Tillitskvinner 2023 - 2024


President: Dagmar B. Halvorsen
Visepresident: Gerd F. Ferkingstad
Sekretær:  Lena Ommundsen
Kasserer: Kari B. Gunnarshaug
Styremedlem:  Anna Dudzewic og Elise Fossum

Varamedlem til styret: Anne Margrethe Østensjø

Programansvarlig: Gerd F. Ferkingstad
Ekstensjonsansvarlig: Gerd F. Ferkingstad
Web-ansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland