Hva gjør vi?

På alle nivå i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår. Her kan du lese om Norgesunionens vannprosjekt i Moldova, vår egen klubbs handlingsplan og om et av klubbens prosjekter: Koselig med kaffe

 

 

 

 

Presidenten vår Margareta Miljeteig er vannambassadør for Norgesunionens satsing på rensing og bygging av brønner i Moldova. Sammen med vannteamet: Ingrid Løland, Janina Ceciene og Bjørg Tone Vikshåland jobbes det for å skaffe flere brønner i et land der rent vann er en mangelvare.

Brønnprosjekt i Moldova
Brønnprosjektteamet