

Referat

Medlemsmøte 2. mai 2016

 

Tilbake igjen med møte på Menighetshuset i Skåregt. Vår guvernør, Margareta Miljeteig, nyter våren i Frankrike. Derfor er det Solveig Schiz som leder møtet denne kvelden.

Solveig ønsket alle velkommen, Eivor og Tone tente lys og leste appellen. Deretter ga Solveig ordet til seg selv og kveldens foredrag:
Endret kommunestruktur i Haugesund kommune. Hun har selv vært med på denne utviklingen.
Først ble det litt om hvordan kommunen var – men verden og kommunene endrer seg, og i 2001 ble det en to-modell – flat struktur.
1. mai 2003 ble det tatt i bruk, og det har blitt endringer underveis videre. Mye startet med Terra-saken, og kommunen er enda på Robek-listen.
2004 måtte det gjøres noe mer drastisk – og ny rådmann. Bystyret måtte og ta tak – en tøff endring. Det ble en blanding mellom sektor og to-nivå modell. Mange hadde mye ansvar fremdeles.

Våren 2015 ble det rådmann på toppen med fire avdelinger under: Helse og omsorg, Oppvekst, Teknisk, Administrasjon og service. – med avdelinger.
Solveig ga en god oversikt,  og det ble også spørsmål underveis.
Haugesund kommune gikk ut med pluss i 2015, men de må være forsiktige fortsatt  – og holde kontrollen.  Greier de å omsette de gode ideene, gjøre små justeringer - ikke «revolusjonere» store endringer på toppnivå.
De fire kolonnene har nå myndighet, f.eks. kan  de flytte penger mellom skoler.
Tidligere KUF er nå et kommunalt foretak.
Toppen av pyramiden må ha mer tid til ledelse – de forvalter 2.2 milliarder – som bør balanseres. Kommunen er på rett vei.
----
Tid til mat og kaffe og loddsalg.

Marit R. Brathole orienterte litt fra Forandringshuset. Det går fint og det er ca. 100 pr. uke. Noen synes det må komme flere norske. Arbeiderpartiet skulle komme på besøk 3. mai, og ungdommen ønsker en ekstra dag. De liker å få bruke norsken, og det er behov for flere til leksehjelp.

Solveig orienterte også om endringer til sommermøtet, det blir på Torvastad ridesenter 6. juni.

Faste aktiviteter:

5. minutter: Eivor Vikingstad Storesundsnakket om Varme og kulde mennesker imellom, vi kan vise begge deler uten ord. Hun illustrerte det fra fire måneder i Korea – hun snakket ikke koreansk, de snakket ikke norsk. Hun møtte 15 koreanske damer i en park, de tok imot henne og bydde på kaffe og inkluderte henne med sin varme, og det var en utrolig opplevelse.
Lignende hendte utenfor en liten kirke.
Og hun hadde også opplevelser som var helt motsatt, møtte kulde og avvisning på flere måter. Den ene var på et fisketorg der hun ble møtt med kulde og hat. Gikk videre blant bodene, smilte til dem bak disken, og den femte smilte. Der fikk hun akkurat det hun ville kjøpe, de forklarte med armer og ben og forsto hverandre.
Det er viktig å gå inn i seg selv for å bli et menneske for andre.

Dagens dikt: Gerd Førsvoll Ferkingstad leste to dikt av Bente Bratland Mæland: Så lett å oversjå
og Søsterskap

Møtet ble åpnet med lys og appell: Eivor Vikingstad Storesund og Tone Sydnes
Matgruppe var Turid Dalland og Solveig Schiz, ferske gode påsmurte rundstykker og sjokolade til kaffen.
Vi solgte lilla sløyfer, kr. 140,-
På kveldens utlodning   fikk vi inn kr. 2265,-

22 medlemmer til stede, pluss en gjest 

 

 Referat

Medlemsmøte 4 april 2016

Medlemsmøtet fant sted på AOF Haugaland, med foredrag av Brita Dueland som jobber der.

Margareta Miljeteig åpnet møtet og ønsket velkommen, og takket for at vi fikk komme på bedriftsbesøk. Etter lys- og appell ble ordet gitt til Brita Dueland.

Brita Dueland hadde en kort innledning om historikken, AOF i Haugesund startet i 1977. En medarbeider har vært med helt siden starten og det er flere som har jobbet der i cirka 20 år.  I dag har de god økonomi, i fjor hadde de en omsetning på 30. millioner, har 20 fast ansatte pluss mange som underviser på spesielle kurs og i kortere perioder.
I starten var det mest hobbykurs, så kom det etter hvert Datakurs og utviklingen gikk videre mot kompetansekurs. AOF-Haugaland er faktisk nest-størst i Norge i dag.
Mye av det som skjer i dag er god politikk, og det er stort fokus på livslang læring. Det gis tilbud til alle aldre, og det er mange utenfor arbeidslivet som trenger mer opplæring. Unge som faller utenfor, IKT og leseferdighet er viktig. Det er grunnopplæring for voksne og mange innvandrere både med språkopplæring og diverse opplæringer.
Personalet på AOF brenner for at mennesker skal lykkes, og de har respekt for de som er der på kurser. Det må være samspill og dialog i undervisningen, og trygghet for elevene.
De har både dag- og kveldskurs. Videreopplæring for voksne går på generell studiekompetanse, teori til fagbrev på mange områder.
Velferd, språktrening, fag og yrkeskurs, og de kan skreddersy studier til bedrifter. Mange kvinner følger studier innen helse- og oppvekst.
Det kreves mye av lærerne. Det ble mange spørsmål fra oss til slutt.

Det ble også litt fra KM-huset/Forandringshuset. Litt fra Solveig, Solfrid og Eivor. Nå har de begynt med Strikkehjørne i kafeen. Også Nepaltepper, prøve å få flere med på det. Det er kjøpt inn en haug med garn.
Litt Margareta:
Det blir Margareta Miljeteig og Tone Sydnes som reiser på Representantskapsmøtet i Sandefjord
T-skjortene jobbes det med, håper det blir klart til mai. Navneskilt skal også bestilles.
Mai-møtet går etter planen, sommermøtet kommer til å bli på Torvastad ridesenter.

Faste aktiviteter:
5-minutter: Turid Skimmeland leste fra Stavanger Aftenblad 12. juni 2015: God helg fra provinsen av Arnt Olav Klippenberg: Vaffellandet. Hvis den norske folkesjela er dalsøkk, fjorder og fjell, så er det norske hjertet varmt og stekt i smør. Svensker og dansker har ikke oppdaget vafler, men vi nordmenn lærer vaffelsteking allerede i barnehage og skole, og en familie med hjertevarme har dobbelt vaffeljern. Endatil smaker vafler godt til sjampanje, med krem og jordbær!
Og nå har hotellene oppdaget magien med vaffeljern,  så gjestene kan vafler selv. Og husk at sjømannskirkene oppdaget vaflene for 150 år siden, som fremskutte vaffelstasjoner i utlandet!

Dagens dikt: Margareta Miljeteig leste dikt av Erik Axel Karlfeldt: Intet er som väntanstider.

Møtet ble åpnet med lys og appell: Else Marie Nord og Turid Skimmeland
Ingen bevertningskomite på dette møtet, AOF Haugaland serverte kaffe og kjeks, og ikke loddsalg denne kvelden.
Det var 13 nedlemmer til stede + en gjest.

Referat.

Medlemsmøte 7. mars 2016

Margareta Miljeteig åpnet møtet og ønsket medlemmer og foredragsholder, Kristin Ådnøy Eriksen, velkommen.
Hun arbeider på HSH og har nettopp tatt doktorgrad om sosial verdighet i psykisk helsearbeid. Hun forsket  på hvordan mennesker med psykiske lidelser opplever å bli stadfestet og får rom som menneske i relasjoner med helsearbeidere.

Foredraget hadde tittel: Verdighet i psykiatrien.:
Hun fortalte at hun hadde opphold i Sør-Afrika som ung, der ble en opptatt av annet enn en selv. Så til Norge igjen og arbeid med folk med psykoser.
Vi må se eller høre uten å dømme. Det er viktig å: annerkjenne, akseptere, stedfeste, vise interesse.
Relasjoner – en må møte den andre, å åpne seg eller lukke seg? Hva er et menneske? Er det et dyr på to ben? Intellekt, følsomhet, abstrakt tenkning, nedarvede egenskaper, sosialt vesen. Viktig for oss å dele noe med andre.
Ingen kan helt «forstå meg» - så vi må gi rom for andre, og ha rom i fellesskapet. Oppleve verdighet – kraft – egenkraft, «empowerment»

En må alltid ha fokus på brukeren og de skal fortjene respekt.
Intervjuer er viktitg, det dreier seg om hvor mye klienten trenger, hvordan de vil bli møtt og sett.
Brukerne i psykiatrisk helsetjeneste har ofte vansker med relasjoner – men de vil ha hjelp.De er ofte redd for å miste seg sjølv – vil ha kontroll på sin egen historie
Helsearbeidere må i sitt daglige arbeid være bevisst på egne holdninger og verdier, jobbe med egne fordommer og ta imot innspill, lære av de som skal hjelpes. .Ådnøy Eriksen underviser også om dette emnet på HSH. Dette er bare noen små stikkord frå et utrolig lærerikt  foredrag, og det det kom mange spørsmål frå salen til slutt.
-------------------------

Etter kaffe/te og mat pluss loddsalg, sa Marit R. Brathole litt om hvordan det går på KM. huset: Fin blanding, mye leksehjelp, samtaler, aktiviteter i gymsalen. Neste er strikke/sying. Fin blanding ungdommer/voksne. Kommentar frå Solveig: Blir full av energi etter å ha vært der!
Margarete orienterte også om at Handlingsplanen 2016 er sendt ut til alle. Og at vi skal bestille t-sjorter. Skjema ble sendt tundt så alle som ønsker det kan bestille navneskilter med logo, kr. 320,- + porto.

 

Faste aktiviteter:

Fem minutter : Solveig Schitz leste frå Syn og segn 2015, nr. 4 , en artikkel av Jørgen Lorentzen: Far min og eg. Han sitter ved farens sykeseng og filosoferer over forskjeller frå farens tid og sin egen. Menn var avhengige av kvinner, som far så sønn.  Hensyn til far og barn. Denne artikkelen er nesten umulig å gjenta, det er betre å lese hele: http://www.synogsegn.no/artiklar/2015/utgaave-4-15/joergen-lorentzen.aspx
Og en del av dette er at «det viktigaste feminismen kan bidra med, er ei demokratisering av familien, for den utvitydig viktigaste institusjonen i eit samfunn er familien, om ein liker det eller ei»

Lorentzen har bl.a. skrevet en bok om Farskapets historie 1850-2012

Dagens dikt: Marit Rønnevik Brathole leste dikt av Bente Bratlund: Heia peanøtter

Møtet åpnes med lys og appell: Toril Hallsjø og og Ingebjørg Nonås.

Kristin Elfi Flåto og Turid Skimmeland sto for bevertningen..

Inntekt på loddsalget: kr. 2300,-
Det var 22 medlemmer til stede pluss 2 gjester

Haugesund, 18. mars  2016
Turid Skimmeland, sekretær

  

Referat

Medlemsmøte 1.2.2016

Haugesund og omegn soroptimistklubb

Margareta Miljeteig ønsket velkommen  til medlems- og årsmøte. Etter seremonien med lys og appell,  gikk vi over til årsmøtet.
Årsmøtet refereres separat

Etter årsmøtet var det tid for mat, kaffe/te, og deilig mat.  Og loddsalg.

Etter matpausen fortalte Marit R. Brathole hvordan det gikk på åpningen på KM-huset om Team-Flyktning. Det var 7 damer frå Team-Flyktning som sto for det, og fire frå vår klubb.

Haugesund Sparebank spanderte sjokoladekake.
Solveig sa også litt om det å være der: Egentlig greit, bare å være der – og være litt ops!

Handlingsplanen må gjennomgås hvert år, det passer å ta det på årsmøtet. Vi delte oss inn i fire grupper, og hver gruppe noterte forslag til endringer.

Margareta samlet notatene og syr det hele saman, så det kommer vi tilbake til på et senere møte.

Faste aktiviteter:

Fem minutter : Bjørg Tone Vikshåland: Om endring i språket vårt i ulike situasjoner, og å skrive og snakke tydelig så mottaker forstår. I dag er det mye utenlandsk i vår tale, og Bjørg mintes mange ord og uttrykk frå bestemoren tid som ikke brukes i dag: F. eks: switch, håttalause, knagje, løyen, ålvelta, putla, utkråpen type, m.v. Vi bør være litt bevisst på dialekten og røttene våre- eller så gløyme heila greiå!

Dagens dikt: Den som skulle lest dikt, kunne ikkje komme, men vi fikk to erstatninger:
Kristin Elfi hadde funnet noe kjekt i Aftenposten 2.jan. 2016: Trives dere damer? 14 særtrekk med de som trives.
Torill Hallsjø leste et dikt av Elliot, T.S.:  Håp og drømmer.
Og hun hadde laget ferdig Nepalteppe – oppfordrer flere til å bli med på ett til!

Kristin Elfi tente lysene, og Gerd Førsvoll Ferkingstad leste appellen.
Else Marie Nord og Gerd F. Ferkingstad sto for bevertningen..
Inntekt på loddsalget: kr. 1680,-
Det var 16 medlemmer til stede

Haugesund,, 7. februar 2016
Turid Skimmeland, sekretær

 

Referat

Årsmøte 1.2. 2016

Haugesund og omegn soroptimistklubb

Årsmøtet ble åpnet av Margareta Miljeteig, og  gikk rett til sakene:

Sak 1: Margareta foreslår Kristin Elfi Flåto som møteleder, enstemmig vedtatt. Kristin Elfi overtar frå  sak 2.

Sak 2: Godkjenning av innkalling. Saksliste og alle sakspapirene var utsendt innen fristen til alle med e-post, og brev til den som ikke har det. Innkallingen godkjent.
Deltakelsen var på 16 medlemmer av 25, 64% og da er vi nok stemmeberettigede til stede.

Sak 3: Årsrapport for soroptimiståret 1.10. 2014 – 30.09. 2015. Sekretæren gikk gjennom årsmeldingen og fikk kommentarer underveis. Turid S. oppdaget selv ett feil årstall i  Styret i perioden skal være 01.10.2014-30.09.2015 En kommentar  under Prosjekter: ang. Lokale prosjekter : Det i klammer er helst bare en påminnelse til styret.. Til slutt strykes en overflødig «og» under Fem.minutter. Dett blir rettet opp til arkivet.
Det ble også orientert om at vi har laget en egen årsmelding. Den til SI er bare utfylling av tall etc. og er ikkje brukbar som årsmelding. – Årsmeldingen ble  godkjent.

Sak 4: Regneskap for regnskapsperioden 01.10.2014-30.09.2015. Kasserer var ikke til stede, ordet ble gitt til kasserer i 2014-2015, Kari B. Gunnarshaug,  som gikk gjennom regnskapet.  Noen kommentarer angående budsjettåret som ikke følger kalenderåret
Enstemmig godkjent.

Sak 5: Kontingent. Den ble forhøyet i 2015, ingen endringer i år.  Godkjent

Sak 6: Budsjett: Det ble noen kommentarer, men ingen forslag på endringer. Bare en understreking om at styret måtte holde på Mål: kr. 20.000 i overskudd. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Valg.
Valget gikk greitt, ingen forslag om endringer, det oppsatte forslaget frå høstn 2016 ble enstemmig vedtatt


Margareta takket Kristin Elfi Flåto for grei gjennomføring av  årsmøtet.

 Årsmøtet slutt. Vi  fortsetter med medlemsmøtet.

Turid Skimmeland, referent
Haugesund 7. februar 2016.

 

Referater

Medlemsmøte 4.1.2016

Haugesund og omegn soroptimistklubb

 

Margareta Miljeteig åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Else Marie Nord tente lysene og Dagmar Halvorsen leste appellen. Else Marie Nord overbrakte hilsen fra Folkstone-klubben som hun hadde hatt kontakt med pr. julekort.
Så var det en gledelig begivenhet, nytt medlem skulle tas opp: Solfrid Johanne Steensnæs Gard. Eivor V. Storesund og Elise Fossum var faddere. Eivor fortalte hvem Solfrid var: Vært med i tensing, menighetsråd m.v., og hun har økonomisk gymnas, utdannet sykepleier og helsesøster. Nå er hun tuberkulosekoordinator på Haugesund sykehus. Liker gode filmer og å lese gode bøker. Margareta overrakte nålen og ønsket henne hjertelig velkommen til vår Soroptimistklubb.

Så flyttet vi oss litt, det var tid for
Yrkesforedrag ved Mona Dale, da trengte vi data og lerret. Hun jobber på Karmøy voksenopplæringssenter, der er det i dag 36 ansatte og ca. 200 elever. Det er både spesialpedagogikk og språk for minoritetsgrupper. Hun viste kart over innholdet, der det var barn, elever og voksne. Alle skal ha grunnleggende kompetanse. Ny kunnskap og nye muligheter. Respekt for alle, optimisme, respekt, kvalitet og ansvar er viktig.
Opplæringslovens innhold styrer dette.
Hun kom også innom IOP – individuell opplæringsplan og samarbeid.
Så var hun innom NOA (Norsk 2-avd.) for de med asylstatus: Norsk opplæring for asylsøkere, 550 timer i norsk og 50 timer samfunnskunnskap og individuelle planer.
Tverrfaglig samarbeid er også viktig – og de kan få møte rådgiveren sin med tolk. Og f.eks. bruker de elevene som kan mye norsk, til å hjelpe de som kan lite.
Gerd var innom grunnskole for voksne og der er mange utfordringer. De har også brukerundersøkelser for å vite om det er bra nok.
En utfordrende jobb, som startet med to tilsatte på 80-tallet!

Det ble mange spørsmål fra salen, og noen små videosnutter som viste hverdagen.

Vi fikk også tid til god mat og utlodning.

Margareta refererte litt fra Guvernør-info og Fokus.
Marit Brathole orienterte litt mer om hva som starter på KM-huset 12. januar. Starter med tre generasjoner og mange nasjoner kl. 15-20. Ingenting er ferdigspikret, så ser vi hvordan det går.  De har og samarbeid med Team-flyktning i Norge.

Faste aktiviteter:

5-minutter ved Turid Skimmeland, leste et stykke fra Pluss (utgitt av Stavanger aftenblad): Kule-penner, av Per Inge Torkelsen. En fornøyelig betraktning fra barndom der det var viktig å ha rette pennen, BIC og andre merker – så selv om kulepennene fortalte litt om deg den gang da,  så viser det kanskje mer hva du holder på med  og kor du er med kulepenner fra bedrifter m.v.

Dagens dikt ved Kari Gunnarshaug: Dette er en drøm / av Olav Hauge.
Antall til stede: 18 medlemmer
Inntekt av utlodningen: kr. 2120,-

Referent: Turid Skimmeland, sekretær
Haugesund 13.jan. 2016

 

 

 

 Referat fra medlemsmøte 2.11.2015

Margareta Miljeteig ønsket velkommen til medlemmer, reflektanter og foredragsholdere. Sa litt om forrige møte som var film: Neste år bør vi samles etter filmen. Så var det tenning av lys og lesing av appellen.

Deretter tid for foredrag, og ble ordet gitt til May Lise Skogøy og Britt Helen Aasbø fra Krisesenteret. Skogøy jobber på Krisesenteret i Haugesund, kollegaen på senteret på Stord.
May Lise startet: Det var sterk kvinnebevegelse som fikk Krisesenteret i gang, og det var helt på frivillig basis til 2007. De er i dag 21 ansatte, av alle yrkesgrupper som trengs. Nokså kort tid var det også en avdeling på Åkra, men den ble ikke brukt, så den ble nedlagt. I dag må kvinner fra regionen komme til Haugesund. Krisesenteret eier boligen som brukes, den har blitt pusset opp. Boligen på Stord leies.
Det hender at menn også trenger krisesenter, men da leier de leiligheter /hotellrom til dem, men det er sjelden i bruk. I år har det vært 62 kvinner til nå.
Det er lettere for kvinner å bryte ut nå, gjennomsnittet er 50% utenlandske kvinner, 50% av dem har norske ektefeller.  De får også tilbud av advokat.
Så fortsatte Britt Helen: Hvorfor trenger de hjelp? Familien skal være en trygg base, men uten den føler de seg mislykket – vold i nære relasjoner fører til utrygghet. Og mye av det som foregår er straffbare handlinger. I dag settes det mye fokus på dette emnet – hvor lite skal en tåle?? Hva er vold – slag/spark/smerte – det ser de sjelden i dag, nå er det mest psykisk vold, spesielt i rusmiljø.  Materiell vold, klær ødelagt, seksuell vold, økonomisk vold.
Trusselen om vold mot barna, og mødrenes redsel for at barna skal bli tatt fra henne. Mange utlendinger tror faktisk at «Norge» vil ta barna deres! Mange menn truer og lyver, kvinnen blir redd.
Mange kommer innom og spør og får informasjon, men mange synes det er en skam å henvende seg til krisesenteret. I noen kulturer er der uakseptabelt å gå. De blir isolert, har ingen nettverk lenger – og blir eksperter på å unngå «eksplosjoner» De «eies» av mannen, er redd for å bli alene, familien truer med å ta barna.  Men det aller viktigste: Alltid barna først for Krisesenteret.
Dette var bare noen stikkord fra foredraget, men det var mye mer interessant å høre.
Margareta takket dem med twist og soroptimistkopp.

Så litt informasjonfør maten: Litt om julemøtet – da skal vi til «Fjørsilkebris» i Tysvær. Samles og fyller opp i biler på Flotmyr, kjører derfra 18.30. Kr. 375,- pr. person, vi betaler hver for oss. Det blir «Yrkesforedrag» fra en av eierne med historien om stedet.
Margareta luftet om vi skal få vennskapsklubb i Frankrike, og kanskje kan vi ta tur dit til våren? Høres kjekt ut, Margareta jobber videre med det.  

Det ble også nevnt at kanskje noen vil til Budapest i oktober, klubben der skal ha stor jubileumsfeiring.
Så var det tid for mat og kaffe, loddsalg og utlodning, og koselig prat med hverandre.

Faste aktiviteter:

5-minutter ved Marit R.Brathole:
Hun er 60% daglig leder på KM huset.  Huset er slitt, noe er gjort, mer bør gjøres. Der er internasjonal barnehage med god møteplass, men hva kan ellers fylle huset?
Kafeen –  kan den brukes til språkpraksis, aktiviteter for barn?
Marit har jobbet med å søke penger via Tilskuddsportalen og har vært på kurs på Hamar. Dert er det søkt stimuleringsmidler fra regjeringen til nye veier for barn som trenger noe mer. Ringte også Kulturdepartementet og fikk mange tips derfra.  – og søknad ble sendt.
De fikk 1 ½ million!

Vårt nye prosjekt:

Nå skal det jobbes videre sammen med Team flyktning, Kirken, Mottakssenteret, Folkehjelpen, frivillige - og Soroptimistene. Mange gode forslag om aktiviteter, antagelig starter det over jul, på tirsdager.
Marit er nå prosjektleder i 40% stilling .Hva vi kan bidra med: Være et medmenneske, samtale med kvinner, leksehjelp, osv  Kom med innspill! Spennende!

Dagens dikt ved Turid Skimmeland: Det ble katter denne gang:  Katten /av Kolbein Falkeid og
Katten /av Olav H. Hauge.
Lys og appell:  Marit R. Brathole og Eivor V. Storesund
Bevertning:  Ingebjørg Nonås og Mona Dahle
Loddsalg: kr. 1770.-
Antall til stede: 21 medlemmer, 2 reflektanter og 2 foredragsholdere


Referent: Turid Skimmeland, sekretær
Haugesund 4. november 2015

 

 

Referat fra medlemsmøte 7.9.2015

 

Margareta Miljeteig åpnet møtet og ønsket velkommen, spesielt til Harald Ottøy som skal ha foredrag, og Gerd Ferkingstad som skal tas opp.
Høstens program er sendt ut på e-post frem til januarmøtet. Vi skal også ha fokus på å få inn litt fleire medlemmer i høstsemesteret og jobbe videre med å få til noe i forhold til innvandrerkvinner saman med andre organisasjoner.

Så til opptak av Gerd Førsvoll Ferkingstad.
Eivor V. Storesund og Elise Fossum var faddere. Elise snakket om hennes liv,  hun er spesialpedagog og klinisk pedagog og jobber i PPT på Karmøy. Hun har alltid ønsket å hjelpe andre, og liker å lese. Eivor leste et dikt: Mennesket som lyser. Gerd fikk et soroptimistlys, og Margareta kom med nålen.

Så over til foredraget av Harald Ottøy, han er frå Nedstrand, men bor på Avaldsnes , jobbet i skolen frå 1965, og har nå vært pensjonist i 12 år. Han  har vært leder i Vikingeklubben, men er fremdeles aktiv der, dagen etter skal han være viking på Bukkøy.

Foredraget:  Kvinner i sagatiden.
Det er stor interesse for vikingtiden, vikingklubber har dukket opp over hele landet med festivaler m.m.
Hvor var kvinnene i vikingtiden? Var de like viktige som mennene? Var de aktive samfunnsdeltakere? Vikingene var flinke sjøfolk og de laget lover. Kvinnene laget tekstiler, sørget for maten, fødte mange barn, men de var lite synlige for det var menn som skrev historien.

Sterke hustruer hadde anledning til å skille seg, men det var sverdet som hadde makten.
Kvinnene kunne ha medgift og brudegave som særeie. Og når mennene var på tokt, var det kvinnene som styrte alt hjemme, det var ofte et tungt ansvar.

Lovgivningen sa i grunnen mye om kvinnene stilling, bryllupet var en forretningsavtale. I Borgartingloven står det at mannen ikke kan ta frå kvinnene nøklene, men ekteskapet var ofte et økonomisk spill.

Ottøy snakket også mye om treller og friller og forskjellen mellom dem og konene. Kanskje bedre å være frille enn kone? Og trellekvinnene var bondens eigedom, utan noen retter. Ottøy omtalte også enkelte kvinner som er omtalt i sagaene.

Vi vet egentlig ikke hvordan arbeidsdagen var, men Ottøy mener at det er mye forsking igjen på dette området. Det er en mengde med runesteiner frå 900-tallet som sier mye om livet deres. Les gjerne om Torbjørg i Egils saga, hun var trollkvinne og drev med seid!

Vikingtiden varte i ca. 300 år,  og på slutten kom det et begynnende demokrati og kristen religion som ikke tolererte den hedenske brutaliteten, og det ble mer omsyn til den enkelte, kvinner, treskjærere og andre håndverkere – ikke bare krigere.

Levealderen for voksne var gjerne 60-70 år, barnedødeligheten var stor, men mange menn ble jo drept  i vikingetoktene. Og mange fikk gikt- de hadde ikke varme sko. Det kan også sies om vikingene at de var utadvendte – uten rasefordommer – men statusen var viktig. Ottøy snakket også litt om innholdet i boken «Den svarte vikingen»
Interessant foredrag! Ottøy ble takket med krus frå Margareta.

Tid for deilig mat og loddsalg
Deretter informasjon fra Margareta om kinokvelden 12. oktober. Blir antagelig filmen «Difret» Det vil koste kr. 100,-.Dagmar følger dette opp, og Turid sender ut informasjon når det er klart.
2. novembermøtet må vi invitere nye medlemmer, og så blir det et informasjonsmøte kl. 18-19, medlemsmøte kl. 19. Else Marie har i alle fall fleire.
Utlodningen tok vi etter programmet var ferdig.

Så litt om Minimentorprogrammet for innvandrerkvinner. Lillian, Eivor var på møtet i juni, Solveig er med og tar seg av forarbeidet. Hun mener vi må finne et tema som treffer så det blir flere organisasjoner som blir med, for eksempel KFUK og  Team flyktning kan være samman med Soroptimistene og støtte språklæring. Vi kan for eksempel danne små samtalegrupper som snakker om et aktuelt tema.

Solveig tar kontakt med Team flyktning.
Det skal være Distriktsmøte på Strand 26.sept. – interesserte tar kontakt med Turid.

Faste aktiviteter:

5. minutter v/ Ingebjørg Nonås: Om flyktninger som er  så aktuelt akkurat nå, en flom av mennesker -  hvor er Europarådet? – hvert enkelt land har en kvote, kan den utvides? Schengen-avtalen, et globalt problem.  En svensk dame frå Eritrea, som vil hjelpe flere frå Eritrea. Sinaiørkenen, mange dør og om et spesielt fengsel der,  og om en gutt som ville være med henne ut da hun var på besøk der .Ingebjørg siterte også Kåre Willock: Det viktigste er å være snill …men også klok! Ingebjørg tok flyktningeproblemet på pulsen.

Dagens dikt: Toril Hallsjø leste Je vil hematt, av Ingeborg Refling hagen.

Mona Dahle tente lysene og Eivor S. Vikingstad leste appellen:
Bjørg Tone Vikshåland og Eivor S Vikingstad  sørget for bevertningen
Loddslaget: kr. 2075.-
23 medlemmer til stede + en gjest, og foredragsholder

Referent:

Turid Skimmeland, sekretær.
Haugesund, 10.sept. 2015

Referat fra medlemsmøte 1.6.2015

Hagesund og omegn soroptimistklubb

Sommermøtet ble avholdt på Nordvegen golfklubb på Hauske i Torvastad. Agnes Hausken ønsket oss velkommen. Det hele er under oppbygging, men de har allerede leid ut lokale til dåp og konfirmasjon, det ideelle tallet er 20-30 personer. Det skal være åpning på anlegget 20. juni. Først begynner vi med vårt møte.

Margaret Miljeteig ønsket velkommen, Trude Julie tente lysene og Lillian leste appellen.

Folkstone-klubben i England: Else Marie Nord har besøkt vennskapsklubben vår, hun ble hentet på Stanstead, og det var kjekt å møte gamle kjente. Else Marie fortalte litt om hva de holdt på med i klubben der, de var bare 11 medlemmer nå. Men de vil gjerne tilbake til Haugesund på besøk!

De to ungarske jentene som var på besøki Rogaland: Toril Hallsjø orienterte: Ingrid Løland sto for det i Nord-Rogaland, hun tok imot dem og sørget for overnatting i Skudeneshavn. I Ungarn var det vanskelig å bli medlem, men de inviterer oss 1. uke i oktober 2016, da er det 25-års jubileum i Singelclub. Lørdag møtte de noen frå vår klubb på NB Sørensen restauranten laurdag formiddag og lørdag kveld var de hos Ingrid, også noen frå vår klubb, til spekemat, eggerøre og vafler.
Søndag var de invitert til Toril Hallsjø på hytta, ogdå der var det fleire frå klubben med.

RL-Møtet i Stavanger: Margareta refererte frå møtet, det var fin middag på Det Røde sjøhus om kvelden. Representantmøtet fant sted på Clarion.
Det var kunstneriske innslag og mye om lov og regler, mentorvirksomhet og Handlingsplanen. Utdanningsfondet var også i fokus, det ble og tatt opp på selve Landsmøtet. Flott middag med bunader, som vanlig. Enormt mange saker! Og litt kort om brønnene. Strategiplaner.

Omvisning på Nordvegen golfklubb med Terje Hausken.
Et gammelt gårdsanlegg som endres til nødvendige hus på en golfbane – det blir en «Adventure» golfbane med gårdstema. 9 hull ute og 9 hull inne. Med avdelinger Lille Millenium, Fiskebua, Åker med 3 forer, grillhytte for 40-50 stk.. Det blir et fantastisk og fantasifullt anlegg! De 9 hullene inne i den gamle løa og fjøset må få alle unger – og voksne -  til å bli interessert i golf. Det må sees! Her kreves det både initiativ og fantasi for å få til et slikt anlegg, han fortalte også om arbeidet frå start og fremover til nesten ferdig .

Tilbake i varmen inne og herlig mat – selvlaget det hele av Margareta, Kari og Trude Julie: Herlige paier, salat og deilig kake/dessert! Og en bitteliten smak av rødvin frå Margareta etter turen i Moldova.

Solveig Schiz og Lillian Steensnæs  skal se på «Kos med kaffe»,  om det kan bli til noe nytt i forbindelse med innvandrerkvinner. Onsdag 3. juni er det møte for frivillige på Gamle slaktehuset kl. 13.30-14.30. Kommunen ønsker å bruke frivillige, Lillian Steensnæs og EivorVikingstad Storesund frå klubben deltok på det møtet.

Litt informasjon til slutt frå Margareta: Bjørg Vikse, leste hennes takkekort for blomstene hun fikk frå oss, og hvorfor. Fikk også solgt en del t-sjorter på RL-møtet.
Junimøtet vårt kostet kr. 200,  vi var 20 medlemmer til stede.

Margareta har vært i Moldova igjen ang. Brønn-prosjektet.
fortalte litt om brønnene, og mye frå turen. Hun var også med og chartret en ny klubb, og var på besøk hos den norske ambassadøren. Mye opplevelser!

Og det ble delt ut ark til alle, der er det ønsket navn på nye medlemmer, og leveres inn på septembermøtet.

Vi hadde også tid til å synge litt før avslutning av møtet.

Referent:

Turid Skimmeland, sekretær.
Haugesund, 15. juni 2014

 

 

 

Referat fra medlemsmøte 4.5.2015

Haugesund og omegn soroptimistklubb

 

På dette medlemsmøtet besøkte vi det tilrettelagte firmaet Solstein, på avdelingen Villi  & Ve i Åkrehamn. Der er det både kafe og butikk, og det selges glass, gaver, te m.m. Mye av det produseres i de andre avdelingene. Det er et aksjeselskap som eies av Karmøy kommune.

Margareta Miljeteig åpnet møtet og ønsket alle velkommen og takket for at vi fikk komme til Villi & Ve.
Anne Margrethe Østensjø tente lysene, og Solveig Schiz leste appellen.

Så fikk Tove Kristin, som nå arbeider på Villi & Ve, fortelle om arbeidsstedet sitt. Hun fortalte at Solstein er for de som trenger tilrettelagt arbeid, det er 120 som er med i de ulike avdelingen, og målet er å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet. På kafeen er hun i kassen, trakter kaffe, serverer, selger varer. Mye av varene er produsert på de andre avdelingene, trevarer, perlearbeid, glassarbeid, syltetøy og saft. Og de har også catering. Kantinen  på Veasletta brukes også til kurs, konferanser og selskaper. De hjelper også syke, og de har blomsterbutikk. Og en avdeling på Hydro aluminium.  Og det er et fint miljø å være i.
Så var Tove Kristin og de andre som var på jobb klar til å servere oss fiskesuppe, kaffe og kakestykke.
Det var mange fristelser i hyllene, og god tid til å handle. Fiskesuppen var herlig, kake og kaffe likeså. Og vi hadde god tid til å prate sammen.
5-minutter var med Turid Dalland. Hun leste opp et utklipp frå Aftenposten av Per Egil Hegge: Om Språket vårt,  - med en maskinell oversettelse som var oversatt til norsk – og ble helt utrolig!

Deretter orienterte Kari Bergseth Gunnarshaug om planen for junimøtet, til Fjørsilkebris men da måtte vi bytte dag til 8. juni. Men det var bare 11 som kunne komme, og vi måtte betale for minst 20. Så da blir neste møte 1. juni, og det planlegges et besøk på Nordvegen golfsenter på Torvastad da. Kanskje en tur til Fjørsilkebris i desember?
Dagens dikt: ved Lillian Steensnæs: Jon Fosse: Ingenting

Kari B.G. fortalte også litt om en nylig tur med familien til Roma i april - det er noe fantastisk med den byen, og Det Sixtinske kapell som nå var ferdig restaurert, – helt utrolig! Men med endeløse køer!

23 var til stede på møtet..
Haugesund 6.mai. 2015
Referent: Turid Skimmeland

Referat fra medlemsmøte 12.04.2015

Haugesund og omegn soroptimistklubb

Margareta Miljeteig ønsket velkommen, og et spesielt velkommen til Mona Dahle som skal tas opp som nytt medlem.
Torill Hallsjø tente lysene, og Eivor Klette leste appellen.
Deretter til opptak av Mona Dahle:
Anne Margrethe Østensjø og Kari B. Gunnarshaug var mentorer, Anne Margrethe fortalt om Mona, som kommer frå Våga og endte på Karmøy, med lærerutdanning og i dag er spesialpedagog i voksenopplæringen, en meningsfull jobb. Hun liker litteratur og musikk av ulike slag. Og friluftsliv.
Margareta Miljeteig overrekte nål, lys og litt informasjona.
Dagmar tok bilde av de siste nye medlemmene og sender det inn til Soroptima.

Så var det over til kveldens foredrag: Om HERO – Flyktningemottaket i Haugesund med Kjetil Optun, han hadde også med seg Heidi Mølstre.

Modellen som brukes i asylpolitikken er frå Flyktningekommisjonen i FN – som så er bakt inni vårt lovverrk. Asylsøkerne skal ha et botilbud mens de venter på et ja eller avslag.
Optun har jobbet lenge i systemet, og han skisserte utviklingen på Haugalandet frå det kommunalt mottaket i 1989-95 , så kom Haugaland mottakssenter i 1999. Det startet med mest kosovoalbanere. De leier boliger rundt i hele byen men med et hovedhus i sentum. Der er også mindreårige (under 18)
Kommunene kan ikkje nekte å ha mottalsentre, men de kan nekte la dem få bo der etter de har fått oppholdstillatelse.

Vi fikk både historikk og god informasjon om dagligliv på mottaket, han hadde også med lover og regler, og sammenligning mellom Sverige og Norge, Sverige tar imot ti ganger så mange son i Norge.

I søkefasen får de informasjon/opplæring: 250 timer norskundervisning, informasjonsprogram, aktiviteter, orientering om lokalsamfunnet – og de knyttes kontakter mellom folk frå samme land. Personalet på mottaket har hjemmebesøk minst to ganger ukentlig hos enslige. En gang hos familier. De som er under 15 år samles på store statlige institusjoner

Optun var også innom om hva omgivelsene kan gjøre, og det ble sitt diskusjon om dett, Heidi Mølstre sa også litt om det. Margareta Miljeteig takket for at de kom og holdt foredrag for oss, med «kos-med kaffe» krus.

Tid for mat, herlig suppe med rundstykker, kafft/te og frukt.

Kveldens matgruppe var Solveig Schitz og Dagmar Halvorsen.
Loddsalg og utlodning, vi fikk inn kr. 1840,-.

Margareta hadde litt informasjon, Drøftingen om soroptimistenes handlingsplan 2015:
Synlighet og rekruttering: Foruten informasjonsbrosjyre, også gi en lilla sløyfe. Filmaften bør flyttes frå september til oktober. Informasjonsmøte i november der vi inviterer en større gruppe. Også ta med gjester på møtene (unntatt julemøtet og årsmøtet).
Prosjektarbeid: Vi prioriteter SI prosjektene.
Kan bake og lage mat og/eller ha en sykkeldag saman med innvandrerkvinner.
Få i gang «koselig med kaffe» - men på en annen måte enn sist: Minimentormøter2-4 ggr pr. semester pluss seminar?

Ingrid tok litt ang. De to damene som kommer på besøk fredag 22.–24. mai. Hvem vil være med? Det var snakk om Bukkøy  på lørdagen- Toril foreslår å komme dit med båt og ta en tur over til hennes hytte! Høres kjekt ut – De som vil være med – ta kontakt med Ingrid eller Toril? Det blir vel litt meir om dette på møtet 4. nai.
Er det noen som skal til Istanbul? Folkstone?  Tenk på det!
4. mai: Villy og Ve. Samles i biler på Flotnyr og kjøre derfra kl. 18.15 Det ble litt snakk om noen heller skulle møtes ved Oasen – de får ta kontakt!
Mai møtet:NB!  Ikkje utlodning!

Turid gratulerte de med bursdag i mai: Kari B. Gunnarshaug, Elise Fossum og Liv Mette Strømme.

5-minutter: Elise Fossum viste flotte bilder og fortalte frå Chelsea flowershow som hun hadde vært på for 3 år siden. Det året var Blå iris hovedblomsten, og der var mange kjent designere som hadde utstillinger. Anbefales for hageentusiaster!

Dagens dikt var ved Else Marie Nord: Hun hadde funnet Sognedikt i avisen:
Hans Kristian Hansen: Velferd : Dei seier det er til det beste… og et av Trond Rusti: Vågar ho?

Referent: Turid Skimmeland, sekretær
Haugesund 16. april 2015

 

 

 

Referat

Medlemsmøte 2.3.2015

Haugesund og omegn soroptimistklubb

 

 

 

Margareta Miljeteig ønsket velkommen.
Solveig Schiz tente lysene og Lillian Steensnæs leste appellen.
Deretter ble det opptak av nytt medlem, Liv Mette Strømme. Vi hadde to mentorer, Elise Fossum og Turid Dalland. Elise leste «livshistorien» hennes. Hun voks opp i  Haugesund og ble tidlig interessert i læreryrket. Ble først utdannet som førskolelærer, bodde i Oslo i fem år og tok spes.ped der. Senere utdanning til klinisk pedagog. Hun har tre barn og bor på Karmøy og jobber i PPT. Liker å lese, og er glad i jazz.
Turid Dalland overrakte 75-års heftet og sa litt om hjelp til kvinner i andre land. Margareta overrakte nålen,  lys og lysestake. Bilde ble tatt.

Deretter var det yrkesforedrag ved Trude Julie Berg.
Hun er utdannet sivilingeniør i olje- og reservoarteknikk. Først videregående med matte, fransk, fysikk og naturfag. Så litt om utdanningen på NTH – som ble NTNU mens hun studerte der. På Fakultet Berg A – også med olje, 2 generelle år så linjefag med petroleumsgeologi
Hvordan ser det ut under jorden, og hva er seismikk? Geologi og borebrønner der olje og gass ligger i bittesmå hulrom i en blanding av olje/gass/ vann. Diesel og bensin er ulike, hva får vi opp og hvor mye blir det i penger? Hun jobbet et ½ år med hovedoppgave om hvordan vi får opp olje og gass. Trude Julie var ferdig på NTNU i 1997.
Hun startet i sin første jobb på Trollfeltet og jobbet da saman med en med mye erfaring – de sørget for at Hydro og Statoil gjorde jobben sin. Hvor mange og hvor skulle brønnene være?
I år 2000 til Draugen-feltet – et rikt felt som  var både en  velsignelse og forbannelse. Etter det ble alt sammenlignet med Draugen, som var operert av Shell.
Hun var med i leteavdelingen  etter nye felt. Så med BP Valhallfeltet- der sandsteinen var omtrent som tannpasta, mange brønner er tomme etter ca. 3 år

 

Siden 2008 har hun arbeidet i Petoro –  med Statens oljeselskap og Statens interesser. De følger med på at alle gjør jobben sin. Petoro ble opprettet i 2001, og i dag er det ca 70 ansatte. Det jobbes med store beløp. Følger opp produksjon, nye utbygginger  og har stort ansvar i jobben. 35 felt er i dag i produksjon. De har kontor v/ Konserthuset i Stavanger.
Dette er bare non stikkord om alt det Trude Julie fortalte om sin spennende jobb.
På fritid, liker Trude Julie å pusle med scrap-booking.
Det ble flere spørsmål frå salen.

Vi har fått Branninstruksen frå Menighetshuset, Turid S. orienterte litt om dette og hvordan vi skal forholde oss viss det skjer noe når vi har møter.
Ingrid orienterte om en eventuell  fortsettelse av «Kos med kaffe» .Vi tenkte høyt i styremøtet først, og har litt nye planer så får vi se om det kan bli noe meir til høsten.
Det bør bli på en litt annen nåte, og gjerne saman med en eller fleire andre organisasjoner.

 

Så var det tid kaffe og herlig salat m.m. frå matgruppa, Matit Brathole og Anne Margrethe Østensjø. Og loddsalg   Det ble intekt på kr. 2180.-

 

Handlingsplanen ble også gjennomgått, delt i fleire grupper. Margareta tok notaene med seg og setter opp vårt nye forslag.

 

Fem minutter v/ Dagmar Halvorsen: Hun tok oss med til Gran Canaria i februar – med flotte bilderover  folkedansoppvisning som foregår hver søndag i Las Palmas.  Og med leiebil til Guayadeque-dalen der folk bodde i huler i fjellsidene, ca. 80 bor der fast i dag også. De hadde strøm, og hule-kirke. Og masse kaktus! Det er et svært utbrent krater.. På den ene siden av øya er det flyplass og motorvei, på den andre motsatt, smale svingete bakker og krappe svinger.
Og et flott konserthus i Las Palmas oppkalt etter operasangeren Alfredo Kraus.
De hadde også besøkt en by som ligger i nord på øya: Teror med mange gamle flotte hus.

 

Dagens dikt v/ Solveid Schiz
            Olav H. Hauge: Kom ikkje med heile sanningi.

 

Det var 24 på møtet, av disse 3 gjester: Mona Dahle, Solfrid Gaard og Gerd Ferkingstad

 

 

 

Turid Skimmeland, referent

 

Haugesund 9. mars 2015

 

 

 

 

Referat

Årsmøte 2.2. 2015

Haugesund og omegn soroptimistklubb

 

Årsmøtet ble åpnet av Margareta Miljeteig, og hun tok

Sak 1: Margareta foreslår Kristin Elfi Flåto som møteleder, enstemmig vedtatt. Kristin Elfi overtar frå  sak 2.

Sak 2: Godkjenning av innkalling. Saksliste og alle sakspapirene var utsendt innen fristen til alle med e-post, og brev til den som ikkje har det. Innkallingen godkjent.

Sak 3: Årsrapport for soroptimiståret 2013-2014. Ingen kommentarer – Godkjent.

Sak 4: Regneskap for regnskapsperioden 01.10.2013-30.09.2014. Kasserer var ikkje til stede, ordet ble gitt til revisor, Toril Hallsjø som gikk gjennom regnskapet.  Ingen kommentarer, godkjent.

Sak 5: Kontingent. Forslag om økning av kontingenten frå kr. 1020 til kr. 1120 fra Soroptimiståret 2014-2015.  Vedtatt utan kommentarer.
Det var også forslag om endringer i betalingen av nye medlemmer. Nye medlemmer som tas opp etter mars i soroptimiståret blir i dag ikkje krevet for medlemskontingent før påfølgende år. Årsmøtet bes om å ta stilling til om nye medlemmer som tas opp etter mars i soroptimiståret, skal betale medlemskontingent for et halvt år  eller i forhold til antall måneder i soroptimiståret.
Positivt til dette, men litt kommentarer.
Vedtak: Starte med betaling frå måneden de blir innmeldt etter mars.

Sak 6: Budsjett: Det ble litt kommentaret om matutgiftene. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Valg..
Ingrid  var satt opp som Programansvarlig, men det var ikke rett, det hadde nok vært en misforståelse underveis. Dette ligger egentlig under visepresidenten.  Trude Julie Berg er satt opp som visepresident fra høsten 2015, og tok på seg dette også.
Elles ingen endringer, forslaget til nytt styre frå høsten 2015 ble enstemmig vedtatt.
------------
Kristin Elfi Flåto gjennomførte årsmøtet greitt og raskt. Hun hadde en kommentar til slutt: vi får for mye byråkratiske krav frå Unionen.
Årsmøtet slutt. Vi  fortsetter med medlemsmøtet.

Turid Skimmeland, referent
Haugesund 5. februar 2015

 

Referat fra

Medlemsmøte 2.2.2015

Haugesund og omegn soroptimistklubb

 

 

 

Margareta ønsket velkommen, spesielt til Kjersti Øgård, som er distriktskontakt i vårt distrikt.
Elise Fossum tente lysene og Kristin Elfi Flåto leste appellen.
Trude Julie Berg hadde fått tak i filmen frå 75-års jubileet til Norgesunionen, og hun ordnet med visning av denne.
Deretter gikk vi tilbake til årsmøtet.
Årsmøtet refereres separat

 

Etter årsmøtet var det tid for mat, kaffe/te.  Og loddsalg.
Utlodningen denne gang med årer, men vi fikk vinnere til alle gevinstene!
Loddsalget ga inntekt på kr. 1835,-

 

Så var det tid for Kjersti Øgård.:
Hun foreslår at vi går nøye gjennom Unionens strategiplan, den er viktig, det er her vi kan finne forslag til vårt arbeid. Det er lagt ned et stort arbeid fra når vi hadde programområder til nåværende strategiplan. Den må vi bruke,  og gjøre om til vårt lokale lag.
Vi må ta vare på medlemmene våre. Innen  utgangen av 2015 skal vår klubb vi ifølge planen ha 31 medlemmer.
Viktig med god ledelse
Vi må ha interessante foredrag, gjerne invitere mange – så blir antagelig flere interessert i klubben vår.
Grupper: Kommunikasjon : La de «nye»» bli kjent med de «gamle». Tenk rekruttering hele tiden!
Invitere medlemmer som er utmeldt – kanskje de er interessert i å komme tilbake etter en tid:
Ha et åpent møte en gang i året der alle medlemmene tar med seg 3-4 venner/kjente?
Stort åpent møte – helt åpent – med fristende foredragsholder?!
Det er Ide-bank på Bryne’s sider!
Fokus på Yrker. Viktigere å bli fleire enn én av alle yrker
Appellen er viktig!.

 

Litt info frå Ingrid: Hun og Kjersti skal samarbeide om et opplegg med 6 unge utenlandske gjester i vårt distrikt. 22. mai 2015 – Haugesund må også regne med å være med på dette.
Tilbake til Margareta:
Folkstone inviterer – 27. mai
UI-møtet – repr. møtet 29.-31. mai i Stavanger. Noen som vil ta dagstur? Deadline til påmelding 28. februar.
21.-26. mai – Tur til Moldova:
Bruk nettsidene: Våre referater frå møtene legges ut der  (frå nå av…)
Det blir opptak av nytt medlem på marsmøtet.
Husk å gi beskjed til sekretæren om fravær – og om dere har med gjester!
Toril: Ta med gjester på aprilmøtet
5-minutter med Trude Julie Berg:  Om Brené Brown: Darling greatly. Om skam og sårbarhet . hvordan skilte de som levde med det seg frå vanlige folk? Tror de ikke de er gode nok – kan noen elske meg dem?
Les gjerne meir om dette på nettet: The Power of Vulnerability
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability
Listening to Shame http://www.ted.com/talks/brene_brown_listening_to_shame

Hvis dere klikker på download, kan dere velge undertekster, den første har
undertekst på norsk, den andre har bl.a. på dansk.
Boka Trude Julie  viste fram, Daring Greatly finnes på norsk under tittelen
"Uperfekt"

 

Dagens dikt  ble lest av Anne Margrethe Østensjø: To dikt frå en diktbok for barn:
Ingvar Mo: Eg kan
Åse Marie Nesse: Voggesong.

 

Det var 18 medlemmer til stede, og 3 gjester.

 

Haugesund,, 5. februar 2015


Turid Skimmeland, sekretær

 

 

Referat fra

Medlemsmøte 5.1.2015

Haugesund og omegn soroptimistklubb

Første møte i klubben i 2015. Margareta Miljeteig ønsket alle velkommen i det nye året, og ønsket velkommen til 3 gjester: Solfrid Gaard,  Mona Dahle og Anita Langåker frå Karmøy.
Turid Dalland tente lysene og Else Marie Nord leste appellen. Margreta fortsatte med litt informasjon: Hun, Marit Brathole og Kristin Elfi Flåto deltok i begravelsen til vårt tidligere medlem, Lilly Pedersen i desember.
Ingrid Løland beklager at hun måtte melde avbud til Kos med kaffe, så det utsettes. Og Else Marie Nord skal på tur til Afrika og skal besøke to soroptimistklubber i
Kenya. Kristin Elfi har fått sitt «tredje barnebarn» hos familien fra Kos med kaffe. Trude Julie leste opp koselig takkebrev frå Hero, mottakssenter, pengene vi sendte  dit gikk til julegaver til tenåringsjenter.
2. februar er det årsmøte, brev sendes ut 14 dager før. Det jobbes med å få inn nye styremedlemmer så det er klart før møtet.

Ordet ble så gitt til Eivor Storesund og hennes yrkesforedrag.
På grunn av helsen er det lenge siden hun har hatt fast jobb. Men hun hadde spennende og fargerike år da hun jobbet. I barndommen hadde hun voksne  som var kreative med håndarbeid av alle slag. Farmor som strikka og sydde og tok barn med i eventyrland. Mormor var en dronning i brokadekjoler i fester – og laget flott mat.

Det var Eivors mormor og morfar som startet Hauske konfeksjon på Karmøy. Eivor ville bli gartner, men endte opp med å jobbe i konfeksjonsfabrikken.
Og det var mange stoffrester på fabrikken som hun kunne ta med hjem og sy klær av.
To tanter drev fabrikken, og Eivor fikk bruke alle sider av egne kreative evner.
Ryddepike, dekoratør, modell og mannekeng, til tollbod i kjeledress og klargjøring av varer. I økonomisk avdeling med mange ulike deler av arbeidet der også. Var med tantene som modell både til New York og Oslo. Travelt og spennende! De hadde jubileumsshow og laget brosjyrer.
Et fantastisk yrke og en kreativ kvinne som fikk lære yrket frå bunnen av, og interessant å høre om konfeksjonsfabrikken på Hauske som alle i vårt distrikt kjente til. På det meste var det 45 damer som jobbet der – og en mann som reparerte maskiner. Og dette var bare litt om det hun fortalte! Eivor er fremdeles kreativ og syr sine egne klær – og hjelper gjerne andre også.

Så var det kaffe og mat,  og på loddsalget fikk vi inn kr. 1980,-
Kristin Elin Eikill orienterte litt om en fotokonkurranse, «With your eyes only».

5-minutter: Toril Hallsjø fortalte fra  Marte Michelet sin bok, Den største forbrytelsen. En fantastisk bok som gir oss tanker som også kan knyttes opp til vår tid.
Dagens dikt :ble lest av Ingebjørg Nonås: Besseggen av Ragnvald Skrede.

Matgruppe denne kvelden, var Lillian Steensnæs og Bjørg Tone Vikshåland

21 medlemmer var til stede.

Turid Skimmeland, ref.
Haugesund, 11.1. 2014

 

 

 

 REFERAT FRA

MEDLEMSMØTE  1. DESEMBER 2014

Haugesund og omegn soroptimistklubb

Margareta Miljeteig åpnet møtet og ønsket alle velkommen til årets julemøte. Turid Dalland tente lysene og Turid Skimmeland leste appellen.
Vårt tidligere medlem, Lilly Meling, døde 1. desember, og Kristin Elfi Flåto  minnet henne med en liten omtale. Et aktivt medlem i mange år har gått bort, hun ble 94 år.
Mange av oss hadde tatt med julekaker for salg, Trude Julie hadde laget julekort og Anne Margrete hadde laget en juledekorasjon.
Vi fikk inn kr 1890.- på julepotten.
Vi plusset på litt og sender kr.1000,-  til 10-desemberappellen og kr. 1000,- til Hero, Haugaland mottakssenter der ble dette fordelt til julegaver til tenårings-jenter. Det ble de svært glade for.
Styret hadde fordelt oppgavene seg imellom, og det var klart til å sette seg til bords, risengrøt og spekemat med drikke til , deretter kaffe/te og småkakar og lussekatter.
Anne Margrethe Østensjø spilte piano  og vi sang julesanger før, under og etter maten.

Julebetraktningene gikk som nevnt ut, men Kristin Elfi Flåto  trådte til med sin bestemors gamle kokebok. Bestemoren var født i 1864, så vi fikk et herlig innblikk i klesvaskens ulike metoder. Vask med parafin, grønnsåpe med meir. Til 6 sett sengetøy måtte de til med grønnsåpe og soda og 26 bøtter vann.

Torill hadde også en overraskelse som kom godt med: Quiz. Vi ble delt opp i fleire lag, Margaretas lag vant!
Vi avsluttet måltidet med en julesang og satte oss over i «salongen» for kaffe/te og kaker. Møtet var som vanlig på Menighetshuset til Vår frelsers kirke. Det var 21 meddlemmer til stede.
Haugesund 29. des. 2014
Turid Skimmeland, ref.

 

 

 

 

 REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 3. NOVEMBER 2014

Margareta Miljeteig åpnet møtet, ønsket velkommen til medlemmer, foredragsholder Åse Simonsen og  3 gjester fra Karmøy: Marit Nesse (PPT), Mona Dale og [- hva Het hun?.]
Kristin Eikill leste appellen og Kari Gunnarshaug tente lysene.
Margareta sa også litt om vår organisasjon som orientering til våre gjester og foredragsholderen

Ordet ble så gitt til ÅseSimonsen: Politikk i et kvinnepsespektiv.
Hun ble valgt som ordfører i Karmøy 2011, og glemmer ikkje at Turid Dalland da ringte og ønsket henne til lykke med vervet. Det var hyggelig og helt uventet.
Simonsen hadde allerede erfaring som kommunestyremedlem fra 2007.  Hun filosoferte over hvorfor vi må  sette oss i kvinneperspektiv? Tilbake til mødre/bestemødre som alltid hadde ansvaret for at mannfolka fikk mat? Hvorfor var det alltid deres ansvar? Vi har da same muligheter! Hva spiller innn? Hvorfor skal vi engasjere oss? Fremdeles har kjønn betydning - men viktige kvinner har gått forut.  Innom Nini Roll Ankers bok: Kvinnen og den svarte fugen med utsagnet: Jeg har ikkje født mine barn for at de skal gå ut i kriger!  For henne gikk veien til selvstendighet gjennom utdanning, og hun valgte å ikkje få barn for skrivingen var viktigst.
Karmøy feiret stemmeretten i fjor  og satte fokus på Gina Krog og pionerkvinner på museet i Skudenes.
Kvinnene fant at det var viktig å stå saman, og vår generasjon har opplevd trygghet og velstand.
Men kvinnene må fremdeles påvirke  i politikkren, så det er viktig at de engasjerer seg der.
Viktig å sette kvinnepolitikk på dagsorden, og de har en sjanse til det når en er med i styre og stell. Hvorfor er det bare 30 % i kommunestyret i Karmøy? Det er en stor utfordring å få dem med. Det kan være tøft, det må kjempes for å nå fram.  Men det er likevel givende å være med. Vi kan påvirke ved å være rollemodeller, og støtte oss på de som har gått foran.

Margareta takket for fint foredrag og ga Åse en ”Kos med kaffe” kopp med litt godt i.
Så til kaffe og loddsalg…

Etterpå refererte Trude Julie fra The Link: Om vold mot kvinner som et angrep mot menneskeheten og studier som skal avsløre grunnen til vold i krig. Viktig å involvere menn i forsking. Også viktig med ivaretaking av rettigheter til barn.

Gjennomgang av arkene frå SI angående deres strategiplan og den som hjelp til våre handlingsplaner, Margareter renskriver og sender inn innen 10.nov.

Margareta ga også litt informasjon om det vi har holdt på med på de siste styremøtene
Julemøtet skal koste kr. 250,-.
5-minutter ved Solveig Schitz:
Hun har hatt en indre dialog med seg selv siden i sommer i forhold til å være soroptimist.
Om vårt engasjement og prioriteringar, og at vi ikkje må ha dårlig samvittighet , for eksempel om en ikkje har lest Soroptima!  Gjør jeg nok??
Vi klarer ikkje 150% engasjement hele tiden. Verden blir ikkje enklere - vi er en del av noe større, men det er også viktig å være en del av en gruppe, der bidrar vi med at vi har en effekt. Det vi gjør kan bli bra.
Ingebjørg sier at Solveig er en kjempegod Soroptimist!! Vi må ta pauser innimellom.
Flott innlegg som det ble litt diskusjon og gode kommentarer på. Vi vil hverandre vel i klubben vår.

Dagens dikt:  var ved Anne Margrethe Østensjø.
Hun hadde vært på tur til Olav H. Haugesenteret i Hardanger, og valgte å lese:
Skeiserenn av Olav H. Hauge.

Loddsalg  og utlodning: Vi solgte lodd for kr. 1770,-

Matgruppe for kvelden ble Solveig Schitz og Trude Julie Berg

21 var til stede + foredragsholder.

Referent: Turid Skimmeland
Haugesund 10. nov. 2014

 

 

 

Medlemsmøte 13.10.2014

Haugesund og omegn soroptimistklubb

 

Margareta Miljeteig åpnet møtet og ønsket medlemmer og foredragsholdere velkommen.
Else Marie Nord tente lysene og Abeba Tareke leste PPELLEN.
Fleire medlemmer har fylt 60 i løpet av sommeren men var ikkje til stede. Så det ble bare Bjørg Tone Vikshåland som ble gratulert med overstått 55-års dag.

Så til kveldens foredrag, Om høstens nye bøker ved  Dyveke Hagen og Jan Mathisen frå Haugesund Libris.

Dyveke fortalte først litt om seg selv. Hun er frå Bergen , og de møttes der, jobbet på hver sin bokhandel.  Så fikk de tilbud om å overta Haugesund Libris , først i 50 % men eier nå 100%. Og har ikkje angret på det. Det er den eneste lokaleide bokhandelen i Haugesund. Og de er også involvert i Litterær salong, Kulturnatt, forfatterkvelder på Haugesund folkebibliotek. De sier nesten alltid ja til å komme og holde foredrag om bøker.

Det er litt tidlig på høsten enda, men det er kommet mye fint allerede.

Falkeid  er selvsagt øvst på listen under skjønnlitteratur, i år med ny diktsamling: Øyet ogvirkeligheten.  Og Michelet s tredje bok  om krigsseilere, En sjøens helt, er på listetopp. Ny bok frå Torill Brekke,: Marmor, en storslått slektskrønike.  Ragde har skrevet om sin mor, og hun er alltid mye lest. , Gunnar Staalesen skriver i år om barneporno  og Erik Wekre har skrevet en krim-triller som strekker seg langt inn i maktens korridorer.

Deretter oversatt skjønnlitteratur, 10 utvalgte bøker nesten frå hele verden, får nemne de kvinnelige forfatterne her: Sara Lark, Louise Walters, Anna Gavalda, Sue Monk Kidd og Kristin Marja Baldursdottie - disse tar oss til både New Zealand og Island.

Så til barnebøker……. litt om 11 bøker som er utgitt i høst. Frå opptrykk av Den grønnevotten av Alf Prøysen, morsom bok av Arne Svingen om Primitive pungdyr til Tom Egelands bok Skatten i Miklagard, en bra bok for alder 12-16.

Vi fikk også liste bøker med sakprosa og Mat, men de ble det ikkje tid til å gå gjennom.
Alle fikk listene, så nå er det bare å begynne på en av de som frister mest!

Margareta takket for fin orientering og vi fikk også anledning til å kjøpe bøker.

Så var det tid for mat, i kveld muffins, kaffe og te, loddsalg og utlodning.
Det kom inn kr. 1140,-.
Litt informasjon frå klubben:
Margareta orienterte:
Takk fra Strand soroptimistklubb som var 30 år. De satte stor pris på at Kristin Elfo deltok og vi ga en liten gåve.
Fikk også takk frå Utdanningsfondet for kr. 680,-, vi sendte 10% av inntekter på t-sjortene våre. Vår okonomi er OK. 
Og nå er vi over i nytt soroptimistår frå 1. okt. Og det er på tide allereie å se på kven som er på val på årsmøtet som kommer ifebruar.. Pr. i dag har vi 26 medlemmer, litt under gjennomsnittet på 29.

Bjørg Tone og Margareta har vært i Moldova 1-6 okt. og de orienterte om inntrykkene derfra. De fikk orientering om prosjektet og de hadde nå syv brønner, og la også vekt på at ikkje avløp skal forurense brønnene. Rart å kjøre på veier der der  også var hester blant bilene! De besøkte mange steder, også barnehage.

5-minutter:  Lillian Steensnæs . Hun fortalte Irina Lee: Shoppingfri - et år i butikken. Den hadde bl.a.  en historie om Shopping- hvordan en skal forholde seg så en ikkje kjøper altfor mye en egentlig ikkje har bruk for. Stoppe litt opp - Kjøpestopp? Gleden over å kjøpe eller gi noe en elv eller mottakere virkelig ønsker seg det, skrive lister - og redusere dem før en drar til butikken. Det er både dikt og

Dagens dikt: Kristin Elfi leste et fikt frå En dagbok om kreft og livsglede -
et dikt av Hans Børli: Tro ikkje eg kommer frå små forhold.
(var det Bjørg Vikshåland som skulle lest det???)

 

Referent:

Turid Skimmeland, sekretær
Hgsd 23.10.2014