Handlingsplan 2016 - 2017

Periode:

Oktober 2016– september 2017

 

Klubbene plikter å følge opp strategiplanen gjennom egne handlingsplaner der de fire satsningsområdene inngår (synlighet, rekruttering, kommunikasjon og prosjektarbeid). Handlingsplanen må skissere tiltak, aktiviteter, ansvar og tidsramme.


Satsingsområde

 

Tiltak

HVA

Aktiviteter

HVORDAN

Ansvar

HVEM

Frist

NÅR

Status/evaluering

1. Synlighet

 

 

 

Vi skal være en gjenkjennbar, årvåken og samfunnsbevisst organisasjon og en ønsket samarbeidspartner både lokalt og nasjonalt.

 

 

 

 

 

1. Synliggjøre vår egen klubb via informasjonsflyer og folder om Norgesunionen.

Distribuere brosjyren på våre møter, til venner og bekjente. Sørge for at alle medlemmer til enhver tid har noen kopier samt trykte eksemplarer av Norgesunionens folder.

Distribuere minibrosjyren til alle medlemmene i klubben

Alle i klubben

Hele året

Klubben prioriterer rekrutteringsmøte og fordeling av informasjons-materiell til foredragsholdere, ved bedriftsbesøk og privat.

2. Temabasert møte om Soroptimist International, SI/E og Norgesunionen

Invitere eksterne gjester og potensielle nye medlemmer til temabasert møte om soroptimistorganisasjonen. Fortelle om prosjekter, mål, klubbliv, organisasjonens oppbygging og nettverksarbeid.

 

Styret

(det gamle og det nye styret samarbeider om arr.)

Våren eller på oktober-møtet 2016

Se under pkt 2.1.

3. Bruke lokalt media, stå på stands

Synliggjøre vårt lokale, nasjonale og internasjonale engasjement via kronikker og leserinnlegg i Haugesunds Avis/Karmøynytt og menighetsblad

 

 

 

Styret v/presidenten

og/eller andre interesserte bidragsytere

Vår/høst 2016

Eivor Vikingstad  Storesund artikkel våren 2016

Tiltak

HVA

Aktiviteter

HVORDAN

Ansvar

HVEM

Frist

NÅR

Status/evaluering

4. Selge t-skjorter til egne og andre medlemmer i Norgesunionen

Marineblå t-skjorter med gul soroptimistlogo på brystet og gul tekst på ryggen «JEG ER EN SOROPTIMIST» selges på RL-møtet og på andre Soroptimisteventer.

Styret/presidenten bestiller.

Annonse ligger ute på nettsiden til SI

Våren 2017

 

Har hatt bra salg før. Store størrelser er kjøpt inn

5. Bestille navneskilt

Synliggjøre klubbens medlemmer ved hjelp av navneskilt (som bæres ved medlems-, distrikts- og   representantskapsmøter, samt ute ved andre anledninger.)

Styret

Ad-hoc

Navneskilt er kjøpt inn.

 

6.Arrangement i forbindelse med 8 mars

Sammen med andre

Styret

8. mars 2017

Ikke planlagt noe i 2016

 

7. Aktiv bruk av Facebooksiden

Sørge for synlighet gjennom mer aktiv bruk av Facebooksiden, bl.a. legge inn informasjon om medlemsmøtene som arrangement på Facebooksidene

Styret

Høst 2016

Siden er lagd og delt, oktobermøtet er lagt ut som arrangeme

 

Satsingsområder

 

Tiltak

 

HVA

Aktiviteter

 

HVORDAN

Ansvar

 

HVEM

Frist

 

NÅR

Status/evaluering

2. Rekruttering

 

 

Rekruttering av nye, og særlig yngre medlemmer, er nødvendig for å være en sterk og synlig organisasjon.

 

 

1. Informasjons- og rekrutteringsmøte/ filmvisning

Invitere eksterne gjester og potensielle nye medlemmer til temabasert møte om soroptimistorganisasjonen. Fortelle om prosjekter, mål, klubbliv, organisasjonens oppbygging og nettverksarbeid.

Alle i klubben har ansvar for å invitere gjester.

Gammelt og nytt styret samarbeider.

Til høsten 2016

Vi inviterer gjester til kinobesøk, filmen Gud kan ikke Googles, eller annen film.

Fortsetter som året før, i oktober

 

2. Rekrutteringsmål: minst 5 nye medlemmer i løpet av 2016

Gjennom rekrutteringsmøte og ellers gjennom resten av året: synliggjøre klubben, kommunisere aktiviteter, invitere gjester, rekruttere nye medlemmer.

Alle medlemmene anbefales å ta med en gjest i løpet av året.

Ekstensjons-ansvarlig, samt alle i klubben

Hele året

 

4. Yngre medlemmer

Fremstå som attraktiv for yngre medlemmer (under 45 år) gjennom meningsfulle aktiviteter, interessant innhold på medlemsmøter, involvering av alle medlemmer. Gjerne gjennom åpent temamøtet på våren

Ekstensjons-ansvarlig, distrikts-kontakt, styret.

Hele året,

Idedugnad årsmøtet(?)

Vi får gode tilbakemeldinger på innholdet.

5. Holde lavest mulig kontingent

Fortsette med tiltaket gjennomført vår 2012 om lavere kontingent for medlemsmøter ved at matlaging går på rundgang blant medlemmer i stedet for bestilling av mat. for medlemsmøtene.

