Program 2021

Årsprogram for  2021


Dato

Tema

5. minutt

Mat-gruppe

Lys og

Appell

Dikt

04.01

avlyst pga korona

Lorna Dyrkolbotn

Sykkelbyen

Else Marie

   

 


 

Anna og Natalia

Solfrid

01.02

Årsmøte

 

 

Torill og Anne Margrethe

Kristin Elfie Flaato

08.03

Elin Frønsdal

Frelsesarmeen

Lillian

 

Terese og Gerd

Bjørg Tone

12.04

Elisabeth Lie Nilsen

NAV

Tone

 

Lillian og Turid Skimmeland

Shirley

03.05

Ingrid Løland  

Bjørg Tone

 

Else Marie og Ingebjørg

Margaretha

07.06

Sommertur

Terese

 

Shirley og Margaretha

Torill

06.09

Ineke de Rezende

Bærekraft og miljø

Kari Andal

 

Solfrid og Torill

Elise

04.10

Hiwot

Leder Forandringshuset

Trude Julie

 

Kari Gunnarshaug og Bjørg Tone

Gerd

01.11

Bedriftsbesøk/eventuelt yrkesforedrag

Elise

 

Trude Julie og Mona

Turid Dalland

06.12

Julemøte

Kari Gunnarshaug

 

Anna og Kari Andal

Marit

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Dato

Tema

5. minutt

Mat-gruppe

Lys og

Appell

Dikt

 

06.01

Marianne Hirtzel -

Besøk på Haugesund folkebibliotek

Kristin-Elfi

   

Kari Andal og Trude Julie evt avtale m/Carlos

Marit og Turid Dalland

Anna

03.02

Årsmøte

Marit

Lillian og Turid Skimmeland

Gerd og Elise

Tone

08.02

Distriktsmøte i Stavanger

 

 

 

 

02.03

Kirkens Bymisjon

Anne Margrete

Terese og Tone

Liv Mette og Anna

Solfrid

30.03

Elin Frønsdal  

Turid Dalland

Eivor og Marit

Kari Andal og Trude Julie

Dagmar

04.05

Vibeke Johnsen

Rådmann i Karmøy

Gerd

Solfrid og Turid Dalland

Dagmar og Margaretha

Mona

08.06

Sommertur «blåtur»

Solfrid

 

Kari G og Gerd

Eivor

07.09

Trine Meling Stokland

 

Toril

Gerd og Kari Gunnarshaug

Shirley og Else Marie

Ingebjørg

28.09

Katrine Straum

Dagmar

Toril og Margaretha

Solveig og Lillian

Turid Skimmeland

02.11

Lorna Dyrkolbotn

Shirley

Dagmar og Ingebjørg

Eivor og Tone

Kari Gunnarshaug

07.12

Julemøte

Ingebjørg

 

Anne Margrete og Nathalie

Terese

 

2019

Dato

Tema

5. minutt

Mat-gruppe

Lys og

Appell

Dikt

 

07.01.19

«Tilbakeblikk på rollen som kvinnelig ordfører»

v/Turid Dalland

 

 Kari Andal

Trude Julie Berg/

Marit Brathole

Anne Margrete Østensjø/

Kristin E.Flåtå

 

Mona Dahle

 

04.02.19

 

Årsmøte

 Kari Gunnarshaug

Turid Dalland/

Solfrid Gaard

Eivor Vikingstad/ Tone Sydnes

 

Toril Hallsjø

 

04.03.19

Yrkesforedrag:

Terese Villalobos

Trude Julie Berg

Toril Hallsjø/

Solveig Schitz

Else-Marie Nord/ Solfrid Gaard

Dagmar Halvorsen

 

01.04.19

 Bedriftsbesøk:

 «Hus i Nord»

 

 Mona Dahle

Lillian Steensnæs/

Eivor Vikingstad

Kari Gunnarshaug/

Solveig Schitz

Margareta Miljeteig

06.05.19

Engasjere og rekruttere medlemmer

Kristin Elfi Flåto

 

Tone Sydnes/ Anne Margrete Østensjø

Turid Skimmeland/

Mona Dahle

Shirley Miljeteig

03.06.19

Sommertur «Blåtur»

Anne Margrete Østensjø

 

Trude Julie Berg/ Kari Andal

Solfrid Gaard

27. - 29. 06.2019

Tur til vennskapsklubb St.Raphäel i Frankrike

Komite: Dagmar, Solveig og Margareta

 

 

02.09.19

Besøk av

Geminor

 Tone Sydnes

Kristin E.Flåtå/

Natalie Kondarewicz

Gerd Ferkingstad/

Liv Mette Strømme

Ingebjørg Nonås

30.09.19

Yrkesforedrag:

Liv Mette Strømme

Eivor Vikingstad

Mona Dahle/

Kari Gunnarshaug

Elise Fossum/ Terese Villalobos

Turid Skimmeland

26.-27.

10.2019

 

50 års jubileum

 Komite: Gerd, Mona, Lillian og Trude Julie

 

04.11.19

Besøk av Anne Netland

  Solveig Schitz

Shirley Miljeteig/

Else-Marie Nord

 Mona Dahle/ Anne Margrete Østensjø

Lillian Steensnæs

02.12.19

Julefest

 

Margareta Miljeteig

 

Krsitin E.Flåto/

Toril Hallsjø

Natalie Kondarewicz