Årsmelding 2015-2016

 

Medlemstall:
26 medlemmer pr. 01.10.2015, 27 medlemmer pr. 30.09.2016
Fremmøteprosent: 81 %
Antall nye medlemmer siste årer: 4
Antall reflektanter: 2
Antall medlemmer sluttet siste året: 3
Antall ordinære klubbmøter: 9 (oktobermøtet var vi på kino)
Antall styremøter: 7
Antall egne medlemmer på distriktsmøte: 2, Eivor Vikingstad Storesund og Bjørg Tone Vikshåland
Antall deltakere fra egen klubb på jubileer og/eller klubber i utlandet: Margareta Miljeteig besøkte Soroptimist International Saint-Raphael / Frejus to ganger i 2016

Styret i perioden 01.10.2015– 30.09. 2016
President: Margareta Miljeteig (2015-2016)
Visepresident: Trude Julie Berg (2015-2017)
Sekretær: Turid Skimmeland (2014-2017)
Kasserer: Lillian Steensnæs (2015-1016)
Styremedlem: Dagmar B. Halvorsen (2015-2017)
Programansvarlig: Trude Julie Berg (2015-2017)
Varamedlem til styret: Bjørg Tone Vikshåland (2014-2016
Representant til unionen: Margareta Miljeteig (2015-2016) og Janina Ceciene (2014-2016)
Suppleanter til Unionen: Tone Sydnes  (2014-2016), Bjørg Tone Vikshåland (2014-2016) og Anne Margrethe Østensjø (2014-2016)
Ekstensjonsansvarlig: Trude Julie Berg (2015-2017). Dette vervet har visepresidenten, i tett samarbeid med styret.
Revisor: Kari B. Gunnarshaug (2015-2017)
Webansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland (2015-2017)

Prosjekter:
Overføring av midler til unionen i løpet av året:
1. SI presidenten sin 10-desemberappell, konto 2801.13.38773: Kr. 1500.-
2. Norske soroptimisters Utdanningsfond, konto: 2050.29.08511: Kr. 1500,-
3. Stopp menneskehandelen – Nei til trafficking, gjelder salg av lilla sløyfer: 2016: Kr. 140,-
4. Salg av SI’s  julemerker kr 325,-

Klubbens egne prosjekter: 01.10.2015-30.09.2016
1. Samlet inn til egne lokale prosjekter: Kr. 2640,- [julepott + salg av kaker på julemøtet]
2. Overført til egne lokale prosjekter: Kr. 1500,- gave til HERO, til julegaver til barn. (vi plusset på resten av julemerkene her)

Strategiplanen:
Vi har revidert handlingsplanen for 2015/2016, den ble ble godkjent på årsmøtet i februar 2016. Den er lagt ut på hjemmesiden, og brukes i arbeidet vårt. Vi har òg nettansvarlig, hun er registrert. Og ekstensjonsansvarlig, hun er også registrert. Handlingsplanen for 2016-2017 ble gjennomgått og revidert på septembermøtet 2016.

Fokusområder i 2015/2016

Awareness, eller bevisstgjøring av medlemmene, innen programområdene: helse, miljø, økonomisk utvikling og utdanning:
Vi har hatt 1 yrkesdoredrag: Mona Dahle: Spesialpedagog og jobber på Karmøy voksenopplæringssenter  

Temaer på våre møter
På kino: med filmen: «678 Kairo»
Høstens bøker 2015 / Dyveke Hagen og Jan Mathisen
Om Krisesenteret / May Lise Skog og Britt Helen Aasbø
Julemøte på Fjørsilkebris
Yrkesforedrag v/ Mona Dahle
Verdighet i psykiatrien v/ Kristin Ådnøy Eriksen
Bedriftsbesøk på AOF Haugaland, informasjon ved Brita Dueland
Solveig Schitz: Endret kommunestruktur i Haugesund kommune
Sommermøte – besøk på Torvastad ridesenter

Fem-minutter
November 2015: Marit Brathole: Vårt nye prosjekt på KM-Huset: Forandringshuset
Desember 2015: Anne Margrethe Østensjø: Julebetraktninger om julekort
Januar 2016: Turid Skimmeland leste et stykke fra Pluss: Kulepenner / av Per Inge Torkelsen
Februar 2016: Bjørg Tone Vikshåland: Om endring i språket vårt i ulike situasjoner
Mars 2016: Solveig Schitz:  leste artikkel av Jørgen Lorentzen: Far min og eg (Syn og segn 2015, nr.4)
April 2016: Turid Skimmeland: leste God Helg fra provinsen av Arnt Olav Klippenberg (fra Stvg.aftenblad 12.06.2015)
Mai 2016: Eivor Vikingstad Storesund: Varme og kulde mennesker imellom
Juni 2016: Nord, Else Marie: Myammar - et annerledes og spennende land å besøke
September 2016: Trude Julie Berg: Tanker om medlemsmøtene

Påvirkningsarbeid utad   
I forbindelse med Verdens vanndag skrev presidenten en artikkel til Haugesunds avis, men den ble ikke publisert.
Derimot fikk vi en artikkel om Soroptimister, hvem er vi og hva gjør vi, inn i Torvastad menighetsblad!
Etter at prosjektet «Kos med kaffe» ble avsluttet, ble arbeidet med innvandrerkvinner fortsatt i Forandringshuset (KFUM/KFUK) hvor vårt medlem Marit Brathole er leder. Det er rundt seks soroptimisters om deltar aktivt hver tirsdag med arbeidstrening, lekselesing og andre aktiviteter.
I forbindelse med arbeid med brønner i SI, var hun i Moldova. Der deltok hun også på chartring av klubb i Stefan Voda.
I mai fikk klubbene i Sør-Vest besøk av to unge soroptimister fra Ungarn, Kriztina og Viktoria.
De kom også til oss. Til Skudeneshavn 23. mai, der Ingrid Løland laget plan for besøket og var vertskap for dem på Karmøy. Også sammen med Toril Hallsjø på tur til Avaldsnes før de returnerte søndag 25. mai til Stavanger med bussen om ettermiddagen.

Vår president har også tatt kontakt, og vært på besøk i en soroptimistklubb i Frankrike: Soroptimist International de Saint-Raphael/Frejus.

Planen er at det skal bli vår vennskapsklubb i Frankrike.

Vennskapsklubber
Våre vennskapsklubber er Folkstone i England og Ystad i Sverige.
Vi har kontakt med dem med julekort, og sommeren.