Styret

Hele året

Felles matlaging, to medlemmer om gangen har vært en suksess. Gir god stemning på møtene og mye positiv oppmerksomhet for matlagerne.

 

Satsingsområder

 

Tiltak

 

HVA

Aktiviteter

 

HVORDAN

Ansvar

 

HVEM

Frist

 

NÅR

Status/evaluering

3. Kommunikasjon

 

 

Vi må bli flinkere på å sikre at informasjon flyter mellom unionen, klubbene og internt mellom medlemmene. Vi må bruke medlemsbladet og elektroniske verktøy mer aktivt i dette arbeidet.

1. Kommunisere nytt fra unionen, SI og SI/E

Holde medlemmer oppdatert om soroptimistnytt fra kilder som Soroptima, The International Soroptimist (nett) og The Link. Minne om aktiviteter på facebook.

En av våre styremedlem-mer. Trude Julie Berg

Hele året

Visepresidenten blir mer synlig, i tillegg er personlig formidling nyttig. Det utløser spørsmål, diskusjon - bevisstgjøring

2. Bruke hjemmesiden til Norgesunionen på medlemsmøter

Øke bruk av elektroniske og sosiale medier for å styrke intern kommunikasjon, sikre felles forståelse.

President, visepresident

Hele året

Vise frem sidene på møtene våre på noen av møtene så alle medlemmene blir kjent med sidene

3. Oppdatere våre egen klubbs hjemmesider

Fortsette å legge handlingsplaner årsrapporter og annen informasjon ut på klubbens nettside og Facebookside.

Klubbens nettansvarlig/

Styret

Hele året

 

4. Øke deltakelse på distriktsmøter

Sørge for at mange, også nye medlemmer, deltar på distriktsmøtene.

Styret/ distrikts-kontakt

Høst 2017

Få flere til å reise på distriktsmøtet til høsten

5. Involvere medlemmer i verv og styre.

Gi opplæring til nye medlemmer om organisasjonsstrukturen, oppfordre til verv og deltakelse i klubbstyret.

Styret

Samle nye medlem-mer før klubbmøte ved behov

Dette er en forbedringssak for klubben, slik at opplæring skjer planlagt og tidsfestet.

6. Delta på R&L-møter og referere fra møtene

Deltakerne refererer fra R&L-møter på sommermøtet.

Styret

Mai og juni 2017

Referatet fra R&L-møter er alltid et kjærkomment innslag på sommermøte, som mottas med stor interesse.

 

7. Handlingsplanen

Gå gjennom den 2 ganger årlig

Styret/alle

Vår/høst

Diskutere gjennom planen etter årsmøtet i februar og eventuelt revisjon i september.

 

Satsingsområder

 

Tiltak

 

HVA

Aktiviteter

 

HVORDAN

Ansvar

 

HVEM

Frist

 

NÅR

Status/evaluering

4. Prosjektarbeid

 

 

Prosjektarbeid er hovedpilaren i soroptimistenes arbeid. Vi skal prioritere klubbens prosjektarbeid etter SIs 10 årsprosjekt fra 2011 – 2021:

”Invester i fremtiden: Soroptimister for utdanning og ledelse”.

Alle prosjekter må ha forankring i Sis programfokusområder.

1. Drive målrettet prosjektarbeid med forankring i programfokusområdene

Gjennomgå alle programfokusområdene og plassere egne prosjekter innenfor disse.

Program-ansvarlig, styret

Hele året

Årsmøtevedtak at klubben prioriterer SI-prosjekter

2. Helse-mentorprosjekt

 

 

 

.

3.   Deltagelse på KM-huset/Forandrings-huset på tirsdager.
5-6 av våre medlemmer deltar.

«Koselig med kaffe er avsluttet,
i stedet deltar vi på Forandringshuset, dette prosjektet startet i januar 2016

 

Presidenten/
styret/

Våre medlemmer

 

 

Hele året

 

To av oss har fokus på matgruppen. De andre deltar for å treffe og samtale med kvinner som har flyktet fra krigsherjede områder. Det er  strikkegrupper, leksehjelp og matgrupper

4. Utdanningsfondet

Vi fortsetter vår pengestøtte til Utdanningsfondet.

 

Desember

Hovedandelen av julepotten går til utdanningsfondet

5. TV-aksjonen

Støttes kun gjennom å oppfordre at medlemmene engasjere seg som bøssebærere – se evalueringen.

Mange medlemmer er aktive bøssebærere

Høst 2016

Årsmøte har besluttet at klubben skal konsentrere sin innsats om SI-prosjekter,

6. 10.desember-apellen

Inntekter av salget av julekaker på julemøte og deler av julepotten går til 10 desemberappellen.

Alle

Des. 2016

Se ovenfor.

7. Loddinntekter til støtte for prosjekter

En del av beløpene fra medlemsmøtenes loddsalg går til ulike prosjekter

Styret

Hele året

Mindre utgifter til mat gir økt loddsalg

8. Sende programfokusrapporter

Vi skal bli flinkere til å sende programfokusrapporter (PFR) på de fleste av klubbens prosjekter og tiltak.

Program-ansvarlig, styret

Hele året

Fortsatt en forbedringssak for klubben.

 

9. Manekengoppvisning

Arrangere manekengoppvisning for å få inn inntekter og øke synlighet

Arbeidsgruppe

Høst 2017

 Revidert av styret 22.februar 2016