Bli medlem i Haugesund og omegn soroptimistklubb

Vi ønsker flere medlemmer! Er du interessert og ønsker å besøke oss kan du møte opp første mandag i måneden i Vår Frelsers kirkes menighetshus kl. 19.00

Som soroptimist får du:

* mulighet til å jobbe med og å støtte prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling nasjonalt og internasjonalt.

* et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland.

* bli kjent med mange hyggelige kvinner i ditt nærområde.

* sosialt samvær og månedlige treff med faglige og aktuelle foredrag, 5 minutts innlegg, diktlesning og "ordet fritt" fra medlemmene på klubbmøtene.

 

 Ta kontakt med Haugesund og omegn soroptimistklubb:

haugesund@soroptimistnorway.no

 

President Dagmar B. Halvorsen

dagmar.halvorsen@haugnett.no

Vanngruppa i Haugesund og omegns Soroptimistklubb