Årsrapporter

 

Årsmelding 2021 – 2022

Haugesund og omegn soroptimistklubb

 

Medlemstall:

29 medlemmer

Antall nye medlemmer:1

Antall medlemmer sluttet: 0

Frammøteprosent: 89 %

Antall reflektanter: 6

I denne perioden innledet vi samarbeidet med Haugesund og omegn Zontaklubb, og da denne ble nedlagt sommeren – 22, ble flere av medlemmene med som reflektanter hos oss.

Møtevirksomhet:

Antall klubbmøter: 13

Antall: styremøter: 3

Antall møter unionen (Zoom): 2

Diverse møter i Distrikt sørvest: «Distriktsprat»/ «Oransje dager»/ «Prosjekt fellesmøte sør-vest» (Zoom)

Fordi soroptimiståret 2021-2022 ble forlenget ut kalenderåret 2022, ble antallet klubbmøter 13 i stedet for 10 som er det vanlige antallet.

I tillegg til de «fysiske» styremøtene, hadde vi en masse kontakt på FaceBook og Mail.

Visepresident Dagmar Halvorsen har deltatt på en mengde møter med representanter fra klubbene i Sør- Rogaland. I tillegg til «Distriktsprat» ble det opprettet en gruppe for «Oransje dager» og en for «Prosjekt Fellesmøte»

Natalia Kondarewicz var vår representant på R&L-møtet i juni.

Styret i perioden 1.10.21 – 31.12.22:

President: Liv Mette Laastad Strømme

Visepresident: Dagmar Bolette Halvorsen

Sekretær: Lena Ommundsen

Kasserer: Solveig Schiz

Styremedlem: Anna Dudzewicz

Varamedlem: Anne Margrethe Skogland Østensjø

Representanter til unionen:

 Liv Mette L. Strømme

Gerd F. Ferkingstad

Suppleanter til unionen:

Natalia Kondarewicz

Shirley Elisabeth Miljeteig

Ekstensjonsansvarlig: Dagmar B. Halvorsen

Programansvarlig: Dagmar B. Halvorsen

Web-ansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland

Revisor: Kari Bergseth Gunnarshaug

Prosjekter:

Antall innsendte PFR-er (Program Focus Rapport): 5

Disse omfattet: TV- aksjonen 2021: Plan «Children not brides», Julemarked til inntekt for Utdanningsfondet, Støtte til Ukraina( – loddsalg på fellesmøte med Zontaklubben), Oransjedager -21 og -22: oransje Parkeringshus og Kjolemarked på KM-huset  

I samarbeid med Zontaklubben hadde vi et stort bruktkjolemarked lørdag 23.04.22. Vi fikk samlet inn et større antall flotte kjoler (+ smykker, vesker og sko) og hadde salg av kaffe og kaker, samt utlodning. Vi opplevede et meget godt salg og kunne med dette gi et stort bidrag til Utdanningsfondet. I tillegg fikk vi god publisitet i Haugesunds Avis og benyttet sosiale medier flittig til å gjøre arrangementet kjent.

Fokusområder:

I denne perioden delte vi inn klubbens medlemmer i 5 grupper basert på Norgesunionenes programområder: Utdanning, Kvinners levekår, Vold mot kvinner, Helse og matsikkerhet og Bærekraft og miljø. Disse gruppene fikk ansvaret for å skaffe relevant foredragsholder til hvert sitt medlemsmøte i løpet av soroptimiståret.

I tillegg hadde Kjolemarkedet en egen gruppe, og vi opprettet en gruppe for Oransje dager.

Med fokus på ekstensjon videreførte vi samarbeidet med Zontaklubben og hadde informasjonsstand på kjolemarkedet.

Vi fokuserte også på synlighet: Kjolemarkedets forhåndsomtaler i avisen og sosiale media bidro i så måte. Og i november deltok vi med egen stand på en stor Frivillighetsmesse i Haugesund.

 

Tema På Møtene våre:

4.10.21: Elin Frønsdal: «Frelsesarmeens arbeid blant rusavhengige i Haugesund                                   

1.11.21: Bedriftsbesøk UNI-K: Orientering ved Merete Endresen

1.12.21: Minijulemarked, julemøte

2.01.22: Vennekurs ved Anne Margrethe Østensjø, Solveig Schiz og Lillian Steensnæs

7.02.22: Årsmøte

7.03.22: Fellesmøte med Zontaklubben

4.04.22: Margot Brathole: « Kvinner og utdanning»

2.05.22: Anne Ferkingstad: «Kvinners levekår»

13.06.22: Sommermøte på Nesheimtunet

8.09.22: Lene Valen og Alf Andersen: «Vold i nære relasjoner»

3.10.22: Natalia Kondarewicz: Referat fra R&L-møtet i juni, Margareta Miljeteig: om Norgesunionens engagement i Moldova

7.11.22: Christina Buhl: «Solcelleproduksjon på verdensbasis»

5.12.22: Julemarked, julemøte

Vi hadde 5-min. og Dikt på hvert møte og prøvde oss på å innføre Soroptimistkvarter.

 

Vennskapsklubber:

St.Rafel/Frejus, Frankrike

 Folkestone, England 

Ystad, Sverige

 

 

Årsmelding 2019 – 2020

30.09.2019 (oktobermøtet p.g.a. høstferie – til og med 07.09.2020)

Medlemstall:

27 medlemmer

Antall nye medlemmer: 0

1 medlem har hatt permisjon fra september 2019.

Antall reflektanter: 2

Fremmøteprosent: 84 %

Antall medlemmer sluttet siste året: 0

Antall ordinære klubbmøter: 8

 

På grunn av koronapandemien som stengte ned landet vårt 12.mars 2020, så ble det ikke arrangert klubbmøter i april og mai 2020.

Antall styremøter: 4

På grunn av koronapandemien var det ingen fra klubben som deltok fysisk på Distriktsmøte eller Landsmøte.

Bjørg Tone og Anne Margrethe deltok digitalt på R&L- møtet.

Distriktskontrakt: Trude Julie. Hun har vært på samling i Kristiansand .

 

Styret i perioden 1.10.2019 – 30.09.2020:

President:                               Bjørg Tone Vikshåland

Visepresident:                        Liv Mette Laastad Strømme

Sekretær:                                Elise Fossum

Kasserer:                                Solveig Schiz

Styremedlem:                        Mona Dahle

Varamedlem:                         Anne Margrethe Østensjø

Ekstensjonsansvarlig:            Bjørg Tone Vikshåland

Revisor:                                 Kari Gunnarshaug

Webansvarlig:                        Bjørg Tone Vikshåland

 

PROSJEKTER                                                                   

Overføringer av midler til unionen i løpet av perioden:

 • SI – presidenten sin 10.desember appell
 • Norske Soroptimisters utdanningsfond
 • Stopp menneskehandel

Overføring av midler til ulike prosjekt vil komme frem i årsregnskap som kasserer vil legge frem.

 

50-årsjubileum 25. og 26.oktober 2019

Denne helga ble det gjennomført en storstilt feiring av klubben vår sitt 50-årsjubileum.

Vi begynte feiringen med sammenkomst hjemme hos Kari Gunnarshaug. Der var det også med innbudte gjester fra andre klubber.

Lørdag formiddag var vi på besøk hos glassblåserverkstedet Formbar. Så gikk turen videre til K/M - /Forandringshuset der vi fikk servert lunsj og gitt anledning til å handle redesign og andre produkter på et minimarked.

Lørdag kveld ble det holdt Festmiddag på Hotell Maritim. Der deltok blant annet nyvalgt varaordfører i Haugesund, Trine Meling Stakland. Festtaler var Torill Halsjø. Kristin- Elfie Flåto ble tatt opp som det første æresmedlemmet i klubben vår. Det var hilsener fra gjester fra klubber på Jæren, Strand, Sandnes og Stavanger.

Gunn Håland underholdt med gode historier fra sitt eget liv. Anne Margrethe Østensjø hadde skrevet jubileumssang. Musikkinnslag var ved Arild Halvorsen, Vegard og Torleiv Fossum og Christina Bjordal. Torleiv Fossum hadde skrevet musikkstykket: «Ode til Soroptimistene»!

Klubben vår var veldig fornøyd med en verdig og innholdsrik feiring av 50-årsjubileet.

 

Handlingsplan  

Handlingsplanen som ble gjennomgått på årsmøtet i 2018 gjaldt ut året 2020. Arbeidsområder en ville vektlegge er Synlighet, bruk av lokale medier, Facebook (Dagmar Halvorsen er ansvarlig), rekruttering av nye medlemmer.

Det ble satt ned en komite som har arbeidet for å få til et større arrangement med blant annet salg av brukte klær. Dette arrangementet er nå utsatt på grunn av koronapandemien.

 

Fokusområder i 2019/2020

Bevisstgjøring av egne medlemmer er fremdeles et fokusområde.

Etter forslag fra Toril Halsjø er det tatt initiativ til at parkeringshuset i Haugesund  blir opplyst med oransje farge 25.november 2021. Dette er dagen som markerer Kampen mot vold mot kvinner.

Vi har hatt ett yrkesforedrag og ett bedriftsbesøk.

 

Tema på møtene våre:

Oktober (30.09.): Yrkesforedrag Liv Mette Strømme – Normalitet i barnehagen

November: Ambulerende prestetjeneste i Latin-Amerika - Anne Netland

Desember: Julemøte på Menighetshuset

Januar: Besøk på Haugesund folkebibliotek  - Marianne Hirzel

Februar: Årsmøte

Mars: Kirkens Bymisjon – Helene Skeie Østhus

April, mai: Avlyst

Juni: Sommeravslutning på Oasen storsenter

September: Varaordfører Trine Meling Stakland fortalte om utdanning og sitt politiske engasjement

 

Møtelokale:

Høsten 2020 har vi hatt møtene våre på Hotell Maritim. Det har ikke vært anledning til å leie Menighetshuset i denne tiden. Styret i klubben vil vurdere egnet klubblokale etter hvert. Det er bestemt at møtene blir på Hotell Maritim frem til mars.   

 

5 minutter

Oktober (30.09.):       Tone Sydnes – Litteraturdagene i Vinje

November:                 Solvei Schiz – Tanker rundt 50-årsjubileet

Desember:                  Margaretha Miljeteig – Juletanker

Januar:                        Kristin-Elfi Flåto – Takknemlighet som Soroptimist

Februar.                      Marit Brathole – Tanker omkring ny livsfase, leve dagen i dag.

Mars:                          Anne M. Østensjø – Synlige Soroptimister, tanker rundt symaskinen og det planlagte arrangementet

vårt

April-Mai:                  Avlyst

Juni:                           Dagmar Halvorsen – Quiz med kvinnespørsmål

September:                 Toril Halsjø – Søsterklokkene og stavkirkene

 

Påvirkningsarbeid utad:

Noen av våre medlemmer er aktivt med i arbeidet på Forandringshuset, KFUK/KFUM. Klubben vår gir økonomisk støtte til arbeidet.

 

Vennskapsklubber

Våre vennskapsklubber er Folkstone i England, Ystad i Sverige og St. Raphael i Frankrike.

 

Torvastad 16.01.2021

v. Elise Fossum, sekretær 2019/2020           

 

Årsmelding 2017-2018 

Medlemstall:

26 medlemmer pr 01.10.2017, 26 medlemmer pr 30.09.2018

Fremmøteprosent: 76%

Antall nye medlemmer siste året: 0

Antall reflektanter: 1

Antall medlemmer sluttet siste året: 0

Antall ordinære klubbmøter: 9

Antall styremøter :3

Antall egne medlemmer på distriktsmøte : ?

Antall egne medlemmer på landsmøte: 2 Bjørg Tone Vikshåland og Tone Sydnes

 

Styret i perioden 01.10.2017 – 30.09.2018

President:                   Trude Julie Berg

Visepresident:            Bjørg Tone Vikshåland

Sekretær:                    Eivor Vikingstad Storesund

Kasserer:                     Gerd Ferkingstad

Styremedlem:             Terese Villalobos

Programasnvarlig:      Trude Julie Berg

Varamedlem til styret: Anne Margrethe Østensjø

Representant til unionen: Trude Julie Berg, Tone Sydnes

Suppleanter til unionen: Bjørg Tone Vikshåland, Anne Margrethe Østensjø, Eivor Vikingstad            Storesund

Ekstensjonsansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland

Revisor:                       Kari Gunnarshaug

Web ansvarlig:            Bjørg Tone Vikshåland

 

PROSJEKTER.

Overføring av midler til unionen i løpet av året:

 1. SI presidenten sin 10. Desemberappell konto: 2801.13-38773 beløp:1500,-
 2. Norske Soroptimisters Undanningsfond konto:2050.29.08511 beløp:1500,-
 3. Stopp menneskehandel,lilla sløyfe konto: 2801.18.11835 beløp: 200,-
 4. Salg av SI`s julemerker : Salg av julemerker gikk inn i potten ”gave krisesenteret.”

Klubbens egne prosjekter: 01.10.2016 – 30.09.2017

 1. Krisesenteret (julepott+salg julemøte) beløp: 1500,-

 

STRATEGIPLANEN…????????????????????????? ? ? ? ? ?

Vi har revidert handlingsplanen for 2017/18, den er blitt godkjent på årsmøtet i februar 2018. Den er lagt ut på hjemmesiden og brukes i arbeidet vårt. Vi har nettansvarlig, hun er registrert. Og ekstensjonsansvarlig, hun er registrert. Handlingsplanen for 2017/18 ble gjennomgått og revidert på septembermøtet 2017.

 

Fokusområder i 2017/18.

Awareness, eller bevisstgjøring av medlemmer, innen programområdene: helse, miljø, økonomisk utvikling og utdanning:

Vi har hatt 2 yrkesforedrag:

Lillian Stensnæs; avd.leder i Haugesund kommune, avd hjemmetjenesten.

Shirley Miljeteig ;  jobber i hjemmetjenesten i Karmøy kommune

Tema på våre møter:

Okt.: Filmkveld,

Nov.:Besøkt glassverkstedet ”Formbar”.

Des.;Julemøte på ”To Glass”.

 Jan.: Yrkesforedrag

Feb.:Årsmøte

Mars: Besøk av Sigrun Gilje. Strikkedesigner .

April: Besøk på Haugesund Billedgalleri.

Mai : Besøk fra vennskapsklubben i Frankrike.

Juni: Sommermøte.

5 minutter.

Okt.: Elise Fossum ”Leve langsomheten”

Nov. Torill Halsjø Malta, kultur, styre og særpreg

Des.: Natalia Kondarevicz ”Juletradisjoner i Polen”.

Jan.: Anne M. Østenstad ”tanker rundt kongens nyttårstale”.

Feb.: Kari Gunnarshaug ” EU direktivet om anbudsutsetting av komm.tjenester”

Mars : Ingebjørg Nonås ”Liv og Lære” Anders Stende

Juni: Solveig Schiz ”Boligpolitikk for studenter i Wien”

Sept: Dagmar Halvorsen ”Lukk dørene og åpne sansene”.

PÅVIRKNINGSARBEID UTAD.

”Forandringshuset” (KFUK-KFUM) hvor vårt medlem Marit Brathole er leder. Det er rundt 3 Soroptimister som deltar aktivt hver tirsdag med arbeidstrening, leksehjelp og aktiviteter.

Vennskapsklubber.

Våre vennskapsklubber er Folkstone i England , Ystad i Sverige og Saint- Raphael/Frejus i Frankrike.

Vi sender årlig sommer og julekort til våre vennskapsklubber. Mai 2018  hadde vi besøk av vennskapsklubb fra Frankrike.

 

 

Årsmelding 2016-2017

Medlemstall:

28 medlemmer pr 01.10.2016, 26 medlemmer pr 30.09.2017

Fremmøteprosent: 83%

Antall nye medlemmer siste året: 1

Antall reflektanter: 1

Antall medlemmer sluttet siste året: 2 ( 1 overført Bergen, 1 død)

Antall ordinære klubbmøter: 11

Antall styremøter :4

Antall egne medlemmer på distriktsmøte : 17 arr. Haugesund

Antall egne medlemmer på landsmøte: 2 Trude Julie Berg og Tone Sydnes

 

Styret i perioden 01.10.2016 – 30.09.2017

President: Trude Julie Berg

Visepresident: Bjørg Tone Vikshåland

Sekretær: Eivor Vikingstad Storesund

Kasserer: Lillian Stensnæs

Styremedlem: Dagmar B. Halvorsen

Programasnvarlig: Trude Julie Berg

Varamedlem til styret: Anne Margrethe Østensjø

Representant til unionen: Trude Julie Berg, Tone Sydnes

Suppleanter til unionen: Bjørg Tone Vikshåland, Anne Margrethe Østensjø, Eivor Vikingstad            Storesund

Ekstensjonsansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland

Revisor: Kari Gunnarshaug

Web ansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland

 

PROSJEKTER.

Overføring av midler til unionen i løpet av året:

 1. SI presidenten sin 10. Desemberappell konto: 2801.13-38773 beløp:1500,-
 2. Norske Soroptimisters Undanningsfond konto:2050.29.08511 beløp:1500,-
 3. Stopp menneskehandel,lilla sløyfe konto: 2801.18.11835 beløp: 200,-
 4. Salg av SI`s julemerker : Salg av julemerker gikk inn i potten ”gave krisesenteret.”

Klubbens egne prosjekter: 01.10.2016 – 30.09.2017

 1. Krisesenteret (julepott+salg julemøte) beløp: 1500,-
 2. Overført til egne prosjekter; ”Forandringshuset” beløp: 4361,-

 

STRATEGIPLANEN

Vi har revidert handlingsplanen for 2016/17, den er blitt godkjent på årsmøtet i februar 2017. Den er lagt ut på hjemmesiden og brukes i arbeidet vårt. Vi har nettansvarlig, hun er registrert. Og ekstensjonsansvarlig, hun er registrert. Handlingsplanen for 2016/17 ble gjennomgått og revidert på septembermøtet 2017.10.23

 

Fokusområder i 2016/17.

Awareness, eller bevisstgjøring av medlemmer, innen programområdene: helse, miljø, økonomisk utvikling og utdanning:

Vi har hatt 2 yrkesforedrag:

Gerd Ferkingstad ; Spesialpedagog PPT, Klinisk pedagog BUP og rådgiver og leder PPT

Solfrid Gaard  ; Sykepleier, Helsesøster og spesialpedagog.

 

Tema på våre møter:

Kino ”Du kan ikke google Gud”

Bokmøte – høstens bøker presentert av medlemmer.

Julemøte ”To Glass”

Yrkesforedrag v/ Gerd F. Ferkingstad

Årsmøte. Besøk av distriktsekretær Gunnvor Bakke.

Gjesteforeleser Gro Smørdal. ”Kvinner i Afrika”

Gjesteforelesere Aslaug Lovise Kongshavn og Silje Lindaas Bringedal  ”Dråpen i havet”.

Blåtur. Hagevandring på Sandve

Filmkveld. ”Oslo Traffic”

Yrkesforedrag v/ Solfrid S. Gaard.

Distriktsmøte sørvest, arr. Haugesund og omegn Soroptimistklubb

 

5 minutter.

Desember:      Eivor Vikingstad Storesund ”Vismennene” Kolbein Falkeid

Januar:            Solfrid S. Gaard ”Nytt år – hvor står jeg?”

Februar:          Liv Mette Strømme ”Du vesle vakre jente” Marie Lovise Vidnes

Mars:              Marit Brathole  ”Takk fra Forandringshuset”

April:               Kristin Elfi Flåto ”SorOptimisten har forandret livet mitt”.

Mai:                Turid Dalland ”Om ergrelse”

September:     Margareta Miljeteig ”Det nytter å hjelpe”.

 

PÅVIRKNINGSARBEID UTAD.

”Forandringshuset” (KFUK-KFUM) hvor vårt medlem Marit Brathole er leder. Det er rundt 6 Soroptimister som deltar aktivt hver tirsdag med arbeidstrening, leksehjelp og aktiviteter.

Vennskapsklubber.

Våre vennskapsklubber er Folkstone i England og Ystad i Sverige . Ny av året Saint- Raphael/Frejus i Frankrike.

Vi sender årlig sommer og julekort til våre vennskapsklubber. Mai 2018 får vi besøk av vennskapsklubben fra Frankrike.

 

Haugesund 23.09.2017

 

Trude Julie Berg, president

Eivor Vikingstad Storesund, sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2014-2015
 

Haugesund og omegn soroptimistklubb

Medlemstall:
24 medlemmer pr. 01.10.2014, 27 medlemmer pr. 30.09.2015
Fremmøteprosent: 80,3 %
Antall nye medlemmer siste årer: 3
Antall reflektanter: 6
Antall medlemmer sluttet siste året: 2
Antall ordinære klubbmøter: 9
Antall styremøter: 8
Antall egne medlemmer på distriktsmøte: 2, Else Marie Nord og Margareta Miljeteig
Antall deltakere fra egen klubb på jubileer og/eller klubber i utlandet: 5 (Margareta Miljeteig, Bjørg Tone Vikshåland, Else Marie Nord)

Styret i perioden 01.10.2014– 30.09. 2016
President: Margareta Miljeteig (2015-2016)
Visepresident: Trude Julie (2015-2017)
Sekretær: Turid Skimmeland (2014-2016)
Kasserer: Kari B. Gunnarshaug (2014-2015)
Styremedlem: Dagmar B. Halvorsen (2015-2017)
Programansvarlig: Dagmar B. Halvorsen (2014-2015)
Varamedlem til styret: Bjørg Tone Vikshåland (2014-2016, fungerte som styremedlem  feb.-sept. 2015)
Representant til unionen: Margareta Miljeteig (2015-2016) og
Janina Ceciene (2014-2016)
Suppleanter til Unionen: Tone Sydnes  (2014-2016), Bjørg Tone Vikshåland (2014-2016) og Anne Margrethe Østensjø 2014-2016)
Ekstensjonsansvarlig: Trude Julie Berg (2015-2017). Dette vervet har visepresidenten, i tett samarbeid med styret.
Revisor: Toril Hallsjø (2013-2015)
Webansvarlig: Dagmar B. Halvorsen (2014-2015)

Prosjekter:
Overføring av midler til unionen i løpet av året:
1. Soroptimist og Go for water . Life straw: 0
2. SI presidenten sin 10-desemberappell, konto 2801.13.38773: Kr. 1260.-
3. Norske soroptimisters Utdanningsfond, konto: 2050.29.08511:
NB: Her har vi glemt å overføre kr. 1500,- . Det sendes dobbelt opp i nov. 2015.
4. Stopp menneskehandelen – Nei til trafficking, gjelder salg av lilla sløyfer: 0,-
5. Moldovaprosjektet: Educating youth for the future: Kr. 240,- er overført, men på feil konto!

Klubbens egne prosjekter: 0.10.2014-30.09.2015
1. Samlet inn til egne lokale prosjekter: Kr. 2640,- [julepott + salg av kaker på julemøtet]
2. Overført til egne lokale prosjekter: Kr. 1000,- gave til HERO, til julegaver til barn.

Strategiplanen:
Vi har utarbeidet handlingsplan for 2014/2015, har lagt den ut på hjemmesiden, og bruker den i arbeidet vårt, vi har og nettansvarlig, og den er registrert. Vi har også ekstensjonsansvarlig og den er registrert.

Fokusområder i 2015-2016
Awareness, eller bevisstgjøring av medlemmene, innen programområdene:  helse, miljø, økonomisk utvikling og utdanning.
Vi har hatt 2 yrkesdoredrag:
Medansvarlig i damekonfeksjon v/Eivor Vikingstad Storesund
Sivilingeniør i olje og reservoarteknikk v/ Trude Julie Berg

Temaer på våre møter:
Høstens bøker 2014 / Dyveke Hagen og Jan Mathisen
Politikk i kvinneperspektiv / Åse Simonsen
Yrkesforedrag v/ Eivor Vikingstad Storesund
Ledelse og utvikling i soroptimistklubber / Kjersti Øgård
Yrkesforedrag / Trude Julie Berg
Om HERO, flyktningmottaket i Haugesund / Kjetil Optun og Heidi Mølstre
Bedriftsbesøk på et tilrettelagt firma Solstein på Karmøy / Tove Kristin fortalte om sin jobb
Bedriftsbesøk/sommermøte på Nordvegen golfklubb / omvisning ved Terje Hausken
Kvinner i sagatiden / Harald Ottøy.

Fem-minutter
Steensnæs, Lillian: Shoppingfri – et år i butikken
Schiz, Solveig: En indre dialog med seg selv i forhold til å være soroptimist
Hallsjø, Toril: Om Marte Michelets bok, Den store forbrytelsen
Berg, Trude Julie: Om Brené Brown: Darling greatly
Halvorsen, Dagmar: Fra tur til Gran Canaria – litt om musikk  og med flotte bilder til
Fossum, Elise: Tur til Chelsea flowershow – her også fantastiske bilder.
Gunnarshaug, Kari B: Tur til Roma med familien – en fantastisk opplevelse
Miljeteig, Margareta: Rapport fra R&L møtet, og
Nord, Else Marie: Fra besøket i Folkstone
Nonås, Ingebjørg: Om flyktninger akkurat nå

Formidling
Påvirkningsarbeid utad:
I forbindelse med Verdens vanndag skrev Margareta Miljeteig artikkel om emnet til aviser og andre klubber. Det ble ikke trykt i Haugesunds avis, men i andre aviser.
I forbindelse med arbeid med brønner i SI, var hun i Moldova. Der deltok hun også på chartring av klubb i Stefan Voda.
I mai fikk klubbene i Sør-Vest besøk av to unge soroptimister fra Ungarn, Kriztina og Viktoria.
De kom også til oss. Til Skudeneshavn 23. mai, der Ingrid Løland laget plan for besøket og var vertskap for dem på Karmøy. Også sammen med Toril Hallsjø på tur til Avaldsnes før de returnerte søndag 25. mai til Stavanger med bussen om ettermiddagen.
Vi har også jobbet med en fortsettelse av «Kos med kaffe», men ikke helt som det var.  Og nå sammen med andre i Minimentorprogram for innvandrerkvinner fra juni 2015.Det har skjedd mye på dette området.  Dette blir nå sammen med – og på - KM-huset og starter i årsskiftet 2015/16.

Vennskapsklubber
Våre vennskapsklubber er Folkstone i England og Ystad i Sverige.
Vi har kontakt med dem med julekort, og sommeren 2015 besøkte Else Marie Nord Folkstone i England.

Haugesund 16.11.2015, revidert 10.01.2016

Turid Skimmeland, sekretær