Tillitskvinner 2020 - 2021


President: Liv Mette Strømme
Visepresident: Dagmar Halvorsen
Sekretær:  Eivor Vikingstad Storesund/Elise Fossum
Kasserer: Solveig Schiz
Styremedlem:  Mona Dahle

Varamedlem til styret: Anne Margrethe Østensjø

Programansvarlig: Dagmar Halvorsen 
Ekstensjonsansvarlig: Dagmar Halvorsen
Revisor: Kari B. Gunnarshaug 
Web-ansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